1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Hoe kan ik de impact van valutarisico...

Hoe kan ik de impact van valutarisico op het beleggings-resultaat beheersen?

Valutarisico kan een behoorlijke impact hebben op het beleggingsresultaat. Afdekken van valutarisico is daarom wenselijk voor veel pensioenfondsen. Maar wat is valutarisico eigenlijk en hoe beheers je het?

07 dec 2017

Deel op  

Pensioenfondsen diversifiëren binnen hun beleggingsbeleid over verschillende regio’s zonder het valutarisico bewust in deze beslissing mee te nemen. Niet verwonderlijk, want de omschrijving of definitie van valutarisico is allerminst eenduidig.

De site juridischwoordenboek.com beschrijft valutarisico bijvoorbeeld als het risico dat een valuta meer of minder waard wordt. Eigenlijk is dit heel treffend. Als euro-belegger heeft u betalingsverplichtingen in euro’s, maar u belegt wellicht in aandelen genoteerd in Amerikaanse dollars. Als de Amerikaanse aandelenmarkt stijgt behaalt u rendement voor uw deelnemers. Maar u maakt dat rendement in Amerikaanse dollars, terwijl u rapporteert in euro’s. Uw verplichtingen tegenover uw klanten/deelnemers worden eveneens in euro uitgedrukt. Eigenlijk heeft u dus nog een tweede belegging, namelijk de belegging in Amerikaanse dollars. Deze belegging wordt echter vaak veel minder bewust genomen dan de belegging in de Amerikaanse aandelenmarkt, terwijl er wel degelijk een risico aan verbonden is. Daarom is het belangrijk om ook voor het valutarisico een risicobeleid te formuleren en het risico actief te beheersen.

Hoe kun je valutarisico het beste beheersen?

Op dezelfde manier als voorkomen dat je slachtoffer wordt van een vliegtuigongeluk: niet vliegen. Immers, door niet in vreemde valuta’s te beleggen loop je geen valutarisico. In de beleggingspraktijk is dat echter geen reële optie. Je kunt het natuurlijk ook anders aanpakken. Een belegging in Amerikaanse aandelen staat op de balans als een bezitting. Je bezit effectief een aandeel in een bedrijf dat haar winst uitkeert in Amerikaanse dollars. Tegenover dit bezit staat op de balans een vordering op toekomstige winst- en waardeontwikkeling van het bedrijf in Amerikaanse dollars. Dit risico kun je afdekken door het verkopen van Amerikaanse dollars en een equivalent aan euro’s te kopen, hetgeen resulteert in een roodstand op de dollarrekening en een zwartstand op de eurorekening. Effectief heeft u hierdoor een aandeel in een bedrijf dat noteert in Amerikaanse dollars, maar waarbij de waarde van dit bezit wordt omgezet in euro’s. U heeft dus nog wel het potentieel van de Amerikaanse aandelenmarkt, maar u loopt geen valutarisico meer hierover.

Afdekken door rood te staan is duur, maar het kan goedkoper

Rood staan op een bankrekening is voor een bank kapitaalintensief. U betaalt hierdoor relatief een hoge rentemarge. Dit betekent dat u een hogere rente voor roodstaan op uw bankrekening betaalt dan dat u rente ontvangt voor uw zwartstand. Door uw renterisico af te dekken met het verkopen van Amerikaanse dollars creëert u een roodstand op uw Amerikaanse dollarrekening. U leent namelijk Amerikaanse dollars van de bank tegen US Libor plus een rentemarge en zet dit weg tegen Euribor minus een rentemarge. Het kost u twee keer een op- of afslag op de rente.

Deze methode van valuta-afdekking is effectief, maar ook kostbaar. Een andere oplossing is om de afdekking op te bouwen met valutaderivaten. Dit zijn contracten waarmee de valuta’s op termijn kunnen worden gekocht en verkocht zonder dat een initiële investering nodig is. Dit werkt als volgt.

In plaats van Amerikaanse dollars te verkopen op de cash markt, legt u contractueel vast om de Amerikaanse dollars in een valutaswap (Amerikaanse dollars tegen Euro’s) over 3 maanden te verkopen. Omdat de Amerikaanse dollars pas over 3 maanden worden afgerekend, bespaart u de rentemarge. U hoeft immers geen dollars te lenen en uit te zetten tegen 3-maands Euribor en u hoeft hierdoor geen extra vergoeding te betalen aan uw bank.

Het gebruik van valutaderivaten is een efficiënte manier om het valutarisico af te dekken. Later in deze artikelenreeks gaan we hier meer in detail op in. De volgende keer gaan we eerst dieper in op de keuze om het valutarisico actief of juist passief af te dekken.

Lees ook:

Risicomanagement en valutarisico: In de ban van de Euro Balansmanagement en diversificatie: met of zonder valutarisico?