1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. FTK-rapportageproces positief beoordeeld...

FTK-rapportageproces positief beoordeeld door DNB

De Nederlandsche Bank concludeert na een on-site onderzoek dat wij doordachte processen hebben opgesteld voor een tijdige, accurate en complete FTK-rapportage. Het onderzoek vond plaats binnen een breder onderzoek naar de kwaliteit van de data waar DNB haar toezicht op baseert.

30 okt 2017

Deel op  

Op 12 december oganiseren wij samen met DNB een Ronde Tafel om verder te discussiëren over vervolgstappen om het FTK-rapportageproces voor de gehele sector verder te verbeteren.

Opzet van het onderzoek 

De verplichting tot het verschaffen van look through data is de belangrijkste verandering voor de Toezichthouderrapportages sinds de introductie van het nFTK in 2015. Het onderzoek van DNB is opgezet op basis van 3 vooraf geformuleerde “negatief geformuleerde hypotheses” over de werking van het Look Through proces; het waarborgen van de kwaliteit, compleetheid en tijdigheid van te ontvangen brondata, en; het onvoldoende waarborgen van de verwerking van beleggingsdata in de rapportageketen. Op basis van haar onderzoek verwerpt DNB deze 3 onderzoekshypotheses. 

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen

De controls op het FTK-rapportageproces zijn beoordeeld en getoetst op werking. Het onderzoek heeft positief bijgedragen aan het vertrouwen dat DNB heeft in de data waar zij haar toezicht onder andere op baseert.

  1. KAS BANK heeft “doordachte processen opgesteld voor de doelstelling van een tijdige, accurate en complete FTK-rapportage”, waaronder een governance structuur met 3 ‘lines of defence’. De controls, opzet, bestaan en werking van deze processen zijn beoordeeld en getoetst op hun werking. Hieruit concludeert DNB dat de data waarop zij haar toezicht baseert betrouwbaar zijn.
  2. De kwaliteit, compleetheid en tijdigheid van te ontvangen brondata is voldoende gewaarborgd. Wel merkt DNB op dat het tijdig verkrijgen van de beleggingsdata (voornamelijk Look Through data) van vermogensbeheerders waarbij KAS BANK niet de custodian van de stukken is, verbeterd kan worden. De eindverantwoordelijkheid voor de tijdige oplevering ligt volgens DNB altijd bij de pensioenfondsen zelf.
  3. DNB spreekt haar vertrouwen uit dat de rapportagedienst kan meegroeien met de ‘evoluerende FTK-eisen’ in de toekomst. KAS BANK zou een duidelijkere rol kunnen spelen om de pensioenfondsen aan hun verplichting te houden om de benodigde afspraken met hun vermogensbeheerders te maken.
  4. De toepassing van de ‘Pricing Hierachy’ in de Valuation Manual van KAS BANK zijn niet inzichtelijk voor klanten. Informatie over de mate van onzekerheid (al dan niet als gevolg van illiquiditeit) van de asset-waardering is van belang in de monitoring van beleggingen en het risicomanagementproces van pensioenfondsen.

Onze acties ten aanzien van het FTK-rapportageproces

Ad 2) Hoewel de kwaliteit, compleetheid en tijdigheid van te ontvangen brondata voldoende is gewaarborgd, constateren wij, net als DNB, dat voor een groot deel van de fondsen de Look Through data door de vermogensbeheerders structureel  te laat worden aangeleverd. In dergelijke gevallen werken wij op basis van ‘doorrol gegevens’ van het vorige kwartaal (maar nooit ouder dan 1 kwartaal). Om de aanlevering van data structureel te verbeteren, gaan wij:

a) zelf actief in gesprek met de vermogensbeheerders om de deadline voor aanlevering van hun data te verkorten naar 3 werkdagen na het begin van het nieuwe kwartaal. 
b) bij de vermogensbeheerder altijd de ‘best available data’ opvragen en deze gegevens gebruiken voor de nieuwe FTK-rapportage, in plaats van ‘doorrollen’ van gegevens uit het vorige kwartaal. 
c) Wij gaan de tijdigheid van de door de vermogensbeheerder aangeleverde gegevens rechtstreeks rapporteren aan het pensioenfonds, zodat het pensioenfonds haar vermogensbeheerder(s) zonodig hierop kan aanspreken. 

Ad 4) Alle afwijkingen in de ‘primary pricing source’ voor de Pricing Hierachy in onze Valuation Manual rapporteren wij voortaan standaard aan u, in plaats van alleen op verzoek. Hierdoor kunt u de monitoring van uw beleggingen en uw risicomanagementproces verder verbeteren.

Rinke Visser

Meer weten?

Rinke Visser

Managing Director
+31 (0)20 557 5911