1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Drie redenen om over te gaan op...

Drie redenen om over te gaan op securities lending

Securities lending wordt van oudsher gezien als het smeermiddel voor de financiële markten. Sinds de crisis van 2008 heeft dit instrument echter wat van zijn glans verloren. Wij geven u 3 redenen om (weer) over te gaan op securities lending.

07 mrt 2016

Deel op  

1. Extra rendement en liquiditeit

Voor institutionele beleggers is securities lending een goed instrument met een laag risicoprofiel om extra rendement te genereren op effecten die voor een langere periode in portefeuille blijven. Door deze uit te lenen aan zorgvuldig geselecteerde partijen krijgt het pensioenfonds extra inkomsten, terwijl de uitgeleende effecten op ieder moment opvraagbaar zijn.

2. Risicomanagement

Naast het genereren van extra rendement helpt securities lending marktpartijen ook in hun risicomanagement. Uitlenen van effecten zorgt immers voor meer liquiditeit, aangezien de vergoeding cash wordt betaald. Bovendien wordt op volledig gecollateriseerde wijze liquiditeit tussen marktpartijen verruild. Dit biedt marktpartijen de mogelijkheid om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan een door wet- en regelgeving gedreven margin verplichting, zoals onder EMIR, of aan een leveringsverplichting richting tegenpartij of CSA.

3. Liquiditeit en risicomitigatie

Securities lending heeft ook een risicomitigerend effect. Enerzijds wordt op verantwoorde wijze extra rendement gegenereerd. Anderzijds kunnen beleggingsstrategieën, ondanks bijvoorbeeld wet- en regelgeving, ongewijzigd blijven. Toegang tot de securities lending markten is voor institutionele beleggers daarmee van groot belang.

Bij securities lending gaat het wereldwijd om een markt van 15 triljoen dollar en meer dan 3 miljoen intraday transacties per dag.

Vragen die voorafgaan aan securities lending

  • Wat betekent liquiditeit voor uw organisatie?

  • Welke bronnen van liquiditeit heeft u tot uw beschikking en waar moet deze aan voldoen?

  • Vindt u het interessant om extra rendement met een beperkt risico te genereren rekeninghoudend
    met voorwaarden die voor u van belang zijn?

Vijf afwegingen om deel te nemen aan securities lending

De volgende vijf punten zijn van belang bij uw afweging om deel te nemen aan securities lending:

• Is het leenprogramma ingericht naar de behoeften van uw organisatie (‘customised’)

• Kunt u zelf het stemrecht blijven uitoefenen over de uitgeleende aandelen?

• Is het programma ‘ESG proof’?

• Is het programma volledig gecollateriseerd?

• Genereren van liquiditeit én extra rendement

Onze securities lending specialisten gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden om een volledig customised programma in te richten.

Rinke Visser

Meer weten?

Rinke Visser

Managing Director
+31 (0)20 557 5911