1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Fondsselectie onder MIFID II: bewijs...

Fondsselectie onder MIFID II: bewijs het maar!

Bescherming van beleggers staat centraal in MiFID II. Eén van de vereisten is dat financiële instellingen hun dienstverlening uitvoerig documenteren en deze informatie aan hun klanten ter beschikking te stellen. Wat betekent dit voor fondsenaanbieders, vermogensbeheerders en adviseurs?

17 jan 2017

Deel op  

Voorkomen moet worden dat klanten in producten beleggen die zij niet begrijpen en die niet passen bij hun financiële situatie.

Het selectieproces

Het selectieproces van producten (lees: beleggingsfondsen) door de aanbieder dient op papier te staan en op voorhand beschikbaar te zijn voor klanten. Uit deze documentatie moet blijken dat de geselecteerde en aangeboden fondsen een behoorlijke weerspiegeling zijn van wat er in de markt beschikbaar is. Daarbij zijn bij ieder product onderstaande karakteristieken belangrijk:

  • Risico
  • Complexiteit
  • Kosten

Verder moet uit de selectie blijken dat de adviseur niet afhankelijk is, dus niet proportioneel veel fondsen uit eigen keuken aanbiedt. Is dit niet goed aantoonbaar, dan is het van belang om jezelf niet als onafhankelijk adviseur in de markt te zetten.

Afhankelijk en niet-afhankelijk advies

MIFID II introduceert een nieuw onderscheid binnen de adviesdienstverlening. Dit geldt voor zowel niet-professionele als professionele beleggers. Dit onderscheid is bijvoorbeeld relevant voor de informatieverstrekking.

  • Een advies is niet-afhankelijk als daarin een scala aan producten van verschillende aanbieders betrokken wordt; afhankelijke adviezen focussen op eigen producten of producten van één of enkele aanbieders.
  • Afhankelijk advies is niet verboden, maar geeft wel de verplichting om hier duidelijk over te communiceren. Een aanbieder die zijn eigen producten of producten van aanbieders (waarmee hij nauwe banden heeft) promoot, wordt als afhankelijk gezien en dient dit ook als zodanig aan klanten mede te delen.

Geschikt of niet geschikt?

Bij het selecteren van beleggingsfondsen is een ‘geschiktheidstest’ nodig. Ook dit onderdeel wordt in MiFID II weer gedetailleerd uiteengezet.

  • De aanbieder moet alle benodigde informatie over de klant in huis hebben waarmee diens geschiktheid als belegger kan worden vastgesteld. Onvoldoende informatie betekent geen advies.
  • Vervolgens kan dan de mate van geschiktheid worden vastgesteld. Hierbij zijn risico, complexiteit en kosten belangrijke onderdelen. De grote lijn is, dat voorkomen dient te worden dat klanten in producten beleggen die zij niet begrijpen en die niet passen bij hun financiële situatie.

Show me

De regelgeving rondom fondsselectie gaat nog veel verder. Kernpunt is in ieder geval dat de administratieve processen rondom het selecteren van beleggingsfondsen bij de aanbieders ijzersterk in elkaar dienen te steken, aangezien er zeer veel vastgelegd dient te worden; van processen tot het e-mailverkeer tussen klant en vermogensbeheerder/adviseur.

Dit alles om ervoor te zorgen dat het advies zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de klant en dat duidelijk meetbaar is of het een kwalitatief goed advies of beleggingsbesluit is. Trust me or tell me is niet meer voldoende.

Show me, is nu het motto. Ofwel, bewijs het maar.

Tot slot

Ondertussen wacht MiFID II op niemand. Daarom nog een welgemeend advies.

Mocht u nog niet (echt) begonnen zijn met het MIFID II compliant maken van uw processen, dan is het echt hoog tijd om nu hiermee te starten. Het is bijvoorbeeld niet onwaarschijnlijk dat u onderweg nog externe juridische of fiscale adviezen moet inwinnen. Uit ervaring weten wij dat de MiFID adviespraktijk op dit moment een hoge werkdruk kent. Wacht hier daarom niet te lang mee. Voor u het weet is het 2018!

Ondersteuning bij MiFID II

KAS BANK is zelf niet actief op het gebied van fondsselectie. Als onafhankelijke partij bieden wij u echter wel de benodigde tools om uw fondsselectie en governance op een goede manier in te regelen. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij het verwerken van fondsinformatie in uw systemen, een vergelijkings- en selectietool en
informatie over ruim 60.000 beleggingsfondsen, waaronder de prospectus, KIID, factsheets, historische corporate actions, etc.

Uw Client Manager of onze MiFID II specialist Geert-Jan Kremer vertellen u daar in een persoonlijk gesprek graag meer over.

Geert Jan Kremer

Bel of mail onze MiFID II specialist

Geert Jan Kremer

Managing Director Treasury
+31 (0)20 557 5345