1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Waarom een last ook een lust kan...

Waarom een last ook een lust kan zijn

“Geef me een taak die bij me past en ik hoef nooit meer te werken,” schijnt Confucius gezegd te hebben. Voor mij is die taak het monitoren van Future Trends and Regulations. De afgelopen dertig jaar heb ik al heel wat toekomstvoorspellingen voorbij zien komen. For better and for worse..... En ik werk nog steeds.

07 mrt 2016

Deel op  

Door signalen uit de markt proactief op te vangen en vast te leggen, kan de daaropvolgende actie tijdig, juist en volledig uitgevoerd worden.

Af en toe terugkijken op het verleden is heel waardevol. Het leert je relativeren en om niet direct in paniek te raken over alles wat er allemaal op onze sector afkomt. Tegelijkertijd krijg je scherp(er) voor ogen waar nu werkelijk kansen en bedreigingen liggen. Zo hebben we bijvoorbeeld weinig meer vernomen van de GSTPA (Global Straight Through Processing Association), die automated trade matching en inzicht in de status van een transactie voor alle betrokken partijen voorstond. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat delen van deze visie ingevuld zijn door het OMGEO OASYS systeem (nu eigendom van de DTCC), maar de wereldwijde ambitie is behoorlijk terug geschaald.

De Amerikaanse Secretary of Health, Education and Welfare, John W. Gardner, verwoordde het aldus: “We are continually faced with a series of great opportunities brilliantly disguised as insoluble problems". Alles wat aan wet- en regelgeving op ons afkomt zien als een kans in plaats van een zware last…. Dat zou toch wonderen doen voor onze arbeidsvreugde.

Schaduwbankieren: voetangels en klemmen

Het is duidelijk dat de vloedgolf aan wet- en regelgeving u en ons voor uitdagingen stelt. Zo’n uitdaging is bijvoorbeeld de Securities Finance Transactions Regulation (SFTR). Een groeiend gebied van niet-bancaire kredietactiviteiten, beter bekend als schaduwbankieren, is tot nog toe buiten het aandachtsgebied van de prudentiële regulering en het prudentiële toezicht gevallen. Schaduwbankieren vervult belangrijke functies in het financiële systeem. Het zorgt bijvoorbeeld voor extra financieringsbronnen en biedt beleggers alternatieven voor bank-deposito's. Het kan echter ook bedreigingen inhouden voor de financiële stabiliteit op lange termijn. Wat gebeurt er als zo’n systeem instort?

De schattingen lopen uiteen, maar de omvang van schaduwbankieren is berekend op ongeveer 60 biljoen USD. Dat zou betekenen dat schaduwbankieren ongeveer half zo groot is als het reguliere bankwezen. De Financial Stability Board (FSB) definieert schaduwbankieren als het systeem van kredietbemiddeling waarbij entiteiten en activiteiten van buiten het reguliere banksysteem betrokken zijn. In het kader van de SFTR zullen de komende tijd specificaties worden opgesteld over de typen transacties en de manier waarop deze moeten worden gerapporteerd. U moet dan o.a. denken aan genoemde repo’s en securities borrowing & lending transacties. Maar ook aan de zogenaamde margin lending transacties: krediet op onderpand van effecten of op basis van opkomende afwikkelingen (on flow). Net als bij EMIR zal de rapportage plaatsvinden aan een ‘Trade Repositary’, een door de toezichthouder goedgekeurde entiteit die rapportages verzamelt en bewaart in een transactieregister.

De ervaringen met EMIR zullen ons hier nog van pas komen, want de weg naar een vlekkeloze rapportage met heldere (technische) definities zal ook nu weer bezaaid zijn met voetangels en klemmen. Wij zijn al volop bezig met de SFTR en schatten in dat dit project tot eind 2018 zal duren.

Ga in gesprek

Uit bovenstaande blijkt dat het van groot belang is om trends en (gewijzigde) wet- en regelgeving tijdig te identificeren en registreren. Door signalen proactief op te vangen en vast te leggen kan de daaropvolgende actie tijdig, juist en volledig uitgevoerd worden. Dat leidt tot een complexe set aan deadlines en onderwerpen waarbij de dialoog met onze klanten van groot belang is.
Daarbij hebben wij de wijsheid natuurlijk niet in pacht. Dus ga in gesprek met andere kenners van de markt, daag ons uit en zoek de dialoog. Dan zult u ervaren dat een last ook een lust kan zijn. Zonder overigens de illusie te koesteren dat u en ik dan nooit meer hoeven te werken. Daarvoor is dit werk te leuk.

Henk Brink

Meer weten?

Henk Brink

Senior Market Intelligence Specialist
+31 (0)20 557 5327