1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. 4 tips voor de implementatie van...

4 tips voor de implementatie van MiFID II

Onderschat de hoeveelheid werk om uw organisatie MiFID II tijdig compliant te krijgen niet. Naast de formele implementatie is de bewustwording bij uw medewerkers over de impact van MiFID II van minstens even groot belang. Aan de hand van onze eigen praktijkervaring geven wij u graag 4 tips voor de implementatie van MiFID II.

19 sep 2017

Deel op  

Als beleggingsinstellingen, banken en vermogensbeheerders hun beleggingsvergunning willen behouden, moeten zij tijdig voldoen aan de vereisten van MiFID II, o.a. op het gebied van bescherming van beleggers, meer transparantie, stabiliteit en productstandaardisatie in de markt.

Tip1: Analyseer de impact op uw organisatie

MiFID II is een typisch ‘must do’-project. Wie niet op tijd klaar is, loopt het risico zijn vergunning als speler op de financiële markt te verliezen. De impact van MiFID II verschilt echter per organisatie, wat de implementatie tot maatwerk maakt waarvoor geen standaard oplossingen, pakketten of instructies bestaan. Het is verstandig om eerst de hoofdlijnen van MiFID II in kaart te brengen. Uw organisatie hoeft namelijk niet altijd aan alle vereisten te voldoen! Het is dus van groot belang om op tijd en goed voorbereid te starten met de analyse.

Tip 2: Onderbouw de gemaakte keuzes en leg de structuur vast

De MiFID- en MiFIR wetgeving biedt een algemene beschrijving, de relevante details vindt u in de ‘delegated acts’. De MiFID II vereisten zijn voor een deel nog altijd niet verwerkt in de Nederlandse wetgeving. Daarom blijven er vooralsnog vragen bestaan over de juiste interpretatie van de richtlijn. Dit mag echter geen excuus zijn om geen actie te ondernemen. Kijk daarbij allereerst naar wat wél duidelijk is. Voor de onderwerpen die onduidelijk blijven, kunt u eerst verder intern onderzoek verrichten. Vergelijk bijvoorbeeld de MiFID II wetteksten, definities en begrippen en probeer een (juridische) vertaling te maken naar de eigen organisatie.

Door MiFID in onderdelen op te splitsen ontstaat haast vanzelf de structuur en planning die nodig is om het project op tijd af te ronden. Soms is het daarbij noodzakelijk om, met de juiste onderbouwing, uit te gaan van bepaalde aannames en veronderstellingen. Zo hanteerde KAS BANK de ‘working assumption’ dat de nieuwe richtlijn uiteindelijk op bijna alle punten één op één overgenomen gaat worden in de Nederlandse wetgeving. Verder raden wij aan om een (externe) sanity check uit te laten voeren op uw eigen MiFID-analyse om zo te borgen dat een en ander goed is geïnterpreteerd.

Tip 3: Stel een multidisciplinair implementatieteam samen

De gevolgen van MiFID II zijn voor veel organisaties niet altijd even duidelijk of urgent. Maak daarom eerst het speelveld inzichtelijk voor alle betrokkenen binnen de organisatie. Stel vervolgens een divers maar wel complementair implementatieteam samen met de juiste kennis en kunde om de verschillende fasen van de implementatie succesvol te doorlopen. Flexibiliteit is noodzakelijk en essentieel om te kunnen bijsturen, schakelen en inspelen op wisselende situaties.

Zorg binnen de projectstructuur ook voor een goede borging van kennis op juridisch gebied, beleid (compliance) en processen, (business) analyse, marketing en communicatie, risicomanagement, architectuur en ICT. Daarnaast is betrokkenheid nodig van medewerkers op strategisch (stuurgroep) en operationeel niveau (senior users). Op die manier ontstaat betrokkenheid binnen de gehele organisatie.

Tip 4: Zorg voor borging binnen de organisatie

Eén van de hoofddoelen van MiFID II is een betere bescherming van beleggers en meer transparantie in de markt. Dat heeft o.a. gevolgen voor de manier waarop u met klanten communiceert. Daarvoor is het van belang dat MiFID II bij al uw medewerkers bekend is en leeft, zowel tijdens als na de looptijd van het project. Denk hierbij aan: een MiFID II training voor medewerkers met klantcontact, in- en externe publicaties, updates naar de AFM en kennissessies voor medewerkers. Zorg ook voor een goede borging en toegankelijkheid van alle informatie en uitgevoerde werkzaamheden nadat het project is afgesloten.

Geert Jan Kremer

Bel of mail onze MiFID II specialist

Geert Jan Kremer

Managing Director Treasury
+31 (0)20 557 5345