1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Verantwoord beleggen is voor de...

Verantwoord beleggen is voor de FNV geen loze term

Als grootste vakorganisatie in Nederland hecht de FNV veel waarde aan verantwoord en duurzaam beleggen. Dat geldt zowel voor haar eigen beleggingsbeleid als voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen waar de bond in het bestuur zit.

Coen van der Veer, penningmeester in het dagelijks bestuur, legt uit hoe de FNV in de praktijk invulling geeft aan verantwoord beleggen. Centraal thema: waarborgen van werknemers- en mensenrechten bij bedrijven wereldwijd.

17 okt 2016

Deel op  

"De vermogensbeheerder is geen zwarte doos meer waarin je geld op hoop van zegen verdwijnt. Duurzaam beleggen is zeker bij de grote internationale vermogensbeheerders al vrijwel mainstream geworden. "

Coen van der Veer

Institutionele beleggers, waar de FNV ook zichzelf toe rekent, dragen volgens de FNV een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid als mede-eigenaar van ondernemingen. In het eigen beleggingsbeleid staat goed en duurzaam beleggen daarom centraal. Uitgangspunt is ‘triple P’: People, Planet en Profit.

Het totale vermogen van de FNV, dat is opgebouwd in 150 jaar, wordt als één geheel beheerd. De contributies van de directe leden gaat rechtstreeks in de pot, het vermogen van de 2e categorie wordt gepoold in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds. “Wij beleggen dat zo duurzaam mogelijk volgens onze eigen investment beliefs. Die zijn primair gebaseerd op de Global Impact en UN-PRI. Daarbinnen staat voor ons het waarborgen van mensen- en werknemersrechten centraal. Zo nodig sluiten we bedrijven uit. Daar zijn we vrij strikt in. Wij kunnen ons geen ‘onethische’ beleggingen veroorloven. Dat botst met ons werk als vakbond en levert ook reputatieschade op."

10 puntenplan voor verantwoord beleggen

De FNV is op drie niveau’s actief als het gaat om het bevorderen van duurzaam beleggen. Niveau 1 is het eigen beleggingsbeleid. De uitvoering van dat beleid door de vermogensbeheerder wordt gemonitord door Sustainalytics. "En anders houden onze leden ons wel scherp, want wij worden kritisch gevolgd.”

Niveau 2 is de rol van de FNV als bestuurder bij pensioenfondsen en sociale fondsen. Hier brengt de FNV actief haar eigen 10 puntenplan voor verantwoord beleggen onder de aandacht, dat ook grotendeels is overgenomen door de Pensioenfederatie. Verder vragen FNV leden in Verantwoordingsorganen of besturen steevast aandacht voor duurzaam beleggen.

Het derde niveau is het lidmaatschap van de International Trade Union Confederation (ITUC). Deze internationale vakbondsorganisatie is onder andere vertegenwoordigd in de UN-PRI, de United Nations Principles for Responsible Investments. Binnen de UN-PRI wordt strategisch van het stemrecht gebruik gemaakt. Via het eigen Committee on Worker’s Capital ontwikkelt de ITUC een gemeenschappelijke strategie voor verantwoord beleggen en voert zij ook gericht actie om werknemersomstandigheden te verbeteren. Als voorbeeld noemt Van der Veer de Britse prijsvechter Sport Direct, een grote keten van sportzaken. Stevige gesprekken met de directie leidden tot substantiële verbeteringen in de beloning en arbeidsomstandigheden van de werknemers.

Social staat centraal

Bij de FNV verschuift het accent in het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid de laatste jaren duidelijk naar de S van Social. “Invloed op de E en G factoren uitoefenen is relatief gemakkelijk en kan ook door andere partijen gebeuren. Bij de factor Social is dat moeilijker. Arbeidsomstandigheden en werknemersrechten zijn nu eenmaal typische vakbondszaken. Ondertussen blijven de afwegingen voor verantwoord beleggen binnen een organisatie als de FNV altijd divers. Voor het Pensioenfonds voor de Tabaksindustrie kan investeren in een tabaksfabriek interessant zijn, terwijl Pensioenfonds Zorg en Welzijn daar tegen is, omdat haar deelnemers de gevolgen van roken te behandelen krijgen.”

Invloed uitoefenen via pensioenfondsbesturen

Invloed uitoefenen op het beleggingsbeleid via pensioenfondsbesturen is wat Van der Veer betreft makkelijker. “Je kunt als bestuur bijvoorbeeld intensief je vermogensbeheerder bevragen op zijn verantwoord beleggen beleid. Dreigen met wisselen van beheerder heeft overigens weinig zin. Duurzaam beleggen is zeker bij de grote internationale vermogensbeheerder al vrijwel mainstream geworden. Je moet er wel bovenop blijven zitten door duidelijke afspraken te maken in het beleggingsmandaat, maar verder loopt dat prima.

Ik zie dat ook wel een als een belangrijk succes van de afgelopen jaren. Het wordt steeds meer gemeengoed om naar verantwoord beleggen te kijken. De vermogensbeheerder is geen zwarte doos meer waarin je geld op hoop van zegen verdwijnt. De Global Impact is leidend geworden, investeren zonder ESG-beleid kan eigenlijk niet meer en de keuze voor een vermogensbeheerder berust steeds vaker op MVO gronden. Vergeet ook niet dat Nederland een van de grootste pensioenpotten ter wereld heeft. Het is echt mogelijk om verschil te maken via een duurzaam beleggingsbeleid.”

Lees hieronder het volledige interview met Coen van der Veer. Lees ook het interview met Xander den Uyl, bestuurslid bij ABP, over zijn rol binnen de UN-PRI.

KAS Selections Oktober 2016: Verantwoord beleggen is voor de FNV geen loze term KAS Selections Maart 2016: Vermogensbeheerders en vermogenseigenaren zijn niet elkaars natuurlijke vijanden (Xander den Uyl, bestuurslid ABP)

Coen van der Veer over de toekomst van ons pensioenstelsel

Coen van der Veer heeft een duidelijke mening over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. “Het stelsel moet worden herzien, dat staat buiten kijf. Maar de huidige discussie is te veel gebaseerd op dagkoersen en de korte termijn. Voortdurende stelselwijzigingen ondermijnen het vertrouwen in ons pensioenstelsel. Het is een techneutendebat geworden dat voor te veel mensen niet meer te volgen is.

Zelf geloof ik niet in verregaande Defined Contribution oplossingen. Ik was in 2009 in het Verenigd Koninkrijk en heb toen gezien wat er met de pensioenen gebeurde. Veel pensioenen zijn verdampt als gevolg van de financiële crisis, lage rentestand en dalende huizenprijzen. Dan moet je wel een vorm van risicodeling hebben om die klappen op te vangen. Een zekere verplichting moet ook blijven bestaan. Wat mij betreft is de discussie over insider/outsiders, hoger/lager opgeleid, man/vrouw veel belangrijker dan de vermeende generatiekloof jong/oud. Dat leidt tot een veel inhoudelijker en meer politieke discussie. De horizon ligt nu veel te dichtbij.”

Jeannet Bijker

Meer weten?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938