1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. IORP II: ESG-risico’s op uw beleggingsportefeuille...

IORP II: ESG-risico’s op uw beleggingsportefeuille vaststellen

In de overwegingen van IORP II wordt gesteld dat Environment, Social & Governance, de ESG-factoren, belangrijk zijn voor het beleggingsbeleid en het risicobeheersysteem van pensioenfondsen . Verder wordt vereist dat pensioenfondsen uitdrukkelijk bekendmaken waar bij beleggingsbeslissingen met ESG-factoren rekening wordt gehouden en hoe deze deel uitmaken van het risicobeheersysteem. En tenslotte wordt verlangd dat hierover wordt gerapporteerd. Hoe kunt u ESG-risico’s op uw beleggingsportefeuille vaststellen?

01 mei 2020

Deel op  

“Look-through”-informatie
Het bepalen van beleid en het vaststellen en beheersen van lange-termijnrisico’s op ESG-gebied vraagt om een ESG-screening van de portefeuille (‘meten is weten’). De screening toetst of uw beleggingen voldoen aan de UN Global Compact-richtlijnen, of aan de door uw pensioenfonds zelf geformuleerde richtlijnen.


Deze screening kan uitgevoerd worden op beleggingen die uw fonds discretionair aanhoudt, maar ook voor beleggingen die in fondsstructuren zitten. Dit laatste kan gebeuren op basis van ‘look through’-informatie. Deze geven een gedetailleerd inzicht in de individuele beleggingen van de fondsen. Aan de hand van de portefeuillescreening kan worden vastgesteld hoe de portefeuille op ESG-terrein scoort. De screening kan op verschillende niveaus gebeuren, naar individuele beleggingen, naar managers, naar asset classes of op totaal portefeuilleniveau. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende beleidsterreinen (bijvoorbeeld milieu, tabak, controversiële wapens, enz.).


ESG-beleid
De resultaten van de portefeuillescreening ondersteunen u bij het bepalen van uw beleid en dienen als nulmeting voor het volgen van de resultaten van het door u gevoerde ESG-beleid. Het is daarbij essentieel voor de effectiviteit van uw beleid dat u de screeninginformatie ook gebruikt in de communicatie met de fiduciair beheerder en, in het verlengde daarvan, de vermogensbeheerders. Pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om de ESG-screening zelf te doen, maar kunnen hiervoor ook onafhankelijke partijen, of de custodian inschakelen.


Frequentie ESG-screening
De frequentie waarmee de screening plaatsvindt, hangt af van de wijze waarop u uw ESG-beleid voert en uw portefeuille hebt ingericht. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met discretionaire beleggingen, dan is het zinvol om uw portefeuille dagelijks te screenen en alerts in te stellen als beleggingen niet stroken met uw ESG-beleid. Belegt u daarentegen in fondsen waarvan de detailinformatie van individuele beleggingen periodiek beschikbaar komt dan ligt een periodieke screening voor de hand.

Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Pol de Jaeger

Meer informatie over IORP II of ESG?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293