1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Securities finance markt onmisbaar...

Securities finance markt onmisbaar voor slagen ECB opkoopbeleid

Het opkoopprogramma voor staatsobligaties van de Europese Centrale Bank zet de geldsluizen richting financiële markten volledig open. Voor het welslagen van deze Quantative Easing is de securities finance markt een onmisbare en noodzakelijke factor.

10 jun 2015

Deel op  

U zou alvast over de volgende vragen kunnen nadenken:

  • In hoeverre is uw organisatie voor haar continuïteit afhankelijk van hoogwaardige liquiditeiten?
  • In hoeverre is het product securities finance een onderdeel van uw liquiditeitenmanagement?
  • Heeft u (zoals al verplicht is voor banken) als institutionele partij een contingency plan klaarliggen voor het geval er een nieuwe crisis uitbreekt?

Van ‘nice to have’ is securities finance nu een ‘must’.

Binnen een maand na de start van het ‘Public Sector Purchase Programme’ (PSPP) van de Europese Centrale Bank (ECB) - waarbij maandelijks voor 60 miljard euro aan euro gedenomineerde obligaties wordt opgekocht - werd al duidelijk dat de ECB de opgekochte obligaties weer beschikbaar zal stellen aan de markt via securities lending en repo transacties. Deze faciliteit wordt door verscheidene Europese centrale banken ondersteund, waaronder De Nederlandsche Bank. Dit leenprogramma is een interessante ontwikkeling. Ten eerste maakt het namelijk duidelijk dat de ECB zich realiseert welke neveneffecten het PSPP kan hebben op het functioneren van de financiële markten. Ten tweede erkent de ECB impliciet de noodzaak van een securities finance markt voor securities lending en repo’s.

Uitruilen van liquiditeiten
Het PSPP programma onttrekt hoogwaardige liquiditeiten aan de markt. Tegelijkertijd worden deze liquiditeiten door wet- en regelgeving (o.a. EMIR) een steeds noodzakelijker ingrediënt ten behoeve van risicomitigatie. Maar waar moet dit ingrediënt dan vandaan komen? Van de securities finance markten. Daarmee ontstaat met name voor institutionele beleggers een ‘nieuwe’ afhankelijkheid. Door de beperkte beschikbaarheid van hoogwaardige liquiditeiten (en de hoge kosten om deze liquiditeiten aan te houden) is een goede toegang tot de securities finance markt feitelijk onontbeerlijk geworden. Van ‘nice to have’ is securities finance nu een ‘must’.

Voorraad verdwijnt
Professionele partijen kunnen via de securities finance markt  liquiditeiten aantrekken voor een beperkte termijn (bijvoorbeeld om aan een leveringsverplichting te voldoen), dan wel tegen een vergoeding uitlenen om zo extra rendement te genereren. Door het opkoop-programma verdwijnt een belangrijk deel van de in de markt beschikbare voorraad nu echter richting ECB. Om de markt toch goed te laten functioneren, kan het haast niet anders dat de ECB als marktdeelnemer gaat optreden en zo de liquiditeiten weer ter beschikking stelt. Temeer daar onder EMIR ‘mandatory clearing’ in stappen geïmplementeerd gaat worden. De markt verwacht dat de vraag naar hoogwaardige liquiditeiten daardoor verder zal toenemen. Bovendien wordt de wet- en regelgeving aangaande bilateraal collateral management stringenter. Dit zal de vraag naar liquiditeiten verder versterken.

Liquiditeit lenen wordt dure aangelegenheid
Het lenen van hoogwaardige liquiditeit, door middel van repo transacties, is een dure aangelegenheid aan het worden. De vraag overstijgt ruimschoots het aanbod. Deze mismatch zal naar verwachting alleen maar groter worden, waardoor de ingezette opwaartse prijsontwikkeling van de repo markt onomkeerbaar lijkt. De ironie is dat de hoge prijs van de ECB angstvallig snel dichterbij komt in de bilaterale repo markt. Sommige marktparticipanten beweren dat de tekorten een dempend effect kunnen vormen voor het verdere succes van QE. De ECB is echter van mening dat de zorg aangaande deze tekorten enigszins ‘overblown’ is. De bank benadrukt dat volle implementatie van het PSPP nog steeds de doelstelling is en dat (uitzonderingen daargelaten) de marktliquiditeit goed blijft.

Lesson learned?
Heeft de ECB dit alles vooraf voorzien? Of is het leenprogramma een vroege ‘lesson learned’ binnen het experiment PSPP? Uitgaande van het laatste zullen we binnen Europa nog wel tegen meer verrassingen aanlopen waarvoor de ECB naar oplossingen op zoek moet gaan. De toekomst zal in ieder geval uitwijzen welke neveneffecten deze bouwsteen misschien nog meer zal hebben.

Ondertussen verwacht de markt al wel dat het onttrekken van hoogwaardige liquiditeiten (het zogenoemde ‘general collateral’) ten gevolge van het PSPP wel degelijk schaarste zal creëren. Deze schaarste zal naar verwachting niet goed gemaakt kunnen worden door het leenprogramma van de ECB.

Waar staat u?
Marktpartijen zullen zich moeten gaan afvragen welke impact PSPP op hun organisatie heeft. Het PSPP initiatief geeft immers een indicatie dat securities finance een essentieel onderdeel is van de ‘nieuwe wereld’ in het financiële stelsel. De randvoorwaarden van het PSPP leenprogramma zijn echter beperkt en kostbaar. Ook is nog erg onduidelijk hoe het leenprogramma in alle landen vormen gaat krijgen.

Ondertussen zou het interessant zijn om te definiëren waar uw organisatie staat ten opzichte van liquiditeiten en de ‘nieuwe wereld’. Kan dit uw rendementen in deze uitdagende markten beïnvloeden. Is het een hulpmiddel binnen het kader van ‘search for yield’ of juist een significante kostenpost? En misschien wel de hamvraag: heeft PSPP in het ergste geval een negatieve impact op de continuïteit van uw organisatie?

In de kern zijn deze vragen over securities finance een trigger voor een bestendig liquiditeitenmanagementbeleid. Het securities finance mes snijdt immers aan twee kanten. Enerzijds kunt u uw kostbare liquiditeiten inzetten voor het behalen van extra rendement, anderzijds kunt u door middel van deze markt een tijdelijke behoefte aan liquiditeiten invullen. Wij denken graag met u mee over de meest geschikte oplossing.

Lees het volledige artikel in de KAS Selections van Juli 2015
Rinke Visser

Meer weten?

Rinke Visser

Managing Director
+31 (0)20 557 5911