1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Valutatermijnkoers en de impact...

Valutatermijnkoers en de impact op het resultaat

Is er in een deposito met vreemde valuta-exposure verlies van rendement als het valutarisico met valutatermijncontracten wordt afgedekt? Doordat een valuta-exposure wordt afgedekt door op termijn deze valuta te verkopen met een termijnkoers die lager is, zou je zeggen dat de opbrengst van de valuta-afdekking lager is dan het valutaresultaat op de belegging. Of is dit niet het hele verhaal?

14 jun 2018

Deel op  

Afdekken van valutarisico met valutaderivaten: een dure hobby?

Zoals uit de vorige blog bleek, is de bepaling van de termijnkoers vanuit theoretisch perspectief volledig afhankelijk van het renteverschil tussen twee valuta’s in een valutapaar. Risicovrije arbitrage met renteverschillen op de financiële markten is daardoor niet mogelijk. In dit artikel gaan we dieper in op het verschil tussen de opbrengst van de valuta-afdekking en het valutaresultaat van de belegging.

Hoe bereken je het resultaat van een valutatermijncontract?

In het vorige artikel hebben we geconcludeerd dat de termijnkoers wordt bepaald door de spotkoers en het renteverschil tussen twee valuta’s van een valutapaar. Als de rente hoger is, dan is de termijnkoers van een valuta lager en vice versa.

Het resultaat van een valutatermijncontract wordt echter bepaald door het verschil tussen de termijnkoers bij het aangaan van het termijncontract en de spotkoers aan het einde van de looptijd van het contract. Dit werkt als volgt: stel dat we € 100 mln willen investeren in Amerikaanse dollars en die over 12 maanden weer willen omwisselen naar euro’s. In dat geval gaan we een valutatermijncontract aan om de toekomstige wisselkoers vast te leggen zodat het wisselkoersrisico is afgedekt. In het valutatermijncontract leggen we vast tegen welke wisselkoers we de dollars over 12 maanden weer omwisselen naar euro’s. 

Om het resultaat van een valutatermijncontract vast te kunnen stellen is onderstaand voorbeeld uitgewerkt om dit te kunnen illustreren. Hierbij wordt net zoals in het vorige artikel gebruikgemaakt van de koersgegevens van 14 mei 2018.

  Koersgegevens per 14 mei 2018
Euribor 12 maanden -0,19%
USD Libor 12 maanden 2,757%
Spotkoers EUR/USD (begin looptijd contract) 1,183
Termijnkoers EUR/USD 12 maanden (conform berekening) 1,2125
Spotkoers (einde looptijd contract) 1,30

In dit voorbeeld gaan we uit van een termijncontract met een onderliggende waarde (nominaal) van $ 118,3 mln (€ 100 mln x 1,183 (de spotkoers, dit is namelijk het valutarisico van USD-deposito). In dit voorbeeld is de USD op een termijn van 12 maanden verkocht. Aan het einde van de looptijd is de spotkoers van EUR/USD waartegen het contract wordt afgewikkeld gestegen naar 1,30 (de Amerikaanse dollar is minder waard geworden ten opzichte van de euro, per $ 1,30 krijg je namelijk € 1 waar dit aan het begin van de looptijd per $1,183 = € 1 was). De spotkoers van de Amerikaanse dollar is daarmee gedaald. Het valutatermijncontract levert dus een positief resultaat op van € 6,5 mln ($ 118,3 mln / $ 1,2125 - $ 118,3 mln / $ 1,30). 

Vergeet de renteopbrengsten niet

Dit resultaat (€ 6,5 mln) is minder dan de impact van de daling van de Amerikaanse dollar op de waarde van het 12 maand USD-libor deposito. Het deposito van $ 118,3 mln heeft bij het aangaan van het deposito een waarde van Eur 100 mln (EUR/USD van 1,183). Aan het einde van de looptijd van het deposito is de waarde gedaald naar € 91 mln ($ 118,3 mln / $ 1,30). Een verlies in waarde van € 9 mln. Dit verlies is € 2,5 mln groter dan de winst in het termijncontract (het positieve resultaat van €6,5 mln). Hierdoor lijkt het dat de valuta-afdekking niet goed werkt omdat het positieve resultaat van het valutatermijncontract lager is dan het verlies in waarde van het deposito.

We zijn echter nog vergeten één parameter mee te nemen in de berekening van het resultaat van het deposito: de renteopbrengsten van 2,757%.

Deze opbrengsten bedragen € 2,5 mln ($ 118,3 mln * 2,757% / $ 1,30). Op basis van bovenstaand voorbeeld ontkrachten we de stelling dat het afdekken van valutarisico met valutatermijncontracten een dure hobby is. Het is echter wel belangrijk om in de analyse alle parameters meenemen. Vaak wordt vergeten de rentebaten mee te nemen in het resultaat, terwijl de rente nu juist de veroorzaker is van het verschil tussen de termijn- en de spotkoers.

Omdat de meeste institutionele beleggers met name valutarisico lopen doordat ze in buitenlandse aandelen of andere beleggingscategorieën beleggen waarvan de opbrengsten onzeker zijn wordt deze blog vervolgd door een tweede deel. In dit deel hebben we geconcludeerd dat de valuta-exposure van een deposito afgedekt met valutatermijncontracten GEEN dure hobby is. In het tweede deel gaan we toetsen of dit ook geldt voor het afdekken van valuta-exposure van een aandelenportefeuille met valutatermijncontracten.