1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Risicoscenario’s en stresstesten:...

Risicoscenario’s en stresstesten: welke is het beste voor uw portefeuille?

Een goede manier om inzicht te krijgen hoe een beleggingsportefeuille presteert in slecht weer zijn scenario- en stresstest-analyses. Maar er zijn veel verschillende soorten scenario’s en ze geven allemaal op hun eigen manier inzicht in financiële risico’s. Welke is het beste voor uw portefeuille? In dit blog behandelen wij kort deze verschillende soorten en leggen de toegevoegde waarde uit.

06 jul 2020

Deel op  

Historische scenario’s
Allereerst kijken we naar historische scenario’s. Deze maken gebruik van een tijdsframe uit het verleden en zijn daarbij in de toepassing redelijk eenvoudig. De effecten van een situatie, bijvoorbeeld de crisis van 2008, worden nagebootst op een huidige portefeuille om te kijken wat de effecten zijn als het desbetreffende scenario vandaag opnieuw zou plaatsvinden. De historische scenario’s zou je in principe vrij eenvoudig kunnen doen; door bijvoorbeeld te kijken wat een proxy (de meest dichtbij zijnde benchmark voor een belegging) voor aandelen heeft gedaan en dit over het gedeelte van portefeuille dat uit aandelen bestaat toe te passen. Je kunt echter ook met een zogenaamd multifactorieel model een historisch scenario afspelen. Dit model laat toe dat meerdere proxy’s een effect hebben op bijvoorbeeld aandelen. In dit laatste voorbeeld wordt ook de samenhang tussen categorieën meegenomen in de analyse.


Stresstest
Stresstesten (ook wel deterministische scenario’s genoemd) zijn scenario’s waar men een specifieke schok in gedachte heeft; bijvoorbeeld wat gebeurt er met mijn portefeuille als mijn aandelen 20% in waarde dalen? Belangrijk is dat stresstesten worden gedaan met transitieve schokken. Dit betekent dat het effect van bijvoorbeeld een parallelle rentedaling niet alleen effect heeft op het vastrentende deel van de portefeuille, maar ook op aandelen. De aandelen van banken en verzekeraars zijn daarbij goede voorbeelden, omdat ze vanwege hun bedrijfsactiviteiten vaak erg gevoelig zijn voor verandering in de rente.


Historische scenario’s versus stresstest
Het voordeel van deze stresstesten ten opzichte van historische scenario’s is dat de laatste vaak specifieke eigenschappen hebben qua risico die minder relevant zijn voor de huidige beleggingsportefeuille. Een voorbeeld is dat een historisch scenario met sterke mutaties in aandelenkoersen vaak minder inzichtelijk is voor een portefeuille met overwegend vastrentende waarden. Bovendien kan met stresstesten beter geanalyseerd worden hoe korte en lange termijn beleggingsdoelstellingen zich verhouden tot de resultaten van de stresstest. Historische scenario’s hebben echter het voordeel dat de onderliggende werking ervan vaak makkelijker te begrijpen is, vooral vergeleken met transitieve stresstesten.


Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Mitch Loedeman

Meer informatie over risicoscenario's en stresstesten?

Mitch Loedeman

Mitch Loedeman
+31 20 557 26 54