1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Privacy en UBO: waarom een FGR...

Privacy en UBO: waarom een FGR geen oplossing biedt

Al enige tijd maken vermogende particulieren gebruik van een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) als een middel om een belastingvoordeel te realiseren. Veel families onderzochten de mogelijkheden om het vermogen van de familie niet openbaar te maken. Een aantal family offices heeft een FGR opgesteld om voor te sorteren op de komst van het zogenaamde UBO-register. Een bijkomend voordeel is dat een FGR, anders dan een Besloten Vennootschap (B.V.), geen verplichting heeft tot het deponeren van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Maar wat houdt het FGR precies in en hoe zit het met de privacy?

13 mei 2020

Deel op  

Wat is het FGR?
Het FGR is een overeenkomst tussen een beheerder, een bewaarder en de (economisch) gerechtigden. Deze fondssoort is vergelijkbaar met een vennootschap, waarbij een aantal mensen hun geld bij elkaar leggen en een beheerder aanstellen.


Een FGR is formeel gezien geen rechtspersoon, omdat het fonds ontstaat bij overeenkomst. Het is een samenstel van rechtspersonen (veelal met een B.V. als beheerder en een stichting als juridisch eigenaar van het vermogen). Een notaris is niet vereist bij de oprichting van het FGR.


FGR is niet de oplossing om privacy te waarborgen
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een B.V. of Naamloze Vennootschap(N.V.), is een FGR geen rechtspersoon. Een FGR is daarom ook niet verplicht tot het deponeren van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hierdoor is de financiële informatie en gegevens van betrokkenen van de FGR niet via de KVK openbaar.
Bij de invoering van het UBO-register moeten aandeelhouders die een belang van 25% of groter hebben in een B.V. worden ingeschreven in een UBO-register. En omdat een FGR geen civielrechtelijke rechtsvorm is, gingen velen ervan uit dat de FGR ook buiten het UBO-register zou blijven. Het zou daarmee een oplossing kunnen bieden voor het waarborgen van de privacy zodra het UBO-register van kracht wordt. Mede om die reden zag de Belastingdienst in 2017 een toename in het aantal aanvragen voor een FGR. Inmiddels is definitief duidelijk geworden dat ook van de FGR de uiteindelijk belanghebbenden geregistreerd dienen te worden in het UBO-register. De FGR is daarmee dus geen oplossing om gegevens van vermogende families uit het UBO-register te houden. Het niet verplicht zijn tot deponeren van een jaarrekening bij de KvK blijft overigens wel gehandhaafd.


Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Abdel Hamdaoui

Meer weten?

Abdel Hamdaoui

Senior Business Development Manager
+31 (0)20 557 5635