1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. EMIR Clearing voor pensioenfondsen:...

EMIR Clearing voor pensioenfondsen: waar moet u op letten?

Centraal clearen van Over-The-Counter (OTC) derivatencontracten is voor pensioenfondsen verplicht vanaf 17 augustus 2018. Voor centrale clearing zijn twee routes mogelijk. Welke route kiest u?

20 jan 2017

Deel op  

Misschien nog belangrijker is de vraag: hoe gaat u uw liquiditeitenmanagement inrichten? Onder EMIR moet de variation margin immers altijd en vaak meerdere malen per dag in cash gestort worden.

Een belangrijk gevolg van de clearingverplichting is dat pensioenfondsen variation margin in cash moeten storten bij de centrale clearingorganisatie. Dat vraagt om een strakkere aanpak van hun liquiditeitenmanagement. Zij hebben immers geen cash in overvloed op de plank liggen. Geclearde rentederivaten (‘swaps’) kosten tienden van basispunten en leggen een minder groot beslag op de liquide middelen dan bilaterale rentederivaten (‘swaps’). Centrale clearing lijkt dus een gunstig effect te hebben op de handelskosten van swaps. Mede hierom doen pensioenfondsen er verstandig aan de benodigde infrastructuur voor centrale clearing van OTC derivaten zo snel mogelijk in te richten.

Daarvoor zijn in principe twee routes mogelijk: een directe aansluiting van het pensioenfonds op een Central Counter Party (CCP) of een indirecte aansluiting op een CCP via een General Clearing Member (GCM). Beide routes hebben voor- en nadelen.

Directe route

Bij de directe route regelt het pensioenfonds zelf de technische aansluiting op iedere CCP waar zijn transacties worden gecleared. Dat vraagt om een stevige investering in techniek en capaciteit. Voor iedere aansluiting moet namelijk een aparte clearingovereenkomst onderhandeld en getekend worden. Dat kost doorgaans zeer veel tijd én vraagt om zeer specifieke juridische kennis. Als het pensioenfonds die kennis niet zelf in huis heeft zal (dure) externe expertise ingehuurd moeten worden.

De keuze voor een directe aansluiting betekent ook dat het pensioenfonds zélf meerdere malen per dag de door de CCP gevraagde variation margin moet storten (‘margin funding’). Hiervoor is dagelijks een grote hoeveelheid cash vereist. Tijdig vrijmaken en op de juiste plaats alloceren van cash is daarom zeer belangrijk. Daarvoor is een geavanceerde liquiditeitenmanagementfunctie vereist. Op die manier blijft u ‘in control’ over uw liquiditeiten. Niet ieder pensioenfonds is daartoe zelf in staat. Uitbesteden van het liquiditeitenmanagement is dan een reële optie.

Indirecte route

Bij de indirecte route loopt de technische aansluiting van het pensioenfonds op de CCP via zijn General Clearing Member(s). Deze optie kan veel tijd en technische capaciteit schelen. Zo neemt een GCM u veel juridisch werk uit handen. U hoeft immers zelf geen onderhandelingen te voeren met de CCP. Aan de andere kant brengt een GCM voor deze route doorgaans balanskosten in rekening. U kunt deze kosten afwegen tegen de kosten van een eigen, directe aansluiting op een CCP.

En nu?

Ieder pensioenfonds moet zich bij zijn keuze in de eerste plaats afvragen welke route het beste past bij zijn omvang en organisatorische inrichting. Beschikt het pensioenfonds over voldoende juridische en technische kennis en capaciteit? Is het liquiditeitenmanagement zodanig ingericht dat het fonds zelf meerdere malen per dag voldoende cash kan storten aan de CCP? Dan is een rechtstreekse aansluiting op een CCP voor uw fonds mogelijk de beste optie.

Mocht het antwoord op deze vragen ontkennend zijn, dan is het aan te bevelen om de indirecte route via een GCM nader te onderzoeken. Bij deze route loopt het fonds geen direct balansrisico en tekent het fonds slechts één clearingovereenkomst met de GCM.

Welke route u ook kiest, bij beide opties doet u er goed aan om scherp naar het proces, uw liquiditeitenmanagement en de bijbehorende kosten te kijken.

Pol de Jaeger

Meer weten?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293