1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Het pensioenakkoord: Wet verbeterde...

Het pensioenakkoord: Wet verbeterde premieregeling (Wvp)

De tweede stap richting het moderniseren van het Nederlandse pensioenstelsel is gezet met het nieuwe pensioenakkoord. Huidige uitkeringsovereenkomsten vervallen op termijn onder het nieuwe akkoord. Twee nieuwe pensioencontracten zijn geïntroduceerd, namelijk een uitbreiding van de huidige Wet Verbeterde Premieregeling (Wvp) en “het nieuwe pensioencontract”. In beide contracten is er sprake van minder zekerheid. In dit blog bespreken we het eerste type: wat houdt het in? En welke stappen kunt u nu al zetten?

15 sep 2020

Deel op  

Toegankelijker Wvp-contract
Een premieovereenkomst met opbouw van individueel pensioenvermogen en collectieve risicodeling is relatief nieuw voor veel pensioenfondsen. Een leeftijdsonafhankelijke premie en de toevoeging van solidariteitselementen maken de verbeterde premieregeling voor bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen nu ook bereikbaar.


De verbeterde premieregeling kent onderscheid tussen de periode vóór pensionering en vanaf de pensionering. Vóór pensionering gaat het om individueel pensioenvermogen welke middels een lifecycle belegd wordt. Hierbij wordt doorgaans uitgegaan van een hoger risico voor jongere deelnemers, waarbij het risico richting pensioendatum stapsgewijs wordt afgebouwd. Deelnemers kunnen daarbij vaak kiezen voor verschillende (aanvangs-) beleggingsprofielen. Iedere lifecycle leidt tot een bepaald verwacht pensioen, waarbij het nemen van meer risico in de verwachte uitkomsten ook leidt tot een hoger verwacht pensioen. Door deze keuze aan de deelnemer over te laten, kan hij/zij deze keuze individueel maken op basis van een persoonlijke overtuiging of in lijn met de eigen risicobereidheid.


In de nieuwe opzet van dit pensioencontract is het daarbij ook mogelijk om meer risico’s te delen dan nu het geval is. In het Wvp-contract kunnen het langleven- en beleggingsrisico uitsluitend binnen een uitkeringscollectief worden gedeeld. Verdergaande risicodeling is bij de bestaande premieregeling niet mogelijk. In het Wvp-contract is de pensioenuitkering levenslang en is uitkeringssnelheid van het pensioen gebaseerd op een projectierendement.


Welke stappen kunt u al zetten?
Begin 2021 wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde datum waarop de wetgeving van kracht wordt is 1 januari 2022. Uiterlijk per 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast. De sociale partners dienen gedurende een overgangsperiode een keuze te maken voor een nieuwe contractvorm. Dit maakt het van belang om als pensioenfonds of pensioenuitvoerder alvast de dialoog te starten met de sociale partners hierover. Indien mogelijk dienen voor 1 januari 2036 aanspraken en rechten te worden ingevaren in één van de nieuwe contractvormen.

Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Maurits Daarnhouwer

Meer weten over het principeakkoord?

Maurits Daarnhouwer

Product Manager
+31 20 557 59 11