1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Tanja Nagel: vertrouwen geven,...

Tanja Nagel: vertrouwen geven, lef hebben en rechtvaardigheid tonen

Tanja Nagel is sinds de AvA van 25 april benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van KAS BANK. Van 1986 tot 2009 was Tanja werkzaam in diverse managementfuncties bij F. van Lanschot Bankiers N.V., waarvan de laatste jaren als concerndirecteur Private Banking Nederland. Van 2009 tot juni 2017 was Tanja CEO van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. De eerste maanden als lid van onze RvC zitten erop, hoog tijd om nader kennis te maken.

08 aug 2018

Deel op  

Tanja Nagel, RvC-lid KAS BANKAls kleindochter van de oprichtster van Baukje Bakproducten, leerde Tanja het reilen en zeilen van een eigen onderneming. Daar leerde ze om feedback te geven en processen te verbeteren op basis van nieuwe inzichten. Maar bovenal leerde ze van haar oma drie kernwaarden die haar hebben gevormd: vertrouwen geven, lef hebben en rechtvaardigheid tonen.

Vertrouwen geven is heel belangrijk. Haar oma gaf haar en haar broer al op jonge leeftijd het vertrouwen om mee te denken met de processen in de fabriek. In haar rol als CEO bij Theodoor Gilissen gaf zij collega’s datzelfde vertrouwen. Daar gaf ze haar collega’s het vertrouwen dat zij het zelf kunnen. Soms moet je daarbij accepteren dat er iets fout gaat, dat hoort bij het proces. Maar als er iets fout gaat, maak je het openlijk bespreekbaar. Ook dat vertrouwen moet je geven.

Lef hebben betekent voor Tanja dat je staat voor je zaak, wat er ook gebeurt. Daarbij komt ook rechtvaardigheid om de hoek kijken. Het zit natuurlijk af en toe tegen, maar doordat je staat voor je zaak en stellig bent in wat je wilt bereiken, blijf je volharden. Dat geeft voor mensen in je omgeving, als je leidinggeeft, veel duidelijkheid. Als je dan ook nog mensen weet vertrouwen te geven dat ze het zelf kunnen en ziet hoe mensen in hun werk kunnen groeien, dat is een groot goed.

Laat iedereen in de organisatie zich betrokken voelen

Daarnaast vindt Tanja het belangrijk dat iedereen zich ergens bij voelt horen en aandacht en waardering krijgt. Als leidinggevende in een organisatie is het één van de belangrijkste taken om het voor elkaar te krijgen dat de mensen in de organisatie het gevoel hebben dat ze erbij horen. Om dat te bereiken helpt het als je mensen duidelijk kan maken wat je van ze verwacht. Het is belangrijk dat elk team duidelijk heeft geformuleerd hoe zij kunnen bijdragen aan de missie en visie van de organisatie en hoe zij dat kunnen vertalen naar heldere doelen op teamniveau.
Dat zorgt voor continuïteit en duidelijkheid voor de hele organisatie. Als je samen een strategie gekozen hebt, dan hou je je daaraan. Er kan in de buitenwereld natuurlijk van alles gebeuren waardoor je andere afwegingen in de strategie moet maken, maar het slechtste wat je kan doen is dat je je laat hangen naar de waan van de dag. Dan wordt het namelijk lastig voor de werknemers die niet zo nauw betrokken zijn bij de strategiebepaling om te begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

De gekozen strategie intern goed communiceren is daarbij een cruciaal onderdeel. Daarbij is vertrouwen geven ook weer van belang. Een organisatie die niet gewend is om volgens de nieuwe strategie te denken, moet de ruimte krijgen om te leren een nieuwe strategie eigen te maken. De belangrijkste rol daarbij voor het bestuur is om regelmatig op een zeepkistje te gaan staan en elke keer weer hetzelfde verhaal uit te dragen. “Weet je nog? Dáár gaan we naartoe en daar hebben we dit voor nodig”. En dan aan de organisatie te vragen: “wat gaan jullie er de volgende week aan doen om dat doel te bereiken en wat hebben jullie daar dan bij nodig?” Voor de organisatie betekent dat ook dat je zorgt dat iedereen zijn ontwikkeling door kan maken om dat mogelijk te maken.

Nieuwe functies, nieuwe rol

Momenteel bekleedt Tanja meerdere commissariaten en toezichthoudende rollen. Nog geen jaar geleden was zij nog hoofdverantwoordelijke voor Theodoor Gilissen. Nu heeft ze diezelfde rol als eindverantwoordelijke niet meer. Gevraagd naar de verandering in haar rol en wat dat nu inhoudt, geeft ze aan dat ze inderdaad niet meer direct kan bepalen wat er in een organisatie gebeurt. In haar nieuwe rol als lid van een RvC, waar ze voor gevraagd is op basis van de ervaringen die ze in haar carrière heeft opgedaan, wordt nu van haar gevraagd dat ze van een afstand naar situaties kijkt en een visie overdraagt waarvan zij denkt dat het de organisatie helpt. Ze moet in deze rol ervoor zorgen dat ze de Raad van Bestuur ideeën kan aandragen, waarmee zij tot nieuwe inzichten kunnen komen.

KAS BANK: nieuwe strategie komt in nieuw pand goed tot zijn recht

KAS BANK Amsterdam kantoorSinds maart loopt Tanja al rond bij KAS BANK. Met Theodoor Gilissen raakte ze als klant al bekend met de organisatie. Toen ze tegen mensen in haar omgeving vertelde dat ze commissaris bij KAS BANK werd, waren de meesten in haar omgeving enthousiast. Het zegt, volgens haar, iets over de naam die KAS BANK in de markt heeft opgebouwd en de positie die het inneemt. 

Het eerste dat opviel is het nieuwe pand in Amsterdam Zuidoost. De sfeer is door het open pand “echt een feest”, om het in de bewoordingen van Tanja te houden. Het open karakter is ideaal voor de samenwerking tussen de afdelingen en het uitdragen van de strategie. Ze geeft aan dat er goede stappen worden gemaakt met de strategie van de bank en ook de komende tijd stappen zullen worden gezet. Bovendien ziet ze een enorme drive bij de medewerkers om de strategie te laten slagen. In concrete woorden benoemt ze de verbreding van het aanbod aan diensten. We zijn sinds 1806 custodian - en dat zullen we ook blijven - maar kijkend naar de markt is de uitsluitende focus op het custodian-aspect niet houdbaar voor de toekomst. 

Het dienstenaanbod verbreden is een goede ontwikkeling, dan is het des te belangrijker dat je als organisatie heel duidelijk voor ogen hebt wat je wél kan (en wilt) leveren en wat niet. Het is enorm belangrijk, wanneer je je aanbod wilt diversifiëren, dat de backoffice produceert wat het kán leveren en daarbij ook op de hoogte is van wat er wel of niet kan, en mag, worden gemaakt. Je met z’n allen één voelen is heel belangrijk om een wijziging in de strategie succesvol te volbrengen. Die backoffice is net zo belangrijk als de front office.

Je moet je als organisatie niet door andere zaken laten afleiden. Dat, wat er ook gebeurt in de markt, ervoor gekozen is om iets neer te zetten en dat aan die visie wordt vastgehouden. Je volgt natuurlijk wel de markt, maar als er niets disruptiefs in de markt gebeurt, dan is het belangrijk dat je je aan de gekozen langetermijnvisie vasthoudt.

Consolidatie in de financiële sector

De consolidatie die in de huidige markt gaande is, zal blijven doorgaan. Dat betekent dat de diversificatie goed moet aansluiten op wat KAS BANK kan bieden. 

Zoals het vroeger was (dat klanten kwamen en nooit meer weggingen), dat is voorbij. Dat betekent dat ervoor moet worden gezorgd dat we weten wat de klant van ons verwacht en dat continu in het vizier houden. Dat gaat nu goed, maar wat de klant in de toekomst wil, zal weleens sneller kunnen veranderen dan dat we in het verleden gewend zijn. In een B2B-markt heb je namelijk niet alleen te maken met je klant, maar ook nog eens met de klant van je klant. En die kan nog weleens snel andere behoeften krijgen.

Zorg ook dat het vandaag goed is

Het is goed om een strategie met een lange termijn te hebben, maar, waarschuwt Tanja, zorg er ondertussen wel voor dat het vandaag ook goed is. Je weet namelijk nooit wat er morgen gebeurt. Dat betekent dat je alle kleine feestjes moet vieren. Het is dus de kunst om een strategie voor de lange termijn te bepalen en je dagelijkse werkzaamheden erop in te richten dat die voor dat moment behapbaar zijn. Zo komt iedereen in je organisatie elke dag een stapje dichter bij het behalen van de einddoelen. Ze vindt het dan ook ontzettend leuk om te merken dat mensen hier met veel enthousiasme werken. Net als de medewerkers binnen onze organisatie, is Tanja ook met veel enthousiasme aan de slag gegaan als lid van de RvC. Ze zal daarbij ongetwijfeld blijven vertrouwen op de drie kernwaarden: vertrouwen geven, lef hebben en rechtvaardigheid tonen.