1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Transparantie is bij Robeco 'core...

Transparantie is bij Robeco 'core business'

Elbert Rodenburg, Head of Investment Services bij Robeco, omschrijft transparantie liever als 'client centricity'. “Als je echt transparant bent, handel je bijna automatisch in het belang van de klant. Regelgeving kan daarbij helpen, maar transparantie moet vooral in het DNA van je organisatie zitten.”

03 okt 2015

Deel op  

Beleggers vragen vaker om meer transparantie over de kosten van en in hun beleggingsportefeuille.

Additionele dienstverlening, zoals bijvoorbeeld research, wordt steeds belangrijker.

Bij transparantie draait het uiteindelijk om 'client centricity'.

Afnemend aantal analisten en brokers
Nu de beleggingsrendementen structureel lager zijn dan voorheen, vragen beleggers om steeds meer transparantie over de kosten van en in hun beleggingsportefeuille. De ‘unbundling’ van research en trading fees, zoals afgedwongen door MiFID II, zal bij Robeco echter niet veel veranderen. “Op dit moment selecteren wij brokers voor research al op kwaliteit van research en brokers die we gebruiken voor toegang tot markten op kwaliteiten op dat gebied. MiFID II zal bij beleggers waar dat nog niet gebeurt afdwingen dat bij de selectie van een broker de kwaliteit en toegevoegde waarde die hij levert, steeds meer doorslaggevend zijn.”

Niet blind staren op kosten
Robeco heeft als vermogensbeheerder een belangrijke verantwoordelijkheid om alle kosten te achterhalen en te publiceren aan de eindbelegger c.q. het pensioenfonds. "Zeker voor dat deel van de kosten die worden betaald vanuit het ingelegde vermogen ligt de verantwoordelijkheid om de kosten van onze service providers zorgvuldig te onderhandelen, te monitoren en te bewaken bij ons.”

Maar blind staren op transactiekosten levert niet altijd het gewenste resultaat op, meent Rodenburg. De relatie en het gesprek met de klant blijven cruciale elementen in de dienstverlening. “Wij voeren de discussie het liefst over onze performance, dat is de hoofdmoot. Uiteraard kijkt een pensioenfonds ook naar kosten, maar het rendement van de beleggingen is en blijft essentieel. Het gaat er om, dat je slim omgaat met de beschikbare marktinformatie, waarbij de aandelenmarkten met hun centrale handelsplaatsen een stuk transparanter zijn dan Fixed Income markten."

Research wordt steeds belangrijker
Rodenburg geeft aan dat bij Execution Only weinig valt te verdienen voor de brokers. Additionele dienstverlening, zoals bijvoorbeeld research, wordt daarmee steeds belangrijker. “Daarnaast zal nieuwe regelgeving en nieuwe kapitaalvereisten, zoals beschreven onder Basel III, het activiteitenscala van grote brokers verder onder druk zetten. Zij zullen zich moeten gaan focussen op specifieke segmenten in de markt. Alles blijven doen wordt gewoon voor veel partijen te kostbaar. Wij zien als gevolg hiervan dan ook een verschuiving van Principle trading naar het Agent model.”

Level playing field
Onder MiFID I is de pre-en post trade transparantie op de aandelenmarkten al duidelijk verbeterd, vindt Rodenburg. MiFID II zal hetzelfde moeten gaan bewerkstelligen voor de Fixed Income markten. “Omdat hier sprake is van een fee die wordt verwerkt in de bid-ask spread valt transparantie in kosten hier moeilijker af te dwingen. Er is ook geen centrale markt die pre- en post trade transparantie afdwingt of ondersteunt, zoals bij aandelen. Maar MiFID II zal de bewustwording en daarmee de discussie over het onderwerp kosten en transparantie zeker stimuleren."

"Van onze tegenpartijen hoor ik tegelijkertijd dat het hele grote debat over kosten op dit moment vooral een Benelux, en misschien nog wel meer specifiek een Nederlands feestje is. In Nederland is de perceptie al gauw dat je als particuliere belegger of als pensioenfonds ‘teveel’ kosten betaalt. In Amerika en Engeland ligt dat heel anders. Als een broker of vermogensbeheerder daar goed presteert is hij zijn kosten kennelijk waard. Wat wij wel zien is dat pensioenfondsbestuurders steeds deskundiger worden en ook steeds meer getriggerd raken op het gebied van kosten. En dat is alleen maar goed, daardoor ontstaat een level playing field tussen klant en leverancier dat in het belang is van de klant. En dat is waar het bij transparantie uiteindelijk om draait: client centricity.”

Lees het volledige interview met Elbert Rodenburg in KAS Selections van oktober 2015.

Transparantie is bij Robeco ‘core business’.
Elbert Rodenburg, Head of Investment Services bij Robeco

Elbert Rodenburg, Head of Investment Services bij Robeco

Als Head of Investment Services is Elbert Rodenburg (1965) sinds 2010 verantwoordelijk voor Structured Investments, Trading, Securities Lending en Portfolio Implementation.

De financiële markten zijn volgens Rodenburg na de crisis sterk veranderd. Waar brokers vroeger leefden van hun researchkosten, al dan niet verwerkt in hun transactie fee, heeft de toegenomen transparantie ervoor gezorgd dat zij hun toegevoegde waarde opnieuw moeten bewijzen. “Naarmate de transparantie toeneemt, zal de echte toegevoegde waarde van brokers zowel op research als op trading gebied duidelijker moeten worden. In een markt met weinig liquiditeit kan een broker duidelijk toegevoegde waarde leveren. Dan is het betalen voor brokerage services ook gerechtvaardigd. Dat zelfde geldt voor fundamentele research, dat bij bepaalde van onze beleggingsproducten essentieel is.

"Hoe verder een transactie opschuift in de keten, hoe lastiger het wordt om alle kosten helder te krijgen. Wat wij wel zien is dat pensioenfondsbestuurders steeds deskundiger worden en ook steeds meer getriggerd raken op het gebied van kosten."

Elbert Rodenburg
Pol de Jaeger

Meer weten?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293