1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Vermogensbeheerder moet look through...

Vermogensbeheerder moet look through data eerder gaan aanleveren

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank ons FTK-proces bekeken. Dit in het kader van haar algemene onderzoek naar de kwaliteit van de data waarop zij haar toezicht baseert. DNB heeft o.a. gekeken naar de snelheid van de aanlevering van look through data door vermogensbeheerders. Voor ons is dit aanleiding geweest om vermogensbeheerder(s) zelf actief te gaan benaderen voor tijdige aanlevering van hun look through data.

03 okt 2017

Deel op  

Wij gaan in gesprek met de vermogensbeheerder(s) van uw fondsbeleggingen om de aanlevering van hun look through data te vervroegen van werkdag 10 naar werkdag drie van het nieuwe kwartaal.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlangs ons proces voor de aanlevering van look through data ten behoeve van de FTK-rapportage onderzocht. Het onderzoek is onderdeel van een breder onderzoek door DNB naar de noodzaak van kwalitatief goede data voor haar Toezichthouderrapportages. Het FTK-proces van KAS BANK is als eerste onderzocht omdat wij marktleider zijn op het gebied van Toezichthouderrapportages (FTK en Solvency 2). Naar verwachting zal DNB in de loop van 2018 ook de door andere marktpartijen gehanteerde processen onderzoeken.

Wij zijn positief over de voorlopige resultaten van het onderzoek en verwachten u op korte termijn nader te kunnen informeren over het definitieve rapport van DNB. Ondertussen maken wij u graag deelgenoot maken van de belangrijkste aanbeveling van DNB over de aanlevering van data en de concrete actie die wij naar aanleiding hiervan gaan ondernemen richting uw vermogensbeheerder(s).

Aanbeveling DNB

Een van de aanbevelingen van DNB luidt dat tijdige aanlevering door vermogensbeheerder(s) van kwalitatief goede look through gegevens van groot belang is voor de kwaliteit van de Toezichthouder-rapportages. Heel specifiek betreft het hier de data over de onderliggende beleggingen van de beleggingsfondsen waarin u investeert. Deze data zijn afkomstig van uw vermogensbeheerder(s) en worden vervolgens door ons verwerkt in uw FTK rapportage aan DNB.

Wat gaan wij nu doen

De aanbeveling van DNB over kwalitatief goede data wordt door ons van harte onderschreven. Daarom gaan wij per direct actie ondernemen om de kwaliteit van de door uw vermogensbeheerder(s) aangeleverde data (verder) te verhogen. Wij gaan met hen in gesprek om de aanlevering van hun look through data te vervroegen van werkdag 10 naar werkdag drie van het nieuwe kwartaal. Vervroegde aanlevering stelt ons in staat om de ontvangen data ruim op tijd te controleren en te verwerken. Dit zal de kwaliteit van ons totale FTK proces (en daarmee de data van DNB) ten goede komen.

Indien uw vermogensbeheerder(s) de definitieve data nog niet beschikbaar heeft, vragen wij om de ‘best available data’ aan te leveren. Dit kunnen de gegevens zijn van bijvoorbeeld een maand eerder. Zowel DNB als KAS BANK ziet het gebruik van ‘best available data’ als een verbetering van het FTK proces.

Pol de Jaeger

Meer weten over onze Toezichthouderrapportages?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293