1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Transaction Reporting vergroot...

Transaction Reporting vergroot transparantie financiële markten

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) heeft een aanzienlijke impact op het beleid en de processen en systemen van financiële instellingen. Vooral de veranderingen op het gebied van Transaction Reporting worden als een belangrijk ‘pijnpunt’ ervaren. Wat brengen de verplichte transactierapportages over de handel in financiële instrumenten aan werkzaamheden met zich mee?

04 aug 2017

Deel op  

Transaction Reporting verschaft de NCA’s o.a. inzicht in de omstandigheden waaronder een transactie tot stand is gekomen, de route die een transactie heeft doorlopen, de partijen die erbij betrokken waren en het tijdstip van uitvoering.

Van alle onderdelen van MiFID II vergen de bepalingen ten aanzien van Transaction Reporting waarschijnlijk de meeste inspanning. Alle transacties in financiële instrumenten moeten vanaf 3 januari 2018 namelijk worden gerapporteerd aan de betreffende National Competent Authority (NCA). In Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Doel van Transaction Reporting is om de NCA’s meer inzicht te verschaffen in de manier waarop transacties tot stand komen, zodat zij mogelijk marktmisbruik kunnen vaststellen en aanpakken. 
Op dit moment bestaat er per land echter nog steeds onduidelijkheid over hoe, wat en waarover precies gerapporteerd moet worden. De hoofdlijnen zijn echter wel duidelijk.

Hoe werkt Transaction Reporting?

Transacties volgen een bepaalde route (keten of 'Chain') langs verschillende wegen voordat zij definitief tot stand komen. Alle partijen die transacties in financiële instrumenten initiëren, ontvangen, doorgeven of uitvoeren, moeten vanaf 3  januari 2018 op T (Trade date) + 1 hun deel van de keten rapporteren aan de relevante NCA.

Voor iedere als beleggingsonderneming gekwalificeerde organisatie is het daarom belangrijk om zijn plaats te weten binnen de 'Chain'. Deze plek bepaalt namelijk welke van de in totaal 64 velden van de transactierapportage moeten worden ingevuld. Een broker ontvangt bijvoorbeeld meerdere orders van zijn klanten en geeft die in één keer door aan KAS BANK. Wij melden dan alléén de verzameltransactie van de broker aan de betrokken NCA. De broker moet dan echter alsnog de  afzonderlijke transacties van de bijbehorende klanten ieder apart melden aan de NCA.

Twee opties

Beleggingsondernemingen kunnen hun transacties zelf rapporteren aan de NCA of dit uitbesteden aan een andere partij. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct rapporteren van transacties ligt echter altijd bij de beleggingsonderneming zelf, ook als de rapportage verzorgd wordt door een andere partij.

Optie 1
Wanneer u de order niet zelf rapporteert en niet door de uitvoerder wilt laten rapporteren, dan moet u gebruik maken van een Approved Reporting Mechanism (ARM). Een ARM is door de lokale NCA gecertificeerd om Transaction Reporting uit te voeren voor derde partijen zonder dat de ARM zelf de order heeft uitgevoerd.

Optie 2
Een tweede optie om niet zelf te hoeven rapporteren, is transmissie. Transmissie is mogelijk wanneer uw klantorders worden uitgevoerd door een derde partij. Deze partij kan dan de order van uw klant melden, mits alle klantgegevens beschikbaar zijn om het transactierapport volledig in te kunnen vullen. Opdrachten van achterliggende klanten moeten dan nog wel apart vermeld worden en in de transactie zelf moet de door het land van vestiging bepaalde identificatie van de klant staan. Zogenaamde blockorders kunnen dus wel als één geheel (‘block’) worden uitgevoerd, maar de transacties van de achterliggende klantenmoeten wel degelijk nog apart gerapporteerd moeten worden aan de NCA.

Geert Jan Kremer

Meer informatie?

Geert Jan Kremer

Managing Director Treasury
+31 (0)20 557 5345