1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Klantloyaliteit moet je elke dag...

Klantloyaliteit moet je elke dag opnieuw verdienen.

Met applaus heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 september de benoeming van Hans Snijders als nieuwe commissaris van KAS BANK goedgekeurd. “Ik wil mijn vlieguren in het bedrijfsleven graag inzetten voor de verdere ontwikkeling van de bank.”

07 okt 2016

Deel op  

"Blijf de klant verrassen. Hun loyaliteit mag nooit als vanzelfsprekend worden gezien."

Bestuurlijke en leidinggevende ervaring kan Hans Snijders, IT-er en bedrijfskundige, niet ontzegd worden. Al op zijn 28e gaf hij leiding aan 150 werknemers. “Daarvan heb ik vooral geleerd dat je de loyaliteit van je klanten elke dag opnieuw moet verdienen. Dat geldt voor iedere organisatie en dus ook voor KAS BANK. Iedereen binnen een bedrijf moet beseffen dat je aan dezelfde kar trekt. Als leidinggevende moet je daarin het voorbeeld geven door tussen je mensen te staan. Tegelijk moet je kritisch blijven op wie je bent en wat je doet als bedrijf."

"Markten veranderen, de behoeften van je klanten veranderen en daar moet je in mee. KAS BANK zit nu midden in dat veranderproces. Ik vind het een uitdaging om dat proces mee vorm te geven. Zonder op de stoel van de Raad van Bestuur te gaan zitten, overigens. Toezicht houden op en advies geven aan de Raad van Bestuur is onze wettelijke taak. Dus moet je je als RvC voortdurend afvragen: werkt alles nog naar behoren? Past de strategie nog bij de lage risicobereidheid? Hoe zit het met Risk en Compliance? Een strategie is geen statische blauwdruk voor de toekomst maar juist een dynamisch proces. En het is onze taak om steeds opnieuw te bezien of de uitgestippelde marsroute nog binnen de afgesproken bandbreedtes loopt.”

Blijven ontwikkelen en bijleren

In dat verband pleit Snijders er voor om ‘historische ervaring’ niet te snel aan de kant te zetten. In de concept governance code voor raden van commissarissen is de maximale zittingsduur van een commissaris 8 jaar (met een mogelijke verlenging van 2 maal 2 jaar). Hoewel Snijders regelmatige verversing van de RvC toejuicht, is hij ook beducht dat de “rode draad” in het toezicht juist verloren gaat. “Zeker in de financiële sector wordt de weten regelgeving steeds gecompliceerder. Ook als commissaris moet je daarom jezelf blijven ontwikkelen en bijleren. Dan kan het zonde zijn als die kennis na 8 jaar verdwijnt, alleen maar omdat je termijn erop zit. Vernieuwing vindt toch wel plaats, net als binnen het bestuur van een onderneming. Waar ik wel erg voor ben, is het bevorderen van diversiteit. Niet alleen op bestuurlijk niveau maar binnen de gehele organisatie. Een organisatie moet deels een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daar word je rijker en beter van en het helpt je als bedrijf vooruit.”

Klantgericht is wat anders dan wat ik noem ‘klantgezwicht’

“Als team doe je er op ieder niveau goed aan om jezelf altijd af te vragen of je nog de juiste dingen doet voor de klant. Blijf de klant verrassen. Hun loyaliteit mag nooit als vanzelfsprekend worden gezien. Dat betekent niet dat je altijd maar moet doen wat de klant van je vraagt. Klantgericht is wat anders dan wat ik noem ‘klantgezwicht’. Leg uit waar je mee bezig bent, wees helder in wat de klant van je mag verwachten en kom dat ook na. En ga daarbij tot het uiterste van je kunnen om dat samen waar te maken. Wat dat betreft zal ik heel tevreden zijn als de klanttevredenheid over 4 jaar is gestegen naar minimaal een 8,5.”

Handel vanuit je eigen kracht

Vanwege de groeiende nationale- en Europese wetgeving en rapportageverplichtingen wordt besturen en administreren alsmaar gecompliceerder en uitdagender. Ook bestuurders van pensioenfondsen kijken daarom steeds scherper naar de eigen organisatie. “Tot het punt komt waarop je zegt: moet ik als pensioenfonds alles nog wel zelf blijven doen? Heb ik voldoende expertise in huis om mijn asset manager goed te kunnen monitoren? Kan ik onze backoffice niet beter uitbesteden aan een gespecialiseerde partij?"

"Juist op die terreinen ligt de kracht van KAS BANK. In de hele keten van activiteiten wordt een onafhankelijke administratiebank steeds belangrijker. Puur als administrateur maar vooral ook als partij die door zijn specialistische kennis van de pensioen- en effectensector dat hele proces naar een hoger niveau tilt voor alle betrokken partijen. KAS BANK kan bijvoorbeeld het voortouw nemen bij het creëren van een eenduidig format voor alle data die door asset managers aangeleverd moeten worden voor het FTK. Anderzijds moet je kijken of je de schaalgrootte van andere partijen kunt gebruiken om zelf te innoveren op gebieden waar je een tactische voorsprong hebt. Dan handel je altijd vanuit je eigen kracht en is er een gezond perspectief voor verdere groei.”

Wie is Hans Snijders?

J. (Hans) H.G. Snijders (1956) studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en volgde daarna nog opleidingen voor Chief Information Officers, Commissarissen en Toezichthouders. In 1984 werd hij op 28-jarige leeftijd directeur van L + T Informatica. Daarna vervulde hij leidinggevende functies bij Pink Roccade, ASZ, Relan en Ordina. Vervolgens werd hij CEO bij eerst Syntrus Achmea en daarna, tot februari 2016, Achmea Investment Management. Sinds 2006 is hij tevens directeur van Cquinn Consulting.

Naast zijn commissariaat bij KAS BANK is Hans Snijders sinds november 2014 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Als rasechte Brabander is hij verder actief als Voorzitter Raad van Toezicht Commanderij College, lid van de Raad van Commissarissen Rabo Peel Noord en voorzitter van de Stichting Meifeesten Gemert-Bakel.

De eerste contacten met Hans Snijders als mogelijke opvolger van commissaris Jean Frijns dateren uit februari 2016. Hij was onmiddellijk geïnteresseerd. “Ik kende KAS BANK wel vanuit mijn verleden bij Achmea Investment Services, maar dat is toch wat anders dan je intensief in een bedrijf verdiepen.” Bij zijn voorbereiding ging Snijders niet over één nacht ijs. Naast dikke stapels beleidsstukken lezen, sprak hij uitvoerig met de leden van de RvC en RvB, het senior management en de Ondernemingsraad. Daarbij richtte hij zich vooral op de relatie tussen IT en vraagstukken op het gebied van commerciële ontwikkeling, Risk en Operations, zijn aandachtsgebied binnen de Raad van Commissarissen (RvC). Na goedkeuring door De Nederlandsche Bank kon zijn voordracht definitief worden bekend gemaakt. 

Michiel Janssen

Meer weten?

Michiel Janssen

Secretaris van de Raad van Commissarissen
+31 (0)20 557 5230