1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. Pensioenfondsen maken werk van...

Pensioenfondsen maken werk van strategische risico’s

Pensioenfondsbestuurders en bestuursbureau’s maken goede stappen om de wendbaarheid en weerbaarheid van hun fondsen te vergroten. Dat is één van de conclusies van de interactieve Xpert meeting ‘Strategische risico’s en verandervermogen’.

12 feb 2018

Deel op  

Op 9 januari gingen 20 bestuurders en managers van bestuursbureau’s met elkaar in gesprek aan de hand van de ‘best practices’ van Stichting Spoorwegpensioenfonds (Roelf Pater) en Media Pensioen Diensten (Jeroen van der Put). Mark Stoffels gaf uitleg hoe KAS BANK de strategie heeft neergezet en omgaat met strategische risico’s. Ter afsluiting gaven toezichthouders Patrick Corveleijn en Maarten Heikoop van De Nederlandsche Bank (DNB) een interessante toelichting op de verwachtingen van DNB ten aanzien van het verandervermogen van pensioenfondsen.

Ons pensioenstelsel is aan verandering onderhevig en een grote verandering is aanstaande nu het ook op de agenda staat in politiek Den Haag. Gezien de noodzaak om oude systemen en de bestuurlijke inrichting aan te passen, moeten bestuurders nu actie ondernemen en niet afwachten tot de politiek knopen doorhakt. Zorg dus dat je je als pensioenfonds richt op de strategische risico’s en daarnaar handelt. In dat kader deelden Roelf Pater (Stichting Spoorwegpensioenfonds) en Jeroen van der Put van uitvoeringsorganisatie Media Pensioen Diensten, hun best practices bij het omgaan met strategische risico’s.

Algemene conclusie was dat er goede stappen worden gemaakt door de sector. De toekomstgerichtheid van een pensioenfonds en de verlaging van strategische risico’s staan bij steeds meer fondsen op de agenda. Anderzijds is er nog flink wat werk te verzetten voor een aantal fondsen. Juist met de komende (ingrijpende) veranderingen is het noodzakelijk dat bestuurders en bestuursbureau’s zich richten op de versterking van de weerbaarheid en wendbaarheid van hun fonds.

6 best practices van Stichting Spoorwegpensioenfonds

Roelf Pater - Directeur Pensioenbureau van Stichting Spoorwegpensioenfonds

 1. Gebruik beschikbare ‘Big Data-technieken’ om nu al toekomstige veranderingen te identificeren en daarop te acteren.
 2. Een klantgerichte én zakelijke houding is essentieel bij veranderingen en de acceptatie van veranderingen.
 3. Een duidelijke identiteit van het pensioenfonds is belangrijk voor het vertrouwen van de deelnemers en daarmee ook hun risicobereidheid.
 4. Ga na wat de invloed van veranderingen is op het bestuursmodel en spring daarbij over je eigen schaduw heen. Zorg voor checks and balances.
 5. Neem alle stakeholders, inclusief de sponsor(s) in de besluitvorming mee.
 6. Trechter de Why, What, How vraag tot een paar ‘behapbare’ scenario’s waarin de deelnemer en de identiteit van het fonds centraal staan.

6 best practices van Media Pensioen Diensten

Jeroen van der Put - Directeur MPD

 1. Leun niet op de verplichtstelling maar op je propositie! De business case van een pensioenfonds is ijzersterk. Be good and tell it. Doe aan pensioenmarketing! Maak de USP’s van het pensioenfonds helder voor alle stakeholders.

 2. Een duidelijke identiteit van het pensioenfonds draagt sterk bij aan het vertrouwen van deelnemers.

 3. Veranderingen gaan steeds sneller en ook de pensioensector heeft daar mee te maken:

  - Pensioenfondsen moeten de regie over de waardeketen zakelijker aansturen en uitbestedingsrelaties regelmatig grondig evalueren.
  - Uitvoeringsorganisaties moeten nadenken wat hun onderscheidende kracht is naar de opdrachtgevende klant, het pensioenfonds, en focus je daarop. Je kunt niet in alles de beste zijn. Wellicht is dat vooral fondsen helpen met een integratorrol.

 4. Durf te veranderen maar wees altijd open en eerlijk naar je deelnemers en andere belanghebbenden.

 5. Maak een goede ‘customer journey’ door je eigen dienstverlening en behoudt een menselijk gezicht.

 6. Sta als pensioenfonds open voor nieuwe producten als life-cycle beleggen en IDC/CDC, maar ook voor ESG factoren in het beleggingsbeleid.

7 aanbevelingen van De Nederlandsche Bank

Maarten Heikoop en Patrick Corveleijn - toezichthouders

 1. Ga gecontroleerd om met veranderingen. Kijk niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst, Welke (maatschappelijke) trends kunnen het fonds van het pad afduwen?
 2. Zet concrete stappen om alle strategische risico’s te identificeren en waar nodig te beheersen en maak deze beheersmaatregelen SMART.
 3. Zet in op een zakelijke relatie met alle partijen betrokken in het veranderproces, dus ook met de uitvoeringsorganisatie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de uitvoeringsorganisatie ermee stopt of het contract opzegt omdat het fonds geen aantrekkelijke klant (meer) is?
 4. Voor de korte termijn: blijf scherp op financiële gezondheid en beheersing en laat dit niet ten koste gaan van de aandacht voor de uitdagingen voor de lange termijn.
 5. Benader het pensioenfonds als een bedrijf.
 6. Denk na over de vraag: Wat hebben we als pensioenfonds nodig voor veranderingen, wat kunnen we zelf versimpelen om beweegruimte te vergroten?
 7. Denk goed na over de governance van het veranderproces en welke bestuurssamenstelling daarbij past.

3 best practices van KAS BANK

Mark Stoffels - lid Raad van Bestuur en CFRO

 1. Een voortdurende strategische analyse helpt organisaties om wendbaar te zijn. Doen wij nog de juiste dingen?
 2. Maak strategische risico’s meetbaar in KPI’s en monitor de risico’s met bijvoorbeeld een dashboard.
 3. Data zijn het nieuwe goud! Kwantitatieve gegevens sturen kwalitatieve verbeteringen.
Pensioenfondsen maken werk van strategische risico’s
Larissa Gabriëlse

Meer weten?

Larissa Gabriëlse

Business Development Director Pensions
+31 (0)20 557 5640