1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. 7 vragen aan Sikko van Katwijk

7 vragen aan Sikko van Katwijk

Sikko van Katwijk is één jaar voorzitter van onze bank. Tijd om de balans op te maken.

15 feb 2017

Deel op  

Vernieuwen administratie-platform

  • Verder verbeteren en uitbouwen van ons administratieplatform.
  • Inzet van digitale technologieën en robotisering.

Uitbouwen netwerkbank

  • Maximaliseren van waarde voor de klant door verder uitbouwen en versterken van ons bestaande netwerk met nieuwe, sterke partners.
  • Continu investeren in de opleiding van onze medewerkers als één van onze belangrijkste ‘assets’.

Klanttevredenheid naar 8+

  • Intensief in gesprek over wensen en behoeften van onze klanten voor productontwikkeling en verder verbeteren van onze diensten.
  • Klanttevredenheidscijfer naar een 8+ door de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.

1. Hoe is je eerste jaar als voorzitter bevallen?

Enorm goed! Het afgelopen jaar hebben wij veel werk verzet en de nodige veranderingen doorgevoerd. Daarnaast hebben wij een heldere en mooie strategie gedefinieerd met een uitdagende missie. Ons team is gemotiveerd om de uitdaging met elkaar aan te gaan. Door de compactheid van de organisatie kunnen wij deze uitdaging iedere dag weer goed aangaan en dat geeft veel voldoening. KAS BANK is een uniek bedrijf met een rijke historie. Het is een enorme eer daar leiding aan te geven.

2. Wat is de strategie van KAS BANK?

Wij streven ernaar de beste administratiebank voor institutionele beleggers te worden door onze control inrichting aan de strengste eisen te laten voldoen, het modernste en veilige administratieplatform voor beleggers te bouwen en data custodian van onze klanten te worden. Zo kunnen wij steeds meer back-office taken voor allerlei institutionele beleggers verrichten. Onze klanten kunnen zich dan concentreren op hun kerntaak - beleggen - en wij op het in control houden van dit proces.

3. Wat is een administratiebank?

Eigenlijk is een administratiebank een smart custodian. Wij zorgen ervoor dat alle data elementen uit het vermogen van onze institutionele beleggers veilig worden bewaard, de beleggingsportefeuilles worden gemonitord en gewaardeerd volgens de richtlijnen van de klant en dat de beleggingsprestatie goed wordt berekend. Daarnaast verbinden wij de klant met de wereldwijde beleggingsinfrastructuur. Ook rapporteren wij uitvoerig aan beleggers en toezichthouders en stellen wij beleggingsdata op allerlei manieren ter beschikking. De beste administratiebank kan smart administreren combineren met het vertrouwenswerk van een goede data custodian.

4. Hoe ver zijn jullie hiermee?

De afgelopen periode hebben wij onze ambities gedefinieerd en is het plan tot 2020 in detail uitgewerkt. Zo hebben wij onze processen onder de loep genomen, zijn data kwaliteitsprojecten gestart en maken wij eerdaags de keuze over het toekomstig administratieplatform. Ook zijn wij onderling hard bezig een hechte ketencultuur te ontwikkelen om onze dienstverlening en klantgerichtheid verder te optimaliseren. Uiteraard is er gezien onze ambitie nog veel te doen, maar wij zijn al goed op weg!

"Wij zijn geen tegenpartij, maar ondersteunen onze klanten met in control zijn. Ons belang ligt in het verlengde van en is ondersteunend aan het belang van onze klant."

5. Hoe staat het met de financiën?

De eerste helft van 2016 was teleurstellend, gelukkig hebben wij in de tweede helft beter gepresteerd. Onze jaarcijfers volgen binnenkort! Belangrijk is dat onze bankratio’s onverminderd hoog blijven. Wij zijn zeer solvabel en liquide en dat met een laag risicoprofiel. Daarnaast heeft Fitch in december 2016 onze A- rating herbevestigd met een Stable outlook. Onze stress-testing behoort tot de beste in de Nederlandse banksector.

6. Is er ook minder goed nieuws te melden?

Door kostenverlagingen en procesverbeteringen hebben wij afscheid genomen van collega's. Dat is niet leuk en doet pijn. En wat ons betreft mag de rente ook wel weer eens omhoog, hoewel wij beseffen dat door de rentedruk de kans dat meer backoffice diensten worden uitbesteed aan KAS BANK groter wordt.

7. Wat maakt KAS BANK uniek?

Ons belang ligt in het verlengde van het belang van onze klant, al meer dan 200 jaar. Wij zijn een transparante organisatie, voeren geen hoog-risico bankactiviteiten en geven geen blanco kredieten. Wij financieren kort en alleen met voldoende onderpand. Wij zijn geen tegenpartij, maar ondersteunen onze klanten om in control te zijn. Onze lange historie maakt dat wij over een sterke verandergeest beschikken waardoor wij ons telkens weer kunnen inzetten om onze klanten de beste en meest actuele lokale diensten aan te bieden. En .... we zijn een smart custodian met duidelijke custodian principles!

 

Remko Dieker

Meer weten?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80