1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Balansmanagement en diversificatie:...

Balansmanagement en diversificatie: met of zonder valutarisico?

Zou het afdekken van valutarisico eigenlijk niet afhankelijk moeten zijn van de vraag of aandelenbeleggingen al dan niet gediversifieerd zijn over verschillende regio’s? Voor deze benadering zijn inderdaad goede argumenten te vinden. Wat betekent dat voor uw balans- en risicomanagement?

07 nov 2017

Deel op  

Op korte termijn leidt valutarisico wel degelijk tot volatiliteit van het rendement en heeft het dus ook een mogelijk negatieve invloed op de dekkingsgraad

Portefeuilles van pensioenfondsen worden veelal samengesteld op basis van een ALM-studie. Hierin wordt de Algemene Portefeuille Theorie (APT) van Markowitz toegepast, waarbij de portefeuille wordt samengesteld op basis van lokale rendementen, standaarddeviaties en correlaties. Bij de toepassing van deze methodiek wordt het valutarisico buiten beschouwing gelaten. Het pensioenfonds belegt hierdoor echter wel in vreemde valuta’s zonder dit te funderen op een visie over de ontwikkeling van de waarde van een buitenlandse valuta ten opzichte van de Euro.

Valutarisico afdekken

Indien het pensioenfonds haar beleggingsportefeuille spreidt over verschillende regio’s zonder het valutarisico voor deze regio’s bewust in de beleggingsbeslissing mee te nemen, dan is het wellicht verstandig om het valutarisico wél af te dekken. Je hebt immers dit risico niet actief genomen terwijl dit wél een grote impact op het rendement kan hebben.

Desondanks zijn er nog veel pensioenfondsen die hun beleggingen wel spreiden over verschillende regio’s, maar het valutarisico niet afdekken. En dit terwijl ze dit risico niet actief hebben genomen. Een veel gehoord argument is, dat afdekken van het valutarisico niks oplevert. Wetenschappelijke onderzoeken die deze visie ondersteunen zijn echter gebaseerd op de lange termijn horizon en houden geen rekening met de verantwoordingscyclus van een pensioenfondsbestuurder. Op korte termijn leidt valutarisico wel degelijk tot volatiliteit van het rendement en heeft het dus ook een mogelijk negatieve invloed op de dekkingsgraad.

Risico mitigeren

Volgende keer gaan wij nog wat dieper in op de details van valutarisico en wat een pensioenfonds kan doen om dit risico te mitigeren.