1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Op weg naar de beste administratiebank...

Op weg naar de beste administratiebank in 2020

Markten, bedrijfsmodellen en wet- en regelgeving veranderen steeds sneller en ingrijpender. Wie daar tijdig op anticipeert, blijft relevant voor zijn klanten en voor de markt. Verandering is daarmee de onmisbare drijfveer voor creatieve oplossingen voor de markt van (over)morgen, zegt Sikko van Katwijk.

06 okt 2016

Deel op  

"De rol van ‘trusted administrator’ past uitstekend bij de visie en missie van KAS BANK."

Sikko van Katwijk

Op dit moment zijn er ook weer disruptieve veranderingen gaande in de markt. De opkomst van sterk gespecialiseerde niche bedrijven zet het traditionele bankieren verder onder druk. De sector reageert daarop door nog verder te digitaliseren en te specialiseren.

In de effectenbranchelang gold lange tijd het adagium: blijf stilzitten als je geschoren wordt. Daarin hebben wij nooit geloofd. Wie goed oplet, ziet veranderingen in de markt tijdig aankomen en kan zijn verdien- en businessmodel vervolgens daarop aanpassen. Dat werpt niet altijd direct vruchten af, maar op de lange termijn wel. Onze eigen geschiedenis vormt daarvan het beste bewijs. Meegaan en voorop lopen bij alle veranderingen binnen de effectensector zit gewoon in ons DNA.

Tegelijkertijd is één ding altijd hetzelfde gebleven. Wij geloven namelijk sterk in de toegevoegde waarde van een onafhankelijke custodian. Zekerheid voor alles, nooit méér geld uitlenen dan aan onderpand aanwezig is, een laag risicoprofiel, altijd optreden in het belang van de klant.

Clearing & settlement zijn de afgelopen jaren vrijwel een commodity geworden

Daardoor komen de prijzen en marges door de hele transactieketen heen steeds meer onder druk te staan. Provisie-inkomsten nemen af, inkomsten uit ‘fee gerelateerde’ activiteiten winnen aan belang. Een moderne custodian doet daarom tegenwoordig veel meer dan puur het bewaren en overboeken van effecten. Hij levert toegevoegde waarde in de vorm van collateral- en risicomanagement, belasting-terugvordering, optimaliseren van dividend- en couponontvangsten en allerlei andere administratieve diensten. Maar hij verzorgt ook rapportages aan de toezichthouders, verzamelt, ontsluit en analyseert data en zorgt ervoor dat nieuwe wet- en regelgeving tijdig wordt geïmplementeerd. Kortom, hij ontzorgt de klant.

Een logisch vervolg is het overnemen en uitvoeren van de totale beleggingsadministratie

zodat de klant zich nog beter kan richten op zijn eigen kernactiviteit. Dat is zeer gespecialiseerd werk waar wij heel goed in zijn. Een foutloze beleggingsadministratie voeren is ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Institutionele en professionele beleggers dragen zorg voor de toekomstige inkomens van miljoenen mensen. Steeds meer institutionele beleggers zoeken naar schaal om het voeren van een beleggingsadministratie goedkoper te maken én altijd te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Alles zelf blijven doen legt echter belangrijke beperkingen op aan hun organisatie. Zij zijn daarom op zoek naar een ‘trusted administrator’ die deze taak optimaal voor hen uitvoert.

De rol van ‘trusted administrator’ past uitstekend bij de visie en missie van KAS BANK

Een belangrijke voorwaarde daarbij, is dat zij zich veilig voelen dat het uitbestede werk gebeurt door een onafhankelijke partij. Een partij die niet met hen concurreert, flexibel is en kan opschalen als dat nodig is. Een partij die weet waar hij over praat omdat hij zich grondig verdiept in de behoefte van de klant. Kortom, een onafhankelijke beleggingsadministratiebank.

In dat verband hebben wij duidelijke keuzes gemaakt ten aanzien van onze dienstverlening. Custody blijft de basis, het chassis, van waaruit wij opereren. Onder de motorkap ligt straks echter een elektronisch netwerk van verbindingen met gespecialiseerde partijen voor effectendiensten. Wij sturen de motor vervolgens zodanig aan dat u volledig in control bent als chauffeur in de ‘driver seat’. En dat alles onder het vertrouwde KAS BANK embleem.

De beste beleggingsadministratiebank in 2020

Het ligt al 210 jaar in onze aard om voortdurend vooruit te denken en te doen. Zelf vertaal ik dat in de formule Relevantie=Vertrouwen maal Gemak maal Prijs. Vertrouwen moet je iedere dag winnen en behouden door de klant naar volle tevredenheid te bedienen. Gemak betekent dat de klant er op kan rekenen dat zijn uitbestede administratieve activiteiten optimaal worden uitgevoerd. Prijs is toegevoegde
waarde leveren aan de klant.

Uw belang staat centraal

Onze positionering biedt alle mogelijkheden om in 2020 de beste beleggingsadministratiebank van Nederland te zijn, maar ook om onze marktpositie in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verder uit te breiden. Om onze ambitie te realiseren gaan wij onder andere onze dienstverlening verder automatiseren en digitaliseren. Uiteraard kunt u daarbij blijven vertrouwen op onze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Uw belang staat immers centraal.

Rinke Visser

Meer weten?

Rinke Visser

Managing Director
+31 (0)20 557 5911