1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Pensioenfonds betaalt out-performance...

Pensioenfonds betaalt out-performance ten opzichte van de benchmark zélf

Uit onze tweede Kostenbenchmarkrapportage komt naar voren dat één procent outperformance voor pensioenfondsen gemiddeld gezien ook één procent hogere beheerkosten betekent.

Daardoor betaalt een pensioenfonds de outperformance van zijn vermogensbeheerder ten opzichte van de benchmark uiteindelijk zelf.

12 okt 2016

Deel op  

De rapportage is samengesteld op basis van de DNB rapportages 2015 van 50 pensioenfondsen met in totaal bijna 1 miljoen deelnemers.

In de pensioensector wordt levendig gediscussieerd over de vraag of actief beheer uiteindelijk meer rendement genereert dan passief beheer van de beleggingsportefeuille. Pensioenfondsen rechtvaardigen hun kosten voor vermogensbeheer vaak door te wijzen op de outperformance die zij behalen ten opzichte van de door het pensioenfonds gehanteerde benchmark. De Kostenbenchmarkrapportage 2015 van KAS BANK bevestigt echter het beeld uit 2014 dat er geen grote relatie lijkt te bestaan tussen hogere kosten en outperformance bij pensioenfondsen. De outperformance wordt voor een belangrijk deel juist opgesoupeerd door de hogere kosten. Daarmee betaalt het pensioenfonds de ‘meeropbrengst’ uiteindelijk uit eigen zak.

Universum Kostenbenchmarkrapportage verder uitgebreid

De tweede Kostenbenchmarkrapportage van KAS BANK omvat 50 ondernemings-, bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen (2014: 40). Naarmate het aantal deelnemers groeit, geeft deze onafhankelijke benchmark een steeds uitgebreider en betrouwbaarder beeld van de beheerkosten van pensioenfondsen in relatie tot hun ‘peers’.
Wij nodigen u graag uit ook deel te nemen aan onze benchmark. U kunt vrijblijvend kennismaken via een éénmalige gratis scan van uw kosten aan de hand van een recente FTK rapportage van uw pensioenfonds.

Kostentransparantie levert toegevoegde waarde op

Met heldere en begrijpelijke informatie over uw (beheer)kosten kunt u als pensioenfonds-bestuurder of -directeur het verschil maken voor de klanten van uw pensioenfonds. Onafhankelijke kosteninformatie vormt immers de basis voor gefundeerde beslissingen over uw beleggingsbeleid. Maar u kunt deze informatie ook gebruiken voor bijvoorbeeld uw jaarverslag en de communicatie naar uw deelnemersraad en verantwoordingsorganen

De Kostenbenchmarkrapportage geeft een betrouwbaar beeld, omdat de kosten van de deelnemende pensioenfondsen, in tegenstelling tot andere kostenrapportages in de markt, worden vergeleken met pensioenfondsen van vergelijkbare grootte qua deelnemers en pensioenverplichtingen, type pensioenfonds en het gehele universum. Daarmee wordt direct duidelijk hoe het individuele pensioenfonds ‘presteert’ ten opzichte van zijn ’peers’.

Deelname aan onze Kostenbenchmarkrapportage vereist geen aanvullende inspanningen van het pensioenfonds. Wij vragen u alleen toestemming om de informatie uit uw FTK rapportage voor DNB met ons te delen. Deze informatie wordt vervolgens anoniem gebruikt bij het opstellen van de benchmarkinformatie.

Monitor app: actuele inzage in uw beleggingskosten

Met de KAS BANK Monitor app heeft u real-time en 24/7 inzage in de (ontwikkeling van de) vermogensbeheer- en transactiekosten van uw pensioenfonds. Zowel op totaalniveau als uitgesplitst per vermogensbeheerder. De kosten worden ook in relatie gebracht tot de rendementen van een mandaat (over een langere termijn) en de intensiviteit (actief/passief) van een mandaat. Bovendien kunt u eenvoudig zelf verschillende scenario-analyses maken door kostenparameters te veranderen of te beïnvloeden.
De Monitor app is overal toegankelijk via smartphone, tablet, laptop en PC.

Pol de Jaeger

Wilt u een demo van de Monitor App?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293