1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. “Kostentransparantie is gewoon...

“Kostentransparantie is gewoon een must have."

Inzichtelijk maken van de beleggingskosten leidt tot betere en weloverwogen beleggingskeuzes door pensioenfondsen en andere professionele beleggers. Kostentransparantie en vooral kostenbenchmarking zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Of niet?

Gerard Warmerdam en Wiebe Hofstra van Stichting Pensioenfonds Achmea gaan als ervaringsdeskundigen dieper in op de vraag of inzicht in de kosten inderdaad toegevoegde waarde heeft. "Kostentransparantie is een broodnodige zaak.”

02 sep 2015

Deel op  

"Iedere euro die wij minder uitgeven aan kosten betekent op de lange termijn 3 euro extra pensioen voor onze deelnemers."

Gerard Warmerdam

Gerard Warmerdam (GW) trapt meteen af: “Iedere euro die wij minder uitgeven aan kosten betekent op de lange termijn 3 euro extra pensioen voor onze deelnemers. Dan zal je echter wel moeten weten wat die kosten zijn en waar ze in de keten gemaakt worden. Misschien zijn het wel heel ‘verantwoorde’ kosten waar je verder weinig aan kunt of wilt doen. Maar er zijn ook kosten die je wel kunt beïnvloeden en vervolgens actief op kunt gaan sturen.Daarom moet je altijd doorvragen bij al je providers en niet alleen bij je vermogensbeheerder.”

Wiebe Hofstra (WH): “Er zijn nog pensioenfondsen die al blij zijn als een grote transactie beheerst wordt uitgevoerd. Er wordt dan niet altijd doorgevraagd naar de uitvoeringskosten, terwijl dat wel altijd zou moeten. Zo laten ze kansen onbenut. De situatie is al sterk verbeterd door alle aandacht voor de kosten van en bij pensioenfondsen. En terecht. Kostentransparantie levert echt wel wat op."

GW: “Je hoeft niet alles voor zoete koek aan te nemen. Neem de uitvoeringskosten van financiële transacties. Voor een pensioenfonds is de keuze vaak alleen full service of execution only. Het tweede is, of lijkt, goedkoper en de toegevoegde waarde van full service is niet altijd duidelijk. Je kunt dat alleen maar goed in beeld krijgen door altijd vooraf om een offerte te vragen en achteraf om een evaluatie en uitsplitsing van de transactiekosten te vragen. Een standaard van 0,10% aan transactiekosten op staatsobligaties sec bevordert niet dat kritisch naar de kosten wordt gekeken. Want met 0,09% kosten ‘presteer’ je als vermogensbeheerder al snel beter dan de standaard, terwijl het misschien vele malen goedkoper kan.”

Blijf alert
GW: “Als pensioenfonds of verzekeraar moet je verder gaan dan puur op data gebaseerde overzichten. Blijf alert is ons advies! Wat wel belangrijk is, is om je daarbij te laten ondersteunen door een onafhankelijke partij. Bewaarders als KAS BANK kunnen de hele keten van het beleggingsproces doorzien. Ik zou bijvoorbeeld graag een time stamp zien bij rente/valuta swaps en vervolgens een vergelijking met de gemiddelde marktprijs. Dan kun je transacties goed met elkaar vergelijken. Of laat bij 1 op de 10 transacties de processen daarachter volledig analyseren. Hoe dan ook, zit er vooral bovenop. Doorvragen helpt altijd. En tarieven zijn niet in steen gebeiteld, is onze ervaring.”

WH: “Maar doorvragen moet ook weer geen doel op zichzelf worden. Pensioenfondsbestuurders kunnen en hoéven niet alle details van financiële transacties te kennen en begrijpen. Zij moeten wel de rapportages die zij krijgen op kwaliteit kunnen beoordelen. En aan de hand daarvan een goed beeld van de geleverde diensten krijgen. Op basis daarvan beschikken zij dan over de door DNB gevraagde countervailing power.”

Research zelf betalen
De reactie op de stelling dat de kosten niet uitmaken zolang de performance maar goed is, laat evenmin niets aan duidelijkheid te wensen over. “Volstrekte onzin.” GW: “Transactiekosten zijn vaak het gevolg van beleggingskeuzes, bijvoorbeeld voor beleggingen in aandelen. Daar heeft een vermogensbeheerder via bijvoorbeeld research veel nuttige informatie voor nodig die van brokers wordt ontvangen. De kosten voor research en de overige kosten moeten eigenlijk uit elkaar getrokken worden. Laat de beheerder zijn eigen research betalen en verdisconteer dat dan in de fee voor het vermogensbeheer. Ook als kleine partij kun je prima afspraken maken over je fees.”

WH: “Als een fiduciair manager erin slaagt om voldoende countervailing power te bieden zullen de transactiekosten al omlaag gaan. Dan kan hij afspraken maken voor al zijn klanten in plaats van voor één specifiek pensioenfonds. Mijn beeld is dat dit voor beheervergoedingen meer usance is dan voor transactiekosten."

"Kostentransparantie is gewoon een must have. Je kunt niet zónder als je primair wilt sturen op je kosten.”

Wiebe Hofstra

Benchmarks
Deskundigheid bij pensioenfondsbestuurders is voor Warmerdam een belangrijk punt. Net als Hofstra vindt hij dat bestuurders “op kostengebied het naadje van de kous zouden moeten willen kennen”. Tegelijk erkennen zij dat het nog ontbreekt aan goede en duidelijke benchmarks.

WH: “De AFM heeft nu een kostenspiegel voor pensioenfondsen gelanceerd, inclusief een rekentool. Een belangrijke eerste stap. Er wordt met die tool vooral een focus op beheervergoedingen gelegd, omdat een duidelijke definitie voor transactiekosten nog ontbreekt. Benchmarking van transactiekosten is inderdaad relatief ingewikkeld, maar het zou toch een mooie stap zijn als die weg ook wordt ingeslagen.

GW: “Waar we als pensioenfondsen nog kunnen groeien is in het weten hoe de handel precies werkt. Impliciete marktkosten zijn altijd relatief. Voor wereldwijde aandelen beleggingen gaat marktimpact bijvoorbeeld al niet op. Als je dat weet kun je informatie beter schiften en beoordelen.Het gaat er uiteindelijk om dat je de kwaliteit van handelen van je uitvoerder of vermogensbeheerder kunt toetsen.”

Must have
Verwijzend naar het Transparantiedebat op 24 juni bij BNR Nieuwsradio is transparantie voor Warmerdam en Hofstra dan ook zeker niet het ‘nieuwe groen’ maar ‘business as usual’. WH: “Kostentransparantie is gewoon een must have. Je kunt niet zónder als je primair wilt sturen op je kosten. Los van stijgende of dalende beurskoersen heeft inzicht in, maar vooral beheersing van je kosten altijd een gunstige invloed op je rendement.”

GW: “Als pensioenfonds heb je de verantwoordelijke taak om goed met het vermogen om te gaan. Het gaat immers om toekomstig inkomen van je deelnemers. Het is van belang om de natuurlijke nieuwsgierigheid van professionals te stimuleren door zo transparant mogelijk over het fonds te willen communiceren. Daar hoort ook duidelijkheid over de kosten bij. En dus is kostentransparantie een goede, zeg maar gerust broodnodige zaak.”

Gerard Warmerdam - voorzitter Commissie Balansmanagement van Stichting Pensioenfonds Achmea

Gerard Warmerdam - voorzitter Commissie Balansmanagement van Stichting Pensioenfonds Achmea

“Transparantie op zich is geen doel. Het gaat om de kwaliteit van de uitvoering
van het beleggingsbeleid en sturing op kosten. Voor mij heeft kostentransparantie daarin een duidelijk toegevoegde waarde. Nederlandse vermogensbeheerders kunnen zich met kostentransparantie onderscheiden van concurrenten uit het buitenland."

Wiebe Hofstra - manager Investments en Control van Stichting Pensioenfonds Achmea

Wiebe Hofstra - manager Investments en Control van Stichting Pensioenfonds Achmea

“Misschien presteert een vermogensbeheerder met een performance van meer dan 10% op het eerste gezicht beter dan een beheerder met een performance van 6%. Maar wat nu als de eerste geen inzicht in zijn kosten geeft, terwijl de tweede daar volstrekt transparant over is. Dat kan er op wijzen dat hij zijn processen volkomen op orde heeft. Op den duur werkt dat in zijn voordeel én in het voordeel van de belegger.”

Pol de Jaeger

Meer weten?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293