1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. MiFID II: Het is 3 januari 2018...

MiFID II: Het is 3 januari 2018 voor u het weet!

De nieuwe Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) heeft grote impact op de financiële markten, vermogensbeheeerders en beleggingsondernemingen.

Lees wat u moet doen om tijdig MiFID II compliant te zijn voor de vereisten op het gebied van Product Governance en Transactierapportages.

09 feb 2017

Deel op  

De financiële crisis van 2008 had een grote negatieve impact op de wereldeconomie. Daarom hebben de internationale toezichthouders een groot aantal nieuwe regels en regelgeving geïntroduceerd. Deze wet- en regelgeving - naast MiFID zijn dat MiFIR maar ook EMIR - zal het financiële en toezichthoudende landschap in belangrijke mate wijzigen.

Doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. Begin juli 2017 zal MiFID II onderdeel uitmaken van de nationale wet- en regelgeving van de EU landen. De effectieve ingangsdatum van MiFID II is echter met een jaar uitgesteld naar 3 januari 2018. Dit jaar uitstel geeft alle Europese financiële instellingen de benodigde tijd om de impact van MiFID II op hun beleid, processen, procedures en systemen in kaart te brengen en vervolgens hun IT- en operationele systemen MiFID II compliant te maken. Voor veel betrokken partijen zal het niettemin een race tegen de klok zijn.

Vereisten onder MiFID II

Veel beleggingsondernemingen hebben de enorme hoeveelheid aan vereisten onder MiFID II geclusterd in een aantal aandachtsgebieden. Twee voorbeelden van belangrijke aandachtsgebieden zijn product governance en transactierapportage. Directive 2014/65/EU stelt product governance vereisten die ervoor moeten zorgen dat ondernemingen financiële instrumenten ontwikkelen en distribueren die in het belang zijn van de klant gedurende de gehele lifecycle.

Het doel van de nieuwe regels voor transactierapportage is om de toezichthouder te informeren over alle details van de door beleggingsondernemingen uitgevoerde transacties. Hiermee verkrijgt de toezichthouder beter inzicht in het handelsgedrag van marktpartijen en is hij beter in staat om de opsporing van marktmisbruik te verbeteren.

Hoe werken wij richting deadline?

Ons MiFID II projectteam is begin 2017 voortvarend gestart met implementatie-activiteiten van de noodzakelijke vereisten. Vorig jaar zijn de ins en outs diepgaand onderzocht en zijn impactanalyses gemaakt hoe deze richtlijn ons beleid en onze processen, procedures en systemen raakt. Sindsdien wordt hard gewerkt om ruim voor 3 januari 2018 MiFID compliant te zijn.

Meer informatie over MiFID II
Voor meer informatie over MiFID II kunt u o.a. de volgende links raadplegen:
ESMA: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir
ESMA: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1436_cp_guidelines_on_product_governance.pdf
ESMA: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting.pdf
AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/mifid-kalender

Geert Jan Kremer

Meer informatie?

Geert Jan Kremer

Managing Director Treasury
+31 (0)20 557 5345