1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. ICT en duurzame economische groei...

ICT en duurzame economische groei onlosmakelijk met elkaar verbonden

‘The internet of things’ en 'big data' gaan de manier waarop we werken en leven ingrijpend veranderen. Koninklijke KPN staat bij deze ontwikkelingen vooraan.

Bestuursvoorzitter Eelco Blok vertelt hoe KPN werkt aan een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt en mensen en bedrijven efficiënter laat werken.

01 mrt 2015

Deel op  

"Als innovatie bij iedereen topprioriteit heeft, ben ik er zeker van dat Nederland sterker wordt en dat we onze concurrentiepositie in Europa kunnen verstevigen."

Eelco Blok is sinds 2011 bestuursvoorzitter van KPN. Hij trad in 1983 in dienst als business analist bij de toenmalige PTT. in dienst trad. Daarna vervulde hij diverse managementfuncties totdat hij in 2004 toetrad tot de Raad van Bestuur. Van januari 2005 - juni 2006 maakte hij geen deel uit van het bestuur, maar was hij corporate strategy & innovation officer en chief operating officer fixed. Een van zijn nevenfuncties is momenteel co-voorzitter van de Nationale Cyber Security Raad.

Koninklijke KPN NV bestaat al meer dan 100 jaar. Het bedrijf komt voort uit de verzelfstandiging van het voormalige staatsbedrijf Koninklijke PTT in 1989.
KPN positioneert zich sinsdien als toonaangevend leverancier van telecommunicatie- en IT-diensten voor consumenten en (groot-)zakelijke klanten.

Wat zijn de pijlers onder de visie en missie van KPN?
We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige netwerken en diensten te bieden, waardoor mensen, bedrijven en organisaties altijd en overal met elkaar verbonden kunnen zijn. Onze strategie is gebaseerd op drie pijlers: versterken, vereenvoudigen en groeien. Hij is gericht op het versterken van onze bijdrage aan de samenleving om zo in de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten te voorzien. Als het op werken aankomt, zijn tijd en plaats steeds minder belangrijk. We helpen mensen daarom om te werken waar en wanneer ze willen. Om die ambitie waar te maken moeten we 24/7 bereikbaar zijn.

Wat zijn voor KPN de belangrijke trends en ontwikkelingen binnen uw sector?
Er is een groeiende vraag naar dienstverlening op het gebied van cloudcomputing en hosting, veiligheid en machine-to-machine. Wij ondersteunen deze belangrijke ontwikkeling door continu de kwaliteit van onze netwerken en diensten te verbeteren. Nieuwe technologie, bijvoorbeeld SoftwareDefined Networking, kan veel economische en maatschappelijke sectoren kostenefficiënter maken. Datasnelheid en capaciteit zijn daarvoor essentieel. ICT kan in de toekomst dan het verschil maken in onder andere de zorg. De bevolking in Nederland vergrijst. Om de bijbehorende kosten te beheersen en de levenskwaliteit van ouderen te verhogen, wordt van ouderen en zorgpatiënten steeds meer verwacht dat zij hun netwerk om hulp vragen en niet afhankelijk zijn van zorginstellingen. Innovatieve, draadloze ICT-applicaties zijn essentieel voor het ontwikkelen van zorg op afstand.  Meer elektronische apparaten en meer data vragen wel meer energie, maar ICT kan juist helpen om energieverbruik en kosten terug te dringen en de overgang naar duurzame energie te faciliteren. Dit streven sterkt ons in onze ambitie om met een zuinig netwerk op groene stroom klimaatneutraal te worden.

"Altijd en overal online kunnen zijn, is voor heel veel mensen een basisbehoefte geworden."

Hoe belangrijk is innovatie voor de economie van Nederland?
Wat betreft internetsnelheid voert Nederland de Europese ranglijst aan. Die koppositie mogen we koesteren, maar veel belangrijker is het om ons te realiseren dat we met die hoogwaardige infrastructuur een structurele bijdrage aan de economische groei in ons land kunnen leveren. Als bedrijven, instellingen en de overheid de kansen en toepassingen van ICT en telecom ten volle benutten, en als innovatie bij iedereen topprioriteit heeft, ben ik er zeker van dat Nederland sterker wordt en dat we onze concurrentiepositie in Europa kunnen verstevigen. ICT en duurzame economische groei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als Nederland laat zien wat het op ICT-gebied in huis heeft en als innovatie de ruimte krijgt die het nodig heeft, bevestigen we ons imago als kennis- en innovatieland.

Jeannet Bijker

Heeft u hier vragen over?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938