1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Ongelijk btw speelveld tussen DB...

Ongelijk btw speelveld tussen DB en DC regelingen blijft bestaan

Een bedrijfstakpensioenfonds die een Defined Benefit regeling uitvoert, kan niet aangemerkt worden als gemeenschappelijk beleggingsfonds en dus niet btw vrijgesteld zijn. Daarmee blijft het ongelijke speelveld tussen DB en DC regelingen bestaan.

15 dec 2016

Deel op  

Bij de behandeling van de begroting van Financiën voor het jaar 2016 heeft de Eerste Kamer unaniem verzocht om het verschil in btw behandeling tussen Defined Benefit (DB) regelingen en Defined Contribution (DC) regelingen ongedaan te maken. Een en ander zou ook conform de usance binnen Europa zijn.

Ten tijde van de Kamerbehandeling diende een zaak bij de Hoge Raad waarbij de achterliggende vraag was of een bedrijfstakpensioenfonds die een DB-regeling uitvoert, aangemerkt kan worden als gemeenschappelijk beleggingsfonds en aldus btw vrijgesteld zou zijn. In afwachting van de beantwoording van deze vraag is het verzoek van de Eerste Kamer geparkeerd.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen niet kan worden toegepast op het beheer van een (bedrijfstak) pensioenfonds dat een DB regeling uitvoert.

De Eerste Kamer zal nu bij de behandeling van het Belastingplan 2017 deze kwestie opnieuw aan de orde stellen. Als dit (indirect) leidt tot nieuwe inzichten op btw gebied houden wij u op de hoogte.

Btw-vrijstelling blijft gelden in de volgende gevallen:

  • Pensioenfondsen die individuele Defined Contribution regelingen uitvoeren kunnen wel profiteren van de btw-vrijstelling op vermogensbeheerdiensten. In een aantal gevallen geldt dit eveneens voor Collectieve Defined Contribution (CDC) regelingen.
  • Pensioenfondsen kunnen hun vermogen gezamenlijk (asset pooling) in een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) onderbrengen om op die manier te profiteren van een btw-vrijstelling.
  • Pensioenfondsen kunnen op basis van (niet-gepubliceerd beleid) btw-vrijstelling inroepen ten aanzien van vermogensbeheerdiensten die betrekking hebben op huisfondsen van de vermogensbeheerder.
  • Pensioenfondsen met beleggingen buiten de Europese Unie kunnen de btw over de gerelateerde vermogensbeheerdiensten gedeeltelijk terugvragen.
  • De sponsor van een pensioenfonds kan in een specifieke situatie dienstverlening inkopen voor het pensioenfonds. In dat geval kan btw-druk worden voorkomen indien de sponsor de btw kan verrekenen (PPG zaak).

 

Rinke Visser

Meer weten over btw voor pensioenfondsen?

Rinke Visser

Managing Director
+31 (0)20 557 5911