1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Securities Financing Transactions...

Securities Financing Transactions Regulation: de verwachte uitdagingen

De wereldwijde financiële crisis van 2008 liet zien dat er grote hiaten in de regelgeving zaten. Er was sprake van slecht toezicht, ondoorzichtige markten en veel te complexe producten in het financiële stelsel. Sindsdien heeft de EU een reeks maatregelen genomen om het bankenstelsel meer solide en stabiel te maken, onder andere door het stellen van strengere kapitaalvereisten, regels voor beter bestuur en betere toezicht- en resolutieregimes.

29 apr 2020

Deel op  

Eén van de genomen maatregelen is de Securities Financing Transactions Regulation (SFTR), waarvan de werking op 11 april zou intreden, maar als gevolg van de coronacrisis is de inwerkingtreding door ESMA uitgesteld tot 13 juli 2020. Wat zijn de verwachte uitdagingen die gepaard gaan met de nieuwe verordening?


Verwachte uitdagingen voor de sector bij de uitvoering van SFTR
Wanneer de SFTR van kracht is, moeten ondernemingen SFT's aanmelden bij een EU-Transactieregister. Informatie over SFT's moet tot ten minste vijf jaar na voltooiing, wijziging of beëindiging, worden bewaard. Bovendien moeten transacties uiterlijk T + 1 worden gerapporteerd. Daarnaast heeft de verordening ook tot doel om minimumnormen vast te stellen voor de waardering van onderpand om te voorkomen dat potentiële zwakheden in de balansen van financiële instellingen worden verhuld. Hoe groot is de kans dat dit inzicht verkregen wordt?


Er zijn immers nog steeds discussies over wat het daadwerkelijke succes is van EMIR. Daar ging het immers ook over systemic risk monitoring specifiek voor derivaten. Als we kijken naar de ontwikkelingen van EMIR en de impact op de financiële markt dan lijkt het er toch op dat EMIR de (financiële) wereld een stukje veiliger heeft gemaakt.


Aangezien SFTR ook tot doel heeft het bankenstelsel te verbeteren door het solider en stabieler te maken, is een positieve verwachting van het effect van SFTR niet onterecht. Het lijkt erop dat SFTR shadow banking minder diffuus zal maken. De zgn. “bank-like activities” goed meenemen in het toezicht is een loffelijk streven. Wij denken dat net als EMIR ook SFTR de financiële wereld een stukje veiliger zal maken. Vanuit Risk management-perspectief zijn de grootste risico’s immers de risico’s die je niet kent (“the unknowns”) en SFTR zal transparantie creëren die het managen van de risico’s zal verbeteren.

Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Henk Brink

Meer informatie over SFTR?

Henk Brink

Senior Market Intelligence Specialist
+31 (0)20 557 5327