1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Beleggende verzekeraars: vier verschillende...

Beleggende verzekeraars: vier verschillende types

Sinds Solvency is kapitaalbeslag een grote factor in het bepalen van de verschillende soorten beleggingen. Aan de hand van vier archetypen van beleggende verzekeraars beschrijven we wat de risicovoorkeur impliceert in de huidige marktomstandigheden en met de huidige kapitaalvereisten.

25 mei 2020

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Camiel van Roosmalen. Deze archetypes zijn gebaseerd op onderzoek door OHV Vermogensbeheer op basis van marktrendementen en kapitaalvereisten. 

De ‘I love rendement’-verzekeraar
Dit is de verzekeraar die gaat voor het hoge rendement. Hierbij valt te denken aan beleggingscategorieën zoals private equity, aandelen en bedrijfsobligaties met een CCC-rating. Deze categorieën kennen een hoog kapitaalbeslag, maar tevens een hoog verwacht rendement waardoor het netto rendement nog altijd het hoogst is. Daarnaast kan deze groep verzekeraars extra rendement behalen door in te spelen op de beweging van de rente. Hoewel een hoog rendement behalen als verzekeraar vaak wordt veroordeeld door de buitenwereld, dient de verzekeraar aan het eind van de dag toch zijn verzekerden te kunnen uitbetalen. Hiervoor is nu eenmaal rendement nodig.


De optimaliserende verzekeraar
Deze verzekeraar gaat voor een gunstige verhouding tussen rendement en kapitaal. Deze kan ook wel de efficiënte verzekeraar genoemd worden. Indien gekeken wordt naar categorieën met een beperkter kapitaalbeslag, geldt dat vooral AT1-obligaties, bedrijfsleningen zonder credit rating en zorgvastgoed een relatief hoog verwacht rendement kennen ten opzichte van het vereist kapitaal. Het verschil tussen bruto en netto rendement na correctie voor kapitaalbeslag is voor deze categorieën echter beperkt.


De zuinige verzekeraar met lage kapitaalkosten
Daarnaast is er nog de verzekeraar die lage kapitaalkosten als hoogste doel heeft. Voor de volgende categorieën (afgezien van staatspapier) geldt het laagste kapitaalbeslag: onderhandse leningen, AA-bedrijfsobligaties, RMBS-beleggingen en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hypotheken. Aangezien hier nog altijd een hoog netto verwacht rendement geldt bij langere looptijden, lijkt hier een interessante balans te zijn tussen laag kapitaalbeslag en relatief hoge rendementen. Door de beleggingen in kasstromen te matchen met de verplichtingen kan er tevens een laag kapitaalbeslag worden bereikt.


De veilige en vaak kleine verzekeraar
De veilige en vaak kleine verzekeraar gaat voor enkel staatsobligaties. Hoewel de staatsobligaties niet meer de rendementen geven die we gewend zijn, of zelfs soms negatief, geeft het de verzekeraar wel de meeste veiligheid. Hoewel het een theoretische discussie is of de risicovrije rente bestaat, komt de staatsobligatie als belegging nog steeds het meest in de buurt. Voor een kleine verzekeraar, die zich niet aan ingewikkelde look through rapportages wil wagen, kan dit de uitkomst zijn.


Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Jeannet Bijker

Meer weten over Solvency II?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938