1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Outperformance bij pensioenfondsen...

Outperformance bij pensioenfondsen lijkt sigaar uit eigen doos

Eén procent outperformance betekent voor pensioenfondsen gemiddeld gezien ook één procent hogere beheerkosten. Uiteindelijk betaalt een pensioenfonds daardoor zijn eigen outperformance. Dat is één van de conclusies in onze nieuwe Kostenbenchmarkrapportage 2015 voor Nederlandse pensioenfondsen. De rapportage is samengesteld op basis van data van 50 pensioenfondsen met in totaal bijna 1 miljoen deelnemers.

12 okt 2016

Deel op  

In de pensioensector wordt levendig gediscussieerd over de vraag of actief beheer uiteindelijk meer rendement genereert dan passief beheer van de beleggingsportefeuille. Pensioenfondsen rechtvaardigen hun kosten voor vermogensbeheer vaak door te wijzen op de outperformance die zij behalen ten opzichte van de door het pensioenfonds gehanteerde benchmark. De Kostenbenchmark-rapportage 2015 van KAS BANK bevestigt echter het beeld uit 2014 dat er geen grote relatie lijkt te bestaan tussen hogere kosten en outperformance bij pensioenfondsen. De outperformance wordt voor een belangrijk deel juist opgesoupeerd door de hogere kosten. Daarmee betaalt het pensioenfonds de ‘meeropbrengst’ uiteindelijk uit eigen zak.

Universum Kostenbenchmarkrapportage verder uitgebreid

De tweede Kostenbenchmarkrapportage van KAS BANK omvat 50 ondernemings-, bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen (2014: 40). Naarmate het aantal deelnemers groeit, geeft deze onafhankelijke benchmark een steeds uitgebreider en betrouwbaarder beeld van de beheerkosten van pensioenfondsen ten opzichte van hun ‘peers’. De rapportage geeft een betrouwbaar beeld omdat de kosten van de deelnemende pensioenfondsen, in tegenstelling tot andere kostenrapportages in de markt, worden vergeleken met pensioenfondsen van vergelijkbare grootte qua deelnemers en pensioenverplichtingen, type pensioenfonds en het gehele universum. Daarmee wordt direct duidelijk hoe het individuele pensioenfonds ‘presteert’ ten opzichte van zijn ’peers’.

In 2017 gaan wij ook meewerken aan een Kostenbenchmarkrapportage voor pensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk. Daar bestaat zowel bij de toezichthouder als bij de pensioenfondsen zelf een groeiende behoefte aan een objectieve vergelijking van de kosten van pensioenfondsen.

Kosten versus outperformance.png
Pol de Jaeger

Meer weten over de kostenbenchmarkrapportage?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293