1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Geen directe correlatie hogere...

Geen directe correlatie hogere kosten en (out)-performance bij beheer beleggings-portefeuille

Bij pensioenfondsen bestaat geen directe correlatie tussen hogere kosten en (out)performance bij het beheer van de beleggings-portefeuille, concludeert KAS BANK op basis van haar eerste onafhankelijke Kostenbenchmarkrapportage voor pensioenfondsen.

Onze Kostenbenchmarkrapportage is samengesteld aan de hand van de DNB Kwartaalrapportages 2014 van 40 pensioenfondsen met in totaal meer dan 1 miljoen deelnemers.

01 sep 2015

Deel op  

De uitvoeringskosten per deelnemer zijn bij Ondernemingspensioenfondsen significant hoger

De beheerkosten van pensioenfondsen staan volop in de schijnwerpers. Zowel de toezichthouder als de deelnemers willen zo transparant mogelijk hierover geïnformeerd worden. Probleem is dat vaak appels met peren worden vergeleken of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. De KAS BANK Kostenbenchmark-rapportage vergelijkt de kosten van pensioenfondsen van vergelijkbare grootte qua deelnemers en
pensioenverplichtingen, type pensioenfonds en het gehele universum. Daarmee wordt direct duidelijk hoe het individuele pensioenfonds ‘presteert’ ten opzichte van zijn ’peers’. De KAS BANK Kostenbenchmark is samengesteld uit ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen.

Vermogensbeheerders rechtvaardigen hun beheerkosten vaak door te wijzen op de (out)performance die zij behalen ten opzichte van de door het pensioenfonds gehanteerde benchmark. Uit onze rapportage blijkt echter geen directe correlatie tussen hogere kosten en (out)performance. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen beheerkosten en absolute rendementen.

Een tweede conclusie is, dat de kosten van Ondernemingspensioenfondsen (OPF) per deelnemer significant hoger zijn dan bij Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF). Bij de vermogensbeheerkosten is zelfs sprake van een verschil van 11 basispunten. Dat is 3 basispunten meer dan in het onderzoek van De Nederlandsche Bank uit 2015 naar schaaleffecten in de beleggingskosten.

Tegelijkertijd bevestigt de rapportage dat bij kleine en middelgrote fondsen de kosten per deelnemer teruglopen naarmate het aantal deelnemers stijgt. De uitvoeringskosten per deelnemer zijn bij OPF’s significant (2,7 maal) hoger dan bij BPF’s. Schaalgrootte blijft daarmee voor OPF’s een belangrijk aandachtspunt. In dat kader kan het Algemeen Pensioenfonds van toegevoegde waarde zijn.

Pol de Jaeger

Meer weten over onze Kostenbenchmarkrapportage?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293