1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Twee manieren om de omvang van...

Twee manieren om de omvang van uw valutarisico te bepalen

Er zijn twee manieren om de omvang van het valutarisico binnen een beleggingsfonds of de totale beleggingsportefeuille vast te stellen: door de meest recent beschikbare marktwaardes te gebruiken of door een benchmarkverdeling te gebruiken.

20 mrt 2018

Deel op  

In onze reeks artikelen over valutarisico hebben we eerder gesproken over het mitigeren van valutarisico in een beleggingsportefeuille. Ditmaal staat de vraag centraal hoe we de daadwerkelijke omvang van dit valutarisico (ook wel valuta exposure) kunnen bepalen.

Valuta exposure

Valuta exposure is de gevoeligheid van de waarde van een belegging als gevolg van veranderingen in valutakoersen. Indien uw basisvaluta de euro is, loopt u bij in EUR genoteerde aandelen alleen aandelenrisico in de vorm van schommelende beurskoersen, maar geen valutarisico. Bij een Amerikaans, in USD genoteerd aandeel komt er echter naast het aandelenrisico nog een risico bij, namelijk het valutarisico. Om dit Amerikaanse aandeel te kopen, moet u immers eerst uw euro’s omwisselen voor Amerikaanse dollars. Vanaf dat moment heeft iedere wijziging in de EUR/USD koers een directe impact op de waarde van uw belegging. Als de dollar na de aankoop van het aandeel sterker wordt ten opzichte van de euro, heeft dit een positieve impact op de waarde van uw belegging bij eventuele verkoop. Indien de dollar verzwakt, heeft dit juist nadelige gevolgen voor uw belegging. Het kan dus zo zijn dat uw Amerikaanse aandeel zelf een prima belegging blijkt te zijn, met in een bepaalde periode een koersstijging van het aandeel van 10%. Als de koers van de dollar ten opzichte van de euro in diezelfde periode echter daalt met bijvoorbeeld 12% en u zou uw positie weer verkopen, dan is uw beleggingsresultaat uiteindelijk alsnog negatief.

Om de kans op zo’n ongewenste situatie volledig of gedeeltelijk weg te nemen, kunt u uw positie afdekken (‘hedgen’) door een tegengestelde positie in te nemen in de betreffende valuta. Dus als u aandelen in dollars heeft, leent of verkoopt u tevens dollars. Heeft u aandelen in het Britse pond, dan leent of verkoopt u Britse ponden. Als u ervoor zou kiezen om het valutarisico volledig te hedgen, dan houdt u alleen het aandelenrisico over.

Exposure in beleggingen

Bij bovengenoemd Amerikaans aandeel is het valutaexposure eenvoudig vast te stellen. Het is niet anders dan de marktwaarde van het aandeel in USD. Ook als u een discretionaire portefeuille zou samenstellen met een diversiteit aan aandelen in diverse valuta, is het vreemde valutaexposure nog steeds relatief eenvoudig te bepalen. Maar hoe zit dat als u beslist om een positie aan te kopen in een internationaal aandelenfonds dat in euro staat genoteerd? Bent u dan ook blootgesteld aan valutarisico?

Het antwoord is ja. Voor de aankoop van internationale beleggingen boekt u via uw bank euro’s naar de manager van het fonds. Vervolgens wisselt hij uw euro’s om in bijvoorbeeld dollars, yens en Britse ponden voor de aankoop van Amerikaanse, Japanse en Engelse effecten. Als ditzelfde internationale fonds USD-genoteerd zou zijn, geldt eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat uw euro’s worden omgewisseld voor USD, bent u kort voor 100% blootgesteld aan risico op de Dollar. Zodra de fondsmanager gelijk daarna de diverse wereldwijde beleggingen voor u samenstelt, ziet het feitelijke valutaexposure er weer totaal anders uit. Het kan zelfs zo zijn dat, in het geval dat deze fondsmanager zou beslissen om alleen in EUR-genoteerde beleggingen te investeren, er uiteindelijk geen sprake is van vreemde valuta exposure.

Feitelijk afdekken versus benchmark afdekken

Er zijn twee manieren om het vreemde valuta exposure binnen een beleggingsfonds of de totale beleggingsportefeuille vast te stellen. Optie 1 is de feitelijke beleggingen met hun meest recent beschikbare marktwaardes gebruiken. Optie 2 is juist een benchmarkverdeling gebruiken.
Voor de eerste optie heeft u de doorkijkgegevens (look through) van het fonds nodig, zodat u kunt zien in welke valuta de achterliggende fondsen staan genoteerd. U kunt dan bijvoorbeeld precies zien hoeveel USD-risico er in het fonds aanwezig is. Het voordeel van deze optie is dat de valuta-afdekking vrijwel perfect kan worden afgestemd op de beleggingen. Het gebruiken van de feitelijke marktwaardes kan echter ook nadelige effecten hebben. Stel dat uw (actieve) aandelenmanager de tactische beleggingsbeslissing heeft genomen om een bepaald valutarisico te nemen. Dan is het onwenselijk om dat risico door uw Currency Overlay Manager weer ongedaan te zien worden gemaakt. Een oplossing zou dan zijn om voor de afdekking een benchmark te gebruiken.

Afdekken via een benchmark: een rekenvoorbeeld

Indien u in een wereldwijd beleggend aandelenfonds voor €100 miljoen zou beleggen en daarvoor de onderstaande (ingekorte) huidige MSCI World benchmark zou hanteren, dan zou de bepaling van het valutaexposure er als volgt uit zien:

MSCI World Index Gross

%

 

 

Land

100,0%

100.000.000

koers t.o.v. €

hedge in vreemde valuta

United Kingdom

6,28

6.276.277

0,8800

£5.520.000

USA

59,70

59.703.668

1,2300

$73.440.000

Japan

9,15

9.147.533

131,00

¥1.198.330.000

Other countries

24,87

24.872.522

 

 

Als u de gehele blootstelling aan valutaexposure voor bijvoorbeeld de Japanse yen volgens deze benchmark wilt afdekken, dan moet u voor een bedrag van 1.198.330.000 yen hedgen. In de benchmark zit namelijk voor circa 9,15% aan yens, hetgeen op het geïnvesteerde bedrag van € 100 miljoen een blootstelling aan de Japanse yen van € 9.147.533 betekent. Op een recente EUR/JPY-koers van 131,00 komen we dan aan 1.198.330.000 yen.

Veel partijen kiezen er overigens voor om standaard de drie grootste valuta ten opzichte van de euro in de portefeuille af te dekken. Bij relatief kleinere portefeuilles is het namelijk niet altijd kostenefficiënt om de kleinere posities in de overige valuta in de benchmark ook af te dekken. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, vertegenwoordigen de USD, GBP en JPY namelijk al ruim 75% van de benchmark. Van het resterende deel (24,87%) is ook nog eens zo’n 12% in EUR belegd.

Valutarisico fluctueert door de tijd heen

Het valutarisico van beleggingen wordt bepaald door de waarde van de beleggingen in vreemde valuta te bepalen. Dat kan op basis van daadwerkelijke beleggingen, of op basis van benchmarks. De omvang van het valutarisico fluctueert door de tijd heen doordat de waarde van de beleggingen fluctueert. De vraag hoe u met deze fluctuaties om kunt gaan, komt in een apart artikel nog aan de orde.

Volgende keer bespreken we eerst nog een ander aspect van valutarisico, namelijk bij internationaal opererende ondernemingen waar bijvoorbeeld handelstransacties in verschillende valuta worden gedaan. Dat kan een compleet ander risicoprofiel opleveren dan bij een onderneming die zich alleen op de thuismarkten begeeft.

Lees ook:

Heeft een korte verantwoordingscyclus impact op het valutarisico? Wat is de werkelijke impact van valutarisico op de dekkingsgraad Wat is de impact van valutarisico op het Vereist Eigen Vermogen? Hoe kan ik de impact van valutarisico op het beleggingsresultaat beheersen? Balansmanagement en diversificatie: met of zonder valutarisico? Risicomanagement en valutarisico: In de ban van de Euro Staatsobligaties en rente mismatch in een rente-afdekkingsportefeuille
Monique Jager-Smeets

Meer weten over valutarisico?

Monique Jager-Smeets

Hoofd Risk Solutions
+31 (0)20 5572402