1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Operationele gevolgen Brexit tot...

Operationele gevolgen Brexit tot een minimum beperkt

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 29 maart 2019 de Europese Unie, gevolgd door een overgangsperiode tot eind 2020. Al direct na de bekendmaking van de uitslag van het ‘Brexit referendum’ van 23 juni 2016 hebben wij een Brexit Taskforce samengesteld met specialisten van de afdelingen Legal, Compliance, Treasury, Corporate Development en ons kantoor in het Verenigd Koninkrijk. De Taskforce heeft tot doel de impact van de Brexit op de operationele activiteiten van de bank en haar klanten in kaart te brengen.

26 nov 2018

Deel op  

Kantoor in Londen, wat zijn de gevolgen?

Als Nederlandse bank met een Brits kantoor hebben wij de impact van de Brexit op onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland in kaart gebracht en beoordeeld. Na het uitvoeren van een impactanalyse en gesprekken met externe adviseurs en de nationale toezichthouders, zijn wij tot de conclusie gekomen dat Brexit geen invloed zal hebben op de wijze waarop wij onze activiteiten momenteel uitvoeren en organiseren. Dat betekent dat de processen en werkzaamheden blijven zoals deze nu zijn.

Dat dit blijft zoals het is, is mede te danken aan het feit dat KAS BANK al haar (internationale) operationele activiteiten in Nederland gestructureerd heeft, waarbij het Britse filiaal als commercieel kantoor opereert ten overstaan van onze Britse klanten. Wij blijven gereguleerd onder de lokale toezichthouder, Financial Conduct Authority (FCA). Mocht de wettelijke eis zich voordoen om noodzakelijk aanvullende acties met de regulerende instanties af te handelen, dan zullen wij de benodigde acties tijdig ondernemen om de voortgang van de huidige werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wij blijven ondertussen met onze stakeholders contact houden om er zeker van te zijn dat ook zij de nodige stappen ondernemen om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen onder veranderende wet- en regelgeving als gevolg van de Brexit. KAS BANK N.V. zal verbonden blijven aan het Verenigd Koninkrijk en zal alle noodzakelijke stappen ondernemen om ook na de Brexit alle activiteiten naadloos te kunnen voortzetten.

KAS BANK N.V. – Brexit implicaties en overwegingen

Over de gehele bank gezien heeft de Brexit Taskforce ook de operationele impact geanalyseerd. Hierbij werken wij samen met De Nederlandse Bank, die een Brexit-onderzoek heeft uitgevoerd waarbij belangrijke operationele zaken in kaart zijn gebracht die in het geval van een noodscenario moeten worden opgepakt. In samenwerking met onze business partners zorgen wij ervoor dat alle operationele en infrastructuur-gerelateerde kwesties in de komende maanden tijdig zijn afgehandeld, zodat de continuïteit van het bedrijf ook post-Brexit gehandhaafd blijft.

KAS BANK UK – Brexit implicaties en overwegingen

Vanuit het perspectief van onze UK branch hebben wij sinds het referendum proactief de samenwerking opgezocht met de Britse regelgevende instanties. Waar nodig, hebben wij extra juridisch advies ingewonnen. Sinds de Brexit Task Force in 2016 werd opgericht, heeft de taskforce ook de impact op onze Britse vestiging gemonitord en de noodzakelijke stappen ondernomen om alle werkzaamheden mogelijk te houden. Kort samengevat zijn de volgende scenario’s in kaart gebracht:

  1. 3rd country, zonder overgangsovereenkomst;
  2.  Een overgangsovereenkomst; en
  3. Stelsel van tijdelijke vergunningen. Dit scenario werd op 24 juli 2018 bekendgemaakt.

Na het beoordelen van de situatie is het op dit moment onze inschatting dat de Brexit geen invloed zal hebben op de relatie tussen onze Britse klanten en KAS BANK. Dit is de uitkomst van de impactanalyse, gesprekken met onze adviseurs en de Britse toezichthouders, Prudential Regulation Authority (PRA) en FCA. KAS BANK is op zo’n wijze gestructureerd, waarbij onze operationele taken gesitueerd zijn in Nederland. Het Britse filiaal opereert daarbij als commercieel kantoor ten overstaan van onze Britse klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat tot heden alle noodzakelijke stappen zijn genomen. De komende periode, wanneer de afspraken rondom de Brexit duidelijker worden, zullen wij blijven samenwerken met de toezichthouders. Daarbij vertrouwen wij erop dat eventuele aanvullende vergunningen die binnen het tijdelijke vergunningenstelsel nodig worden, tijdelijk zullen worden aangevraagd zodat dit geen invloed zal hebben op onze dienstverlening naar onze klanten.

Geert Jan Kremer

Meer weten?

Geert Jan Kremer

Managing Director Treasury
+31 (0)20 557 5345