1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Het nieuwe UBO-register uiteengezet...

Het nieuwe UBO-register uiteengezet

De invoering van het nieuwe UBO-register laat al enige tijd op zich wachten. Momenteel is de behandeling van de wet die moet leiden tot de invoering gepauzeerd door de Eerste Kamer. In afwachting van het vervolg verdiepen we ons in de aanleiding van het UBO-register en wat het precies inhoudt.

16 apr 2020

Deel op  

Wat is het UBO-register en wat staat erin?
Het UBO-register legt van vrijwel alle juridische entiteiten vast wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn. Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke belanghebbende is van, of zeggenschap heeft over juridische entiteiten (bijvoorbeeld een grootaandeelhouder). In de richtlijn staat verder dat de informatie in het UBO-register gedeeltelijk openbaar moet zijn, namelijk naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, land van verblijf en aard en omvang van het (economisch) gehouden belang in drie bandbreedtes: 25-50%, 50-75% en 75-100%. Het burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en geboorteplaats zijn in het register alleen beschikbaar voor bevoegde autoriteiten. De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.


Wie wordt geregistreerd in het UBO-register?
De juridische entiteiten moeten hun UBO(‘s) registreren. De Kamer van Koophandel (KvK) zal het beheer op zich nemen van het UBO-register. De uiteindelijk belanghebbende is de natuurlijke persoon die:

  • Een direct of indirect belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van een B.V. of N.V.;
  • Direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over een stichting of vereniging;
  • Direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen in geval van beheersdaden en/of wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst in het geval van een V.O.F., maatschap, C.V. en rederij.


Toch zal niet iedere juridische entiteit een registratieplicht hebben. Een uiteenzetting van enkele entiteiten en hun registratieplicht:

Wel registratieplicht Geen registratieplicht
BV’s en NV’s Eenmanszaken
Stichtingen & Verenigingen Beursgenoteerde vennootschappen
Trusts Publiekrechtelijke rechtspersonen
Coöperaties en CV’s Vereniging van eigenaren
Kerkgenootschappen Enkele historische rechtspersonen (zoals hofjes,
boermarken, fundaties en gilden)
Onderlinge waarborgmaatschappijen Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, die vestigingen in Nederland hebben ('branch offices'). De Ltd of GmbH moet UBO's inschrijven in het land van oprichting.
Europees Economische Samenwerkingsverbanden  
Europese Naamloze Vennootschappen  
Europese Coöperatieve Vennootschappen  


Waarom het UBO-register?
Naar aanleiding van de vierde anti-witwasrichtlijn is de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Het doel van deze nieuwe wet is om het witwassen van uit criminaliteit verkregen geld en de financiering (d.m.v. geld of voorwerpen) die voor terroristische doeleinden gebruikt worden, aan te pakken. Daarnaast zijn Europese lidstaten op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn verplicht een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owners, UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten op te zetten. Oftewel, een UBO-register.


Welke impact heeft het UBO-register op privacy? Lees het in ons volgende blog. Meld u aan voor onze nieuwsbrief om niks te missen.

Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Abdel Hamdaoui

Vragen?

Abdel Hamdaoui

Senior Business Development Manager
+31 (0)20 557 5635