1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Het nieuwe pensioenakkoord: Beleggingen,...

Het nieuwe pensioenakkoord: Beleggingen, risico’s en rendementen

In de twee voorgaande blogs hebben we gekeken naar de twee nieuwe contractvormen in het pensioenakkoord. Belangrijke conclusie is dat de zekerheid zoals die in het huidige contract bestaat komt te vervallen. Dit betekent kortweg dat de dekkingsgraad en het Vereist Eigen Vermogen (VEV) geen rol meer spelen. Maar wat betekenen deze aanpassingen voor een Nederlands pensioenfonds?

12 okt 2020

Deel op  

Van wet- en regelgeving naar meer economische maatstaven

In het huidige contract kennen pensioenfondsen de nodige beperkingen als het gaat om het vormgeven van het beleggingsbeleid. Als voorbeeld, een Nederlands pensioenfonds mag het risiconiveau -in termen van VEV- niet verhogen wanneer het in een reservetekort zit. Dit is het geval wanneer de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van 100% + VEV ligt. Daar komt bij dat de rekenregels van het VEV in sommige gevallen tot arbitraire beslissingen kunnen leiden. Een voorbeeld hierbij is de onderschatting van het renterisico bij de huidige lage rentestand.

Binnen het nieuwe contract wordt het projectierendement geïntroduceerd. Dit is een verwacht rendement waarmee het pensioenfonds mag rekenen in termen van ambitie. Wanneer het pensioenfonds een ambitie van 80% als doelstelling kent, heeft het (bijvoorbeeld) 2% projectierendement nodig in de opbouwfase. Het pensioenfonds zal in dat geval een portefeuille construeren waarbij met een bepaalde zekerheid het projectierendement behaald zal worden.

Verwachte rendementen in een lage rente-omgeving

Historisch gezien is de rentestand enorm laag. Dit heeft als gevolg dat rendementsverwachtingen naar de toekomst toe voor de meeste instrumenten ook laag zijn. Voor obligaties kan het (maximale) rendement uitgerekend worden door de toekomstige couponnen en de eindbetaling contant te maken naar vandaag. Dit noemen we de yield. Voor veel staats- en bedrijfsobligaties geldt dat de yield momenteel negatief is. Wanneer de rente de komende jaren op dezelfde lage stand blijft zal het daarom een hele uitdaging zijn om voldoende (verwacht) rendement te behalen om de ambitie waar te maken.

Verschuiving naar andere beleggingscategorieën

Zakelijke waarden zullen daarom naar verwachting een belangrijkere rol spelen in de portefeuilles van pensioenfondsen. Voor veel zakelijke waarden-instrumenten geldt dat er historisch sprake was van een (gemiddeld) overrendement ten opzichte van de rente. Met name naar zakelijke waarden instrumenten die historisch een redelijk stabiel rendement kenden, zal de belangstelling naar verwachting toenemen. Er zal bij het construeren van beleggingsmixen dan ook nadrukkelijk gekeken worden naar de economische maatstaven; bijvoorbeeld naar de risico-/rendementsverhouding.

In het volgende blog zullen we kijken naar de lifecycles en wat er verandert op het gebied van het afdekken van het renterisico. Benieuwd naar de oplossing van CACEIS? Lees hier het verhaal over het CACEIS Center of Excellence voor pensioenen (CEP): een one-stop shop voor de Europese pensioenfondsensector, die volledig interne front-to-back functionaliteit en ondersteunende diensten zal bieden.

 

Sander van den Broeke

Meer informatie over de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord?

Sander van den Broeke

Risk Advisor
+31 20 557 26 12