1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Common Reporting Standard moet...

Common Reporting Standard moet belastingontwijking tegengaan

Op 1 januari 2016 treedt in 90 landen de Common Reporting Standard in werking. Doel is het bevorderen van de internationale uitwisseling van financiële gegevens door lokale belastingdiensten om zo belastingontduiking of -ontwijking tegen te gaan.

Onder de nieuwe regelving moeten alle financiële instellingen in de deelnemende landen de fiscale woonplaats(en) van hun rekeninghouders identificeren en nagaan in welk land zij belastingplichtig (‘fiscal resident’) zijn.

06 dec 2015

Deel op  

Activiteiten in het kader van CRS

De Common Reporting Standard (CRS) voor financiële instellingen is ontwikkeld in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Negentig landen, waaronder Nederland, hebben de CRS-overeenkomst in 2014 ondertekend. In Nederland is de CRS onderdeel van de Nederlandse wet en daarmee dus een wettelijke verplichting voor alle Nederlandse financiële instellingen.

1. Van alle nieuwe klanten moet vanaf 1 januari 2016 de fiscale woonplaats(en) vastgesteld worden. Dit gebeurt via een zogenaamde ‘self-certificatie’ door de nieuwe klant zelf.

2. Van alle bestaande rekeninghouders moet informatie opgevraagd en vastgelegd worden over de fiscale woonplaats om zo vast te kunnen stellen waar de rekeninghouder fiscale verplichtingen heeft.

3. Jaarlijks moeten alle in Nederland gevestigde financiële instellingen de Nederlandse Belastingdienst informeren over de bank- en beleggingsproducten die hun klanten aanhouden inclusief de fiscale woonplaats(en). De Belastingdienst wisselt onder bepaalde voorwaarden deze informatie uit met belastingdiensten in landen die eveneens de CRS overeenkomst ondertekend hebben. Zo moet er een bilateraal verdrag aanwezig zijn met het land van de buitenlandse belastingplichtige.

Internationale gegevensuitwisseling

De nationale belastingdiensten van de deelnemende landen gaan medio september 2017 voor het eerst onderling de gegevens van geïdentificeerde rekeninghouders van financiële instellingen uitwisselen.
Geïdentificeerde rekeninghouders zijn rekeninghouders die zijn getoetst aan de hand van de CRS identificatie vereisten. De verzamelde informatie wordt uitgewisseld met de belastingdienst van het land waar de rekeninghouder fiscaal gevestigd is. Daarbij wordt alleen informatie van rekeninghouders in CRS landen uitgewisseld. Met andere woorden, wanneer een rekeninghouder een fiscale inwoner is van een niet-CRS land, wordt met het betreffende land geen rekeninginformatie uitgewisseld.

Nationale wetgeving over adequate gegevensbescherming is basisvoorwaarde

Een belangrijke randvoorwaarde voor de uitwisseling van informatie is dat de nationale wetgeving over de CRS op orde moet zijn. Zo moeten de deelnemende landen een adequate bescherming van persoonsgegevens hebben ingericht. Ook moet er duidelijkheid zijn over het ‘transmissiekanaal’ voor de onderlinge uitwisseling van gegevens. Hierbij moet o.a. aan bepaalde encryptievereisten worden voldaan. Verder vindt voor elk deelnemend land een vertrouwelijkheidstoets en een toetsing beveiligingswaarborgen plaats door het Global Forum van de OESO. Op basis van deze toetsingen kunnen de deelnemende landen onderling besluiten of zij wel of geen informatie willen uitwisselen.

CRS en FATCA

De Common Reporting Standard heeft veel raakvlakken maar ook belangrijke verschillen met FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act. Sinds 2014 zijn veel financiële instellingen bezig geweest om hun Amerikaanse rekeninghouders te identificeren. Informatie over deze Amerikaanse rekeninghouders wordt vervolgens via de lokale belastingdienst uitgewisseld met de Amerikaanse belastingdienst IRS. Financiële instellingen zijn hiertoe verplicht op basis van de Intergovernmental Agreement (IGA) tussen de Verenigde Staten en diverse landen, waaronder Nederland.

Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen de CRS en FATCA:

CRS  FATCA
Belastingplichtigen in
meerdere Europese landen
Belastingplichtigen 
in Amerika
Geen registratie verplicht 
voor financiële instellingen
Registratie bij IRS verplicht 
om een GIIN nummer te verkrijgen
Betreft vrijwel alle rekeningen Betreft alle rekeningen boven
een bepaalde waarde
Rinke Visser

Meer informatie?

Rinke Visser

Managing Director
+31 (0)20 557 5911