1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Samenhang van beleggingscategorieën...

Samenhang van beleggingscategorieën | correlatie en diversificatie

Bij het construeren van een portefeuille wordt vaak gekeken naar instrumenten die een relatief kleine samenhang (ook wel ‘correlatie’ genoemd) kennen. Wanneer er instrumenten in een portefeuille worden ondergebracht waarvan in het verleden is gebleken dat deze verschillend op elkaar reageren, leidt dit tot een diversificatie-effect. Met andere woorden, de (gewogen) som der delen aan risico is groter dan het totale risico in de portefeuille. Dit is de fijne bijkomstigheid van een goed gespreide portefeuille maar waar moet je op letten in tijden van crises?

09 jun 2020

Deel op  

Historie ≠ toekomst
Belangrijk is het gegeven dat de historie niet 1-op-1 uit zal komen in de toekomst. Een voorbeeld, historisch gezien is de samenhang tussen aandelen en staatsobligaties nagenoeg nul. Dit betekent dat ze in een gemiddelde periode niet met elkaar meebewegen. Echter, in een niet-gemiddelde periode zullen ze wellicht sterk met elkaar meebewegen (of juist helemaal niet). Wanneer er in een analyse wordt uitgegaan van een statische aanname ten aanzien van de samenhang tussen beleggingscategorieën -zoals bijvoorbeeld in het geval van Solvency berekeningen- leidt dit tot een onder- dan wel overschatting van het risico van de portefeuille.


Crisis
In tijden van stress gaan vaak veel instrumenten in waarde omlaag doordat beleggers in die tijden graag op zekerheid spelen. Naast het feit dat de rendementen veelal negatief zullen zijn ten tijde van crisis, is er ook nog maar sprake van een beperkt diversificatie-voordeel tussen de verschillende type instrumenten in de portefeuille. Met andere woorden, de samenhang tussen de instrumenten stijgt wat er ertoe leidt dat het risico van de portefeuille hoger uitkomt dan vooraf ingeschat, naast de al hogere risico’s die op dat moment in de markt waarneembaar zijn.


Correlaties hoger veronderstellen
Vanuit risicomanagement is het raadzaam om te kijken naar situaties waarin het scenario in crisistijd zich voordoet. Een voorbeeld van een dergelijke analyse kan een variant zijn waarbij je uitgaat van hogere correlaties tussen instrumenten / economische variabelen dan waar vanuit kan worden gegaan op basis van historie. Dit betekent dat alle instrumenten in een dergelijk scenario meer gelijkend aan elkaar bewegen. Bij een toenemende samenhang tussen variabelen wordt het diversificatie-effect kleiner. Je stelt jezelf de vraag: In hoeverre gaat het risico van de portefeuille omhoog als het diversificatie-effect onverwacht lager uitvalt dan verwacht? En past dit nog binnen de bandbreedten van mijn risico appetite?
Het vooraf voorbereid zijn op onverwachte situaties is het belangrijkste doel van Risico Management. In het volgende artikel kijken we naar de beweeglijkheid van beleggingscategorieën (volatiliteit).

Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Sander van den Broeke

Meer informatie over risicomanagement?

Sander van den Broeke

Risk Advisor
+31 20 557 26 12