1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. AIFMD reporting: de eerste ervaringen...

AIFMD reporting: de eerste ervaringen

Onder de Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) zijn fondsmanagers verplicht om periodiek aan De Nederlandsche Bank te rapporteren via de zogenaamde Annex IV rapportages.

De Annex IV rapportages zijn omvangrijk en diepgaand en vragen veel aandacht en tijd. Uitbesteden van deze taak is dan een goed alternatief.

01 mrt 2015

Deel op  

"Gelukkig bleek dat KAS BANK een aanzienlijk deel van de rapportage kan uitvoeren."

Theodoor Gilissen Bankiers

Voor DNB vormen de rapportages een belangrijk middel om het toezicht te effectueren en het systeemrisico te kunnen monitoren. Volgens de originele richtlijnen moesten de eerste rapportages uiterlijk binnen 30 dagen na afloop van de verslagperiode worden ingediend. De eerste deadline (30 januari) is echter uitgesteld tot 31 maart 2015 voor wat betreft de AIFMD AIF Fondsenrapportage en ESMA Beheerdersrapportage. Dit als gevolg van correcties op de AIFMD templates. Afhankelijk van onder andere de hoeveelheid Assets under Management zal vervolgens eens per kwartaal, half jaar of jaar aan DNB gerapporteerd moeten worden.

Impact van de rapportages op fondsen
Hoeveelheid, complexiteit en timing zijn een uitdaging bij het opleveren van de rapportages. De complexiteit is vooral gelegen in het feit dat de gevraagde informatie niet alleen uit traditionele fund accounting systemen moet komen. Prime broker, collateral en risicomanagementcijfers zijn voorbeelden van de gestelde data requirements die verder gaan dan de klassieke NAV-berekening. Uitbesteden van het het verzamelen van de vereiste data is dan een aantrekkelijk alternatief.

Onze ondersteuning
Onze specialisten bieden ondersteuning bij het verzamelen, valideren en rapporteren van de benodigde informatie, zowel op geconsolideerd als op (sub)fondsniveau. Diverse (risico)monitoring tools stellen uw fonds in staat uw specifieke risico’s goed te beheersen. Bovendien kunnen wij namens uw fonds een deel van de gegevens direct via de e-Line rapportage tool van DNB rapporteren. Het andere deel dient uw fonds zelf aan te leveren. Het KAS BANK Guidance bestand maakt voor alle partijen duidelijk wie wat doet. Vervolgens maken wij eerst een proefrapportage. Na akkoord van de klant leggen we de gegevens namens de klant vast in e-Line. De uiteindelijke rapportage is dus een co-creatie van KAS BANK en uw fonds.

Wat zegt Theodoor Gilissen Bankiers over de Annex IV rapportages?
Theodoor Gilissen Bankiers N.V. - een private bank met dienstverlening op het gebied van beleggen, financiële planning en financieren - werkt al met KAS BANK samen bij het opstellen van de eerste Annex IV rapportage voor haar Sustainable Index Fondsen. “Wij hebben de administratie van deze fondsen al sinds 2007 uitbesteed aan KAS BANK”, zegt René Verberne, bestuurder van TG Fund Management. “Sinds 22 juni 2014 vallen deze fondsen onder de reikwijdte van de AIFMD. Daarom hebben wij al kort nadat duidelijk werd dat er gedetailleerd gerapporteerd moet gaan worden, gevraagd wat jullie voor ons zouden kunnen betekenen. Gelukkig bleek dat KAS BANK een aanzienlijk deel van de rapportage kan uitvoeren. Momenteel zijn wij nog druk bezig om de rapportage in onderling overleg op te zetten. We hebben er veel vertrouwen in dat deze tijdig gereed zal zijn.”

Judith Nieuwhof

Meer weten?

Judith Nieuwhof

Client Manager
+31 (0)20 557 2840