1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. KAS Lab zet vernieuwende ideeën...

KAS Lab zet vernieuwende ideeën om in innovatieve oplossingen

Vandaag is onze innovatiehub KAS Lab geopend. KAS Lab is een ontmoetingsplek en proeftuin waar vernieuwende ideeën voor de financiële sector volop de ruimte krijgen.

Interne en externe innovators werken samen om een vernieuwend idee na validatie uit te werken tot een innovatieve oplossing voor onze klanten én de markt. Op dit moment wordt het eerste idee - Index Tracking – verder uitgewerkt.

13 nov 2017

Deel op  

“De oprichting van KAS Lab is onderdeel van onze strategische prioriteiten en stelt ons in staat om beter in te spelen op actuele veranderingen in de financiële sector,” zegt Sikko van Katwijk, bestuursvoorzitter van KAS BANK. “Nieuwe technologieën vergroten drastisch de snelheid waarmee veranderingen optreden en de vaart waarmee we deze veranderingen accepteren. Door een aparte ‘innovatie hub’ op te richten, versnellen wij het innovatieproces en kunnen wij de time-to-market van nieuwe innovatieve ideeën verkorten.”

Agile aanpak in multidisciplinaire teams

KAS Lab werkt nauw samen met de innovators van Aimforthemoon, een startup die innovatietrajecten aanjaagt en begeleidt. Door de agile aanpak in multidisciplinaire teams, waar ook klanten en andere partners aan deelnemen, boeken we sneller resultaat. “Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking goede en innovatieve ideeën en initiatieven voor KAS BANK zal opleveren”, zegt Niek Karsmakers van Aimforthemoon. “Juist omdat er ruimte is voor experimenten kunnen wij buiten de gebaande kaders denken en doen, een basisvoorwaarde voor succesvolle innovatie.”

Eerste idee: Index Tracking

Op dit moment wordt het eerste idee - Index Tracking – verder uitgewerkt. Institutionele én particuliere beleggers tonen in toenemende mate belangstelling voor Index Tracking. Dit stelt onze klanten in staat om op maat en voordeliger een index te kunnen volgen. In één week tijd is een prototype gebouwd en getest bij meerdere klanten. De eerste reacties waren positief. KAS Lab gaat dit prototype de komende maanden dan ook op grotere schaal verder testen en verbeteren. Wanneer de resultaten uit deze testfase wederom positief zijn, zal het product daadwerkelijk worden gelanceerd. Zo wordt een belangrijke klantwens omgezet in een innovatief product.

In de komende periode worden meerdere ideeën opgepakt, waaronder het ontwikkelen van nieuwe diensten gebaseerd op blockchain technologie. Naast vernieuwende ideeën voor innovatieve oplossingen kijken we ook naar de mogelijkheden om nieuwe businessmodellen te creëren.

Otto Hulst, Innovation Lead KAS Lab

Otto Hulst, Innovation Lead KAS Lab

“KAS Lab biedt vele mogelijkheden om allerlei ideeën, rijp en groen, op een creatieve wijze te onderzoeken en al dan niet verder te ontwikkelen. Door de nauwe samenwerking van interne specialisten en externe innovators en klanten kan een innovatieve oplossing snel worden uitgewerkt en wordt de succesratio verhoogd. Zo komt KAS Lab uiteindelijk ten goede aan alle partijen in de markt.”

Otto Hulst

Meer weten over innoveren bij KAS BANK?

Otto Hulst

Innovation Lead KAS Lab
+31 (0)20 - 557 2537