1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Inclusieve arbeidsmarkt als nieuwe...

Inclusieve arbeidsmarkt als nieuwe normaal voor MVO?

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie investeert via haar ‘insluitingsbeleid’ bewust in bedrijven die daadwerkelijk werk maken van de integratie van mensen met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’.

Bestuurders Kees de Wit en Albert Vink leggen uit hoe insluiting werkt en welke rol de PSO Benchmark speelt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid.

06 jan 2017

Deel op  

In 2017 heeft PWRI 100 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen binnen het insluitingsbeleid.

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) vindt dat zij een duidelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, die tot uiting komt in het ESG-beleid in de beleggingsportefeuille. In 2016 is dat beleid explicieter gemaakt met de ontwikkeling van een ‘insluitingsbeleid’ voor beursfondsen die voldoen aan het ESG-beleid van PWRI. De doelgroep bestaat uit beursgenoteerde bedrijven die zich inspannen voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland. In 2017 bestaat de doelportefeuille uit 150 beursgenoteerde bedrijven.

Dit jaar investeert PWRI 100 miljoen euro in een vijftigtal bedrijven uit de doelportefeuille. Vink: “Wij onderzoeken op basis van openbare bronnen in hoeverre de ondernemingen plaats bieden en beleid hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgens gaat Locus, het bureau dat ons ondersteunt bij de uitvoering van ons beleid, in gesprek met dat bedrijf. Uiteindelijk volgt er een onafhankelijke PSO-audit door PSO Nederland (Prestatieladder Socialer Ondernemen) en een PSO-certificaat.”

Het feit dat een onderneming een PSO-certificering heeft behaald of binnenkort wil behalen is één van de eisen die PWRI stelt voor een daadwerkelijke investering. Bovendien hebben de PSO-score en het certificaat een inktvlekwerking, zegt Vink. Voor de PSO-score wordt namelijk ook gekeken naar het PSO-gehalte van hun toeleveranciers. “Het is dus in hun eigen belang om bedrijven in hun bedrijfsketen aan te spreken op hun personeels- en aannamebeleid. Wij hopen natuurlijk op meer bewustwording. De aandeelhouders kunnen daar ook een duidelijke rol in spelen door vragen te stellen tijdens de vergadering van aandeelhouders.”

Toekomstmuziek
Uiteindelijk moet een duurzame inclusieve arbeidsmarkt, waarbij publieke en private partijen samenwerken voor een optimaal resultaat, het ‘nieuwe normaal’ worden, hoopt een enthousiaste Kees de Wit. “In Nederland is dat nog lang niet het geval, terwijl het in Zuid-Amerika al vrijwel gemeengoed is.”
In 2017 heeft PWRI 100 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen binnen het insluitingsbeleid. In de toekomst kan dat bedrag misschien nog verder groeien, denkt Vink: “Wij willen onderzoeken of wij een beleggingsfonds kunnen oprichten waarin ook andere institutionele beleggers kunnen deelnemen. Dan vergroot je de slagkracht en daarmee de sociale impact van dergelijke investeringen. Als die plannen concreet worden, gaat KAS BANK ons helpen bij de oprichting en beursnotering van het fonds.”

Lees ook:

Verantwoord beleggen is voor de FNV geen loze term ESG seminar over Verantwoord beleggen: hype of realiteit?
Kees de Wit

Kees de Wit

“Mensen met een beperking op de arbeidsmarkt zijn geen zielige mensen die aan een ‘baantje’ geholpen moeten worden. Wij zijn er ten diepste van overtuigd dat ieder mens over bepaalde capaciteiten beschikt die van meerwaarde kunnen zijn voor een bedrijf. Als pensioenfonds delen wij de passie voor het werk die bij onze deelnemers en pensioengerechtigden leeft. Via ons beleggingsbeleid geven wij daar actief invulling aan.”

Albert Vink

Albert Vink

“Rendement blijft voor ons even belangrijk. Wij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de instandhouding van de (toekomstige) pensioenen van onze deelnemers en pensioengerechtigden. De geselecteerde bedrijven mogen daarom wel iets maar niet teveel afwijken van het vastgestelde risicoprofiel voor onze portefeuille.”

Jeannet Bijker

Meer weten?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938