1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Validatiestelsel bevordert transparantie...

Validatiestelsel bevordert transparantie charitatieve sector

Schenkers aan goede doelen vragen zich steeds vaker af: wat gebeurt er eigenlijk met mijn geld? Wordt het wel volledig aan het goede doel besteed? En wordt het verantwoord belegd?

Het verplichte ‘validatiestelsel filantropie’ moet meer structuur geven aan de maatschappelijke trend naar meer transparantie en professionalisering van de charitatieve sector. Minder zelfregulering en meer toezicht vanuit de overheid vormen de kern.

01 mrt 2015

Deel op  

Het validatiestelsel bestaat uit een gedragscode, een keurmerk en een centraal informatieportaal. Het is van toepassing op fondsenwervende instellingen (goede doelen die geld werven bij het publiek) en vermogensfondsen (goede doelen die geen geld werven maar zijn opgericht door bijvoorbeeld vermogende particulieren of bedrijven). De kaders en precieze reikwijdte van het validatiestelsel moeten nog definitief vastgesteld worden. 2015 is daarom een overgangsjaar. Als het nieuwe stelsel in 2016 definitief van kracht wordt, worden de opgestelde normen algemeen verbindend verklaard.

Inzage in de kosten en performance van charitatieve fondsen
Transparantie betekent onder meer dat bestuurders van goede doelen goed geïnformeerd moeten zijn over de prestaties van hun vermogensbeheerder(s). Blijven zij binnen hun mandaat en de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord beleggen? Bij eventuele overtredingen van het beleid kan het bestuur dan direct ingrijpen of het beleid bijstellen. Heldere rapportages vormen ook de basis voor transparantie communicatie met de donateurs en andere betrokkenen bij de charitatieve instelling.

Onze specialisten voor de charitatieve sector vertellen u graag meer over de rapportagemogelijkheden die nu al beschikbaar zijn.