1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Ter gelegenheid van tienjarig bestaan...

Ter gelegenheid van tienjarig bestaan DACSI, opent voorzitter Henk Brink (KAS BANK) de beursdag

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van DACSI mocht voorzitter Henk Brink (KAS BANK) vandaag het jubileum feestelijk onderstrepen door de gong op beursplein 5 te slaan. De traditie wordt nog altijd gezien als de ceremoniële opening van de handelsdag op Euronext Amsterdam.

28 nov 2018

Deel op  

DACSI

DACSI (the Dutch Advisory Committee Securities Industry) is de belangrijkste branchevereniging in Nederland voor ondernemingen die actief zijn in de effectenindustrie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden in alle aspecten van hun effecten en daaraan gelieerde activiteiten – zowel op nationaal als internationaal niveau - en draagt de Nederlandse visie over op de Nederlandse en Europese regelgevende instanties. De vereniging richt zich op de zogenaamde "coöperatieve ruimte", waar banken en andere gebruikers in de effecten-/derivateninfrastructuur samenwerken op het gebied van harmonisatie en standaardisatie van processen en informatiestromen. Om deze doelstellingen te bereiken onderhoudt DACSI continu contact met de aanbieders, zowel op beleidsniveau als op detailniveau, van infrastructurele diensten en met de regelgevers en toezichthouders.

DACSI is een branchevereniging waarin gebruikers van de effecteninfrastructuur zich hebben verenigd om gezamenlijk een aantal doelen na te streven. DACSI opereert op het gebied dat vaak wordt aangeduid als “post trade”. De activiteiten die DACSI uitvoert zijn samen te vatten onder de volgende punten:

  • Gezamenlijke consultatie bij implementatie van wet- en regelgeving;
  • Overleg met de regelgevende instanties over definities, technische specificaties en reikwijdte van nieuwe wetgeving;
  • Samen optrekken en/of testen bij de invoering van grote infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld ‘Target to securities’;
  • Delen van ervaringen met betrekking tot de invoering en interpretatie van nieuwe richtlijnen;
  • Extra aandacht voor standaardisatie en harmonisatie van processen, waardoor deze veiliger, sneller en goedkoper kunnen verlopen.

Niet erg "sexy", wel bitterhard nodig

Henk Brink: “ik vergelijk de DACSI vaak met de fundering van een huis. Bij de housewarming zal niemand zich enthousiast uitlaten over de kwaliteit van die fundering, deze is immers volledig aan het zicht onttrokken. Maar ontbreekt die fundering, dan zullen er op korte termijn scheuren in het bouwwerk verschijnen. Het aandachtsgebied van DACSI is wellicht vaak wat technisch, en derhalve niet erg “sexy”, maar het is toch bitterhard nodig om het huis in zijn volledige staat overeind te houden.”

Dat zien we dan ook terug in het deelnemersveld. Alle belangrijke partijen die zich in Nederland op het gebied van de post trade-infrastructuur bewegen, zijn lid. Bovendien is DNB als waarnemer “gast aan tafel” en zijn vaak vertegenwoordigers van CCP’s, CSD’s en de toezichthouders aanwezig in de taskforces of de maandelijkse “Core-committee”. Sinds begin dit jaar is de vereniging ook opengesteld voor aanbieders van de infrastructuur en is derhalve Euroclear toegetreden. Dit is een model dat ook in het buitenland vaak wordt toegepast.

KAS BANK en DACSI

Omdat praktisch alle onderwerpen die DACSI behandelt direct of indirect KAS BANK en onze klanten raken, zijn veel van onze collega’s lid van de taskforces van de vereniging. Als custodian besteden wij veel aandacht aan dit gremium. Sinds vijf jaar is KAS BANK tevens voorzitter van de vereniging.

Wij zijn trots dat wij een bijdrage kunnen leveren aan DACSI en zo onze ambitie blijvend kunnen waarmaken. Wij willen de leidende specialist zijn, en blijven, op het gebied van bewaar- en administratiediensten voor professionele beleggers. Met de feestelijke opening van Euronext Amsterdam spreken wij onze waardering uit voor al die stille en harde werkers die, vaak op de achtergrond, onze financiële wereld veiliger proberen te maken.

Henk Brink

Meer weten over DACSI?

Henk Brink

Senior Market Intelligence Specialist
+31 (0)20 557 5327