1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Uitbesteding van SFTR-rapportage:...

Uitbesteding van SFTR-rapportage: CACEIS is er klaar voor

De derde en laatste vereiste van de Securities Financing Transaction Regulation (SFTR), SFTR Reporting, treedt in juli aanstaande in werking. CACEIS biedt haar klanten een kant-en-klare oplossing voor het delegeren van deze bijzonder complexe rapportageplicht.

02 jun 2020

De SFTR-rapportage is van toepassing op elke tegenpartij, financieel of niet-financieel, die betrokken is bij een effectenfinancieringstransactie (of SFT) in de Europese Unie, evenals op icbe's en FIA's. De gedekte transacties zijn repotransacties, verstrekte en opgenomen effecten- en grondstoffenleningen, buy-sell-back- en sell-buy-back-transacties en margeleningen.

De rapportageverplichting, die afhankelijk van het type tegenpartij gefaseerd zou worden ingevoerd, is voor kredietinstellingen en beleggingsmaatschappijen uitgesteld tot 13 juli als gevolg van de Covid-19-pandemie. Ook effectenbewaarinstellingen en centrale tegenpartijen zullen tegen die datum aan dit vereiste moeten voldoen. De overgrote meerderheid van de cliënten van CACEIS, d.w.z. verzekeringsmaatschappijen, beheermaatschappijen en pensioenfondsen, zullen op 12 oktober hun eerste verslag moeten indienen. Ten slotte is het aan de niet-financiële tegenpartijen, waaronder ondernemingen, om op 11 januari 2021 aan de rapportageverplichting te voldoen.


Complexiteit SFTR
Dit nieuwe verslag is één van de meest complexe verslagen die ooit van de effectenindustrie zijn verlangd vanwege de frequentie van indiening en de grote hoeveelheid gegevens die moeten worden ingediend. Voor elke SFT-transactie, wijziging of verandering van het contract, ongeacht het betrokken instrument, moet de rapportage immers binnen zeer korte termijnen, uiterlijk op T+1 van de gebeurtenis, worden uitgevoerd. Bovendien moeten 155 informatievelden worden ingevuld verdeeld in vier subdelen. De LEI (Legal Entity Identifier) en de UTI (Unique Transaction Identifier) worden ook verplichte informatie. Tot slot moeten de details van de aan de transactie toegewezen zekerheden worden gerapporteerd aan het Trade Repository (TR) op het niveau van elke LEI voor het einde van de werkdag volgend op de afwikkeling van de effecten.

Zoals met EMIR, wordt de SFTR-rapportage naar een Trade Repository of centraal depot gestuurd. "Het concept berust op dubbele rapportage, d.w.z. dat beide tegenpartijen bij de transactie moeten rapporteren. Zij kunnen echter overeenkomen deze rapportage te delegeren aan de andere tegenpartij of aan een derde partij", aldus Kais Haj Taieb, Productmanager van de Groep. Het Trade Repository stelt deze informatie dan ter beschikking van de toezichthouders.


Uitbesteding SFTR
CACEIS heeft zich, gebruikmakend van zijn expertise op het gebied van wettelijke rapportageverplichtingen zoals EMIR en zijn beheersing van operationele kwesties, gedurende enkele maanden voorbereid door de complexiteit van de technische en operationele componenten te integreren. Er werden aanzienlijke middelen gemobiliseerd, zowel menselijke als technische, om te zorgen voor een sterke samenwerking tussen de gegevensverstrekkers en -platforms en om een robuuste en kwalitatief hoogstaande productieketen op te zetten. De effecten van de SFTR-afwikkeling zijn ook groter omdat het automatiseringsniveau in de effectenfinancieringsoperaties lager is (bilaterale handel, manuele processen, enz.) dan in andere marktactiviteiten (bv. derivaten). CACEIS beschikt over alle nodige infrastructuur om gegevens van verschillende handelsplatformen te verzamelen, te aggregeren en te verrijken en zo de vereiste rapportering te extraheren. Het aanbod van CACEIS voor rapportagedelegatie omvat het opzetten van het operationele systeem met de cliënt, gegevensbeheer en reconciliatie, rapportage aan de TR en rapportage aan de cliënt. Bij het opzetten van het operationele systeem zal CACEIS met de cliënt afspraken maken over het proces voor het genereren en/of delen van de UTI.

"Dit aanbod is gericht op klanten die ons het middle-office (transactie- en onderpandbeheer) van hun effectenuitleen- en Repo-activiteiten toevertrouwen; zij kunnen dus vertrouwen op een gedelegeerde rapportage, op basis van een betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand proces, aan de bevoegde autoriteiten", voegt Kais Haj Taieb toe. Veel vermogensbeheerders en institutionele beleggers zullen ervoor kiezen om de productie van deze zeer complexe rapportage uit te besteden. "Wij zullen al in juli aanstaande de eerste rapportages kunnen produceren namens onze groep en onze makelaars- en bankcliënten die de productie aan ons hebben gedelegeerd", bevestigt Kais Haj Taieb.

Dit artikel is gepubliceerd in CACEIS News No.60.

Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Abdel Hamdaoui

Meer informatie over SFTR?

Abdel Hamdaoui

Senior Business Development Manager
+31 (0)20 557 5635