1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. SCR spel geeft helder inzicht in...

SCR spel geeft helder inzicht in effect asset allocatie op kapitaalbeslag

Tien maanden na de invoering van Solvency II is er nog altijd geen absolute duidelijkheid over de berekeningsmethode voor de Solvency Capital Requirement (SCR). Toch is dat tamelijk essentieel, aangezien de hoogte van de SCR maatgevend is voor de ‘gezondheid’ van een verzekeraar. Welke factoren zijn van invloed op de hoogte van de SCR? De deelnemers aan onze Ronde Tafel over Solvency II ondervonden tijdens de SCR Simulation Game dat in het worst case scenario een faillissement onafwendbaar is.

13 okt 2016

Deel op  

Zeker bij verzekeraars met meerdere werkorganisaties of internationale kantoren kan Solvency II uiteindelijk leiden tot wel 7 verschillende SCR’s.

SCR Simulation Game

Na de inleidende presentaties over Solvency II gingen de deelnemers aan de slag met de door Triple A ontworpen SCR Simulation Game. Doel van het spel is om verzekeraars inzicht te geven in de wisselwerking tussen beleggingen, beleggingsmix en resultaten en de uitkomst van de SCR.

Solvency II schrijft een SCR van 100% voor. DNB gaat er echter van uit dat verzekeraars minimaal een SCR van 110% hebben. Als hij onder de 110% daalt, zal DNB de directie vragen welke ‘management actions’ genomen gaan worden om weer minimaal boven de 110% te geraken. Komt een verzekeraar onder de 100%, dan staat zijn vergunning op het spel. Het spel houdt hier rekening mee en waarschuwt indien de SCR onder de 110% komt. Als de SCR onder de 100% komt, is het zelfs ‘game over’.

Vier typen verzekeraars

Ieder team koos voor één van de vier typen verzekeraars in het spel: veilig, zuinig, optimaliserend of ‘I love rendement’. Vervolgens kregen zij dezelfde standaard beleggingsportfolio voorgelegd. Bij de verdeling van de asset mix zijn 5 typen beleggingen mogelijk, variërend van oerdegelijk (staatsobligaties) tot high yield. Verder moet gekozen worden in hoeverre het rente- en valutarisico wordt afgedekt. De deelnemers zijn verder niet bekend met de reële cijfers in de 16 kwartalen waarmee het spel wordt uitgevoerd.

Na iedere kwartaalberekening krijgen zij de nieuwe SCR te zien. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe  hun keuzes van invloed zijn op het Eigen Vermogen, het kapitaalbeslag en de hoogte van de SCR. Op grond van de nieuwe SCR kunnen de teams besluiten hun asset mix en/of rente- en valuta-afdekking al dan niet aan te passen voor het nieuwe kwartaal. Alle overige factoren blijven verder gelijk. Deze stappen herhalen zich totdat alle 16 kwartalen zijn doorlopen. Is de SCR stabiel gebleven, zijn er veel fluctuaties geweest of hebben bepaalde keuzes misschien zelfs geleid tot een faillissement?

Het belang van het optimaliseren van de asset mix werd door het spel duidelijk zichtbaar. Daarnaast werd duidelijk dat het rendement op de beleggingen ondanks een lager kapitaalbeslag toch negatief kan zijn. Het blijft uiteindelijk beleggen met kapitaalrestricties.

Extra kapitaalbeslag van 25%

De SCR varieerde in de loop van het spel van 130 tot meer dan 200%. De deelnemers toonden zich hierover redelijk verrast, aangezien zij in meerderheid voor de typen Veilige en Optimaliserende verzekeraar hadden gekozen. Een verschuiving in de asset allocatie naar 5% in aandelen kan echter al leiden tot een extra kapitaalbeslag van 25%. Verder werd de impact van renteschommelingen op het
eigen vermogen en de verplichtingen kristalhelder.

Tijdens het spel draaien op de achtergrond 4 alternatieve portfolio’s van de 4 typen verzekeraars mee. Na afloop kunnen de deelnemers dan zien hoe deze verzekeraars de afgelopen 16 kwartalen hebben ‘gepresteerd’. Rolf Leenhouts liet ook nog het positieve effect van herverzekeren van de verplichtingen op de hoogte van de SCR zien. Herverzekerde verplichtingen worden namelijk niet meegenomen in de berekening van het kapitaalbeslag.

Lees hieronder een uitgebreider verslag van de Ronde Tafel van 11 oktober 2016 over Solvency II en de impact van de Solvency Capital Requirement op verzekeraars.

De impact van renteschommelingen op de SCR wordt kristalhelder.

KAS Selections Oktober 2016: SCR spel geeft helder inzicht in effect asset allocatie op kapitaalbeslag
Jeannet Bijker

Meer weten over Solvency II?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938