1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Interview met Karl Guha, bestuursvoorzitter...

Interview met Karl Guha, bestuursvoorzitter Van Lanschot

In onze serie CEO Interviews komen bestuurders van onze klanten aan het woord. Karl Guha is sinds 2013 bestuursvoorzitter van Private Bank Van Lanschot, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking.

"Ik denk dat Nederland enorme kansen heeft, maar ook enorm moet opletten."

03 okt 2015

Deel op  

"Vermogen stelt mensen in staat om te ondernemen, te investeren en verantwoorde risico’s te nemen."

Karl Guha (1964) is bestuursvoorzitter van Van Lanschot sinds 2013. Daarvoor heeft hij in een loopbaan van ruim 27 jaar gewerkt bij verschillende financiële instellingen, waaronder ABN AMRO en Unicredit, in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, België, Ierland en Italië.

Private Bank Van Lanschot is in 1737 opgericht door Cornelis van Lanschot. De bank is na 9 generaties nog steeds verbonden met de familie. Bij het behoud en de opbouw van het vermogen van haar klanten staat persoonlijke aandacht al ruim 275 jaar centraal.

Hoe kenmerkt u de bedrijfscultuur en de kernwaarden van Van Lanschot?
“We richten ons op de opbouw en het behoud van vermogen van de particuliere klanten van Van Lanschot en de institutionele klanten van Kempen & Co. Onze kernactiviteiten bedienen elk een eigen categorie van klanten. Dat vraagt om een specifieke benadering met bijbehorende kernwaarden en een eigen cultuur. Wat we gemeenschappelijk hebben is professionaliteit, integriteit en discretie. En er wordt hard gewerkt.”

Hoe onderscheidt Van Lanschot zich ten opzichte van zijn peers?
“Allereerst door onze focus op wealth management. We zijn geen algemene bank, we zijn de specialist voor vermogen. De combinatie van private banking, asset management en merchant banking is bijzonder en onderscheidend. Door te kiezen voor specifieke niches kunnen we onze expertise en ervaring heel gericht inzetten. Klanten herkennen en waarderen dat. Ten tweede door onze historie, onze roots. We zijn de oudste onafhankelijke bank van Nederland. We koesteren die geschiedenis, want die maakt ons bijzonder. Op dat fundament rust het onderscheidend vermogen van onze mensen, de specialisten: bankers, beleggings-adviseurs, structureerders, en ga zo maar door. Zij hebben de kwaliteit èn de tijd om zich echt bezig te houden met de vragen van onze klanten.”

Is de schaal van de bank een voordeel of een nadeel?
“Om te beginnen wil ik onze schaalgrootte in het juiste perspectief plaatsen. Wij hebben geen miljoenen klanten, maar Van Lanschot en Kempen beheren wel € 60 miljard aan assets. Daarmee behoren we tot de grootste vermogensbeheerders van Nederland. Dat gezegd zijnde - het is natuurlijk onmiskenbaar dat de grootbanken in het voordeel zijn als het gaat om volume en aantallen klanten. De IT-omgeving van een bank die miljoenen klanten bedient vereist zeer grote investeringen en dan heb je schaal nodig om dat terug te kunnen verdienen. Dus op dat terrein zal een wealth manager als wij niet snel een voorsprong kunnen nemen. Maar wij hebben dan weer het voordeel dat we meer focus hebben en wendbaar zijn. Besluitvorming gaat over weinig schijven en we kunnen snel schakelen. Daardoor staan we dichter bij de klant en kunnen we alert inspelen op diens specifieke behoeften. Dat herkennen wij ook in de aanpak en strategie van KAS BANK.”

Welke trends en ontwikkelingen ziet u voor private banks in Nederland?
“Nederland heeft een hoog welvaartsniveau, kampt met vergrijzing en kent de komende jaren een bescheiden groei. Tegelijkertijd krijgen mensen meer verantwoordelijkheid voor het eigen pensioen en de zorgkosten. Voeg daarbij de toename van het aantal zelfstandige ondernemers en de ontwikkelingen in de fiscaliteit en het is duidelijk dat de vraag naar advisering en begeleiding bij de opbouw en behoud van vermogen toe zal nemen. Daar liggen onze kansen. Je moet je klanten helder kunnen maken wat je toegevoegde waarde is. Ons antwoord daarop is duidelijkheid bieden, alert zijn op kansen en je bedieningsmodel persoonlijk maken als de klant daarom vraagt.”

Hoe zien jullie de positie van private banks op de langere termijn?
“Zoals overal zal vooral technologische ontwikkeling de drijvende kracht achter de veranderingen in onze sector zijn. De opkomst van het online service model is natuurlijk een trend die grote impact heeft op het verwachtingspatroon van klanten. Vooral nieuwe en jongere klanten zijn veel meer gericht op interactie met digitale middelen. Met de introductie van ‘Evi van Lanschot’ twee jaar geleden hebben we een grote stap gezet om onze kennis en ervaring op het gebied van vermogensbeheer in een online omgeving aan te kunnen bieden. Ik verwacht dat we het private banking model op deze wijze zullen blijven innoveren. Persoonlijk contact blijft daarin wel een hele belangrijke factor. Uiteindelijk zullen we met de beste mensen het verschil blijven maken, dat verandert niet.”

Hoe beïnvloedt de Europese regelgeving en de veranderde rol van de toezichthouder uw bedrijf en uw bedrijfsvoering?
“Het is duidelijk dat de toegenomen regelgeving de bedrijfsvoering van een financiële dienstverlener niet eenvoudiger maakt. Maar wij kunnen dat niet veranderen en zullen dus moeten zoeken naar de juiste weg om te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving en van onze toezichthouders, en tegelijkertijd wel ondernemers te blijven. Het toezicht van Van Lanschot is overigens ‘gewoon’ bij
De Nederlandsche Bank gebleven. Verder worden er natuurlijk steeds hogere eisen gesteld aan de solvabiliteit en de liquiditeit. Ik prijs me op dat punt gelukkig, onze balans is zeer stevig en solide en onze ratio’s behoren tot de hoogste in de sector.”

U hebt in veel verschillende landen gewerkt en gewoond. Hoe kijkt u met die achtergrond naar Nederland en onze ambitie om een internationaal zakelijk knooppunt te blijven?
"Ik denk dat Nederland enorme kansen heeft, maar ook enorm moet opletten. Sommige Nederlanders vergeten nog wel eens hoe bijzonder de omstandigheden hier zijn: we leven in een land met een hoog welvaartsniveau, het is veilig en we hebben uitstekende voorzieningen op het gebied van zorg en onderwijs. Dat geeft ons een sterke uitgangspositie, maar het is niet een gegeven dat het altijd zo zal blijven. We moeten er heel hard aan blijven werken, initiatief nemen en tonen. Bijzondere dingen blijven doen. Daarom vind ik onze positie als wealth manager zo relevant. Vermogen stelt mensen in staat om te ondernemen, te investeren en verantwoorde risico’s te nemen. Vermogen is de motor van economische groei en ontwikkeling. Daarom is onze positionering niet alleen van waarde voor onze klanten, maar –als we ons werk goed doen- ook maatschappelijk gezien belangrijk.”

Frank Wuring

Meer weten?

Frank Wuring

Segment Manager Wealth & Transaction Banking
+31 (0)20 557 5907