1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. European Financial Transaction...

European Financial Transaction Tax (EUFTT): gaat het dan toch gebeuren?

De EUFTT is al jaren een heet hangijzer in Europa. Een gezamenlijk akkoord door de lidstaten laat op zich wachten, omdat zij het niet eens worden over de hoogte en reikwijdte van de belasting. In afwachting van een formeel besluit van de EG voerden Frankrijk en Italië zelfs individueel een belasting op financiële transacties in. Toch lijkt er nu beweging te komen in de onderhandelingen: er is uitzicht op een implementatiedatum.

19 sep 2019

Deel op  

Enhanced cooperation

Sinds 2012 werken elf landen samen, op basis van enhanced cooperation, met als doel een belasting op financiële transacties in te voeren. In de Europese Unie is enhanced cooperation een procedure waarbij minimaal negen EU-leden geavanceerde integratie of samenwerking op een gebied binnen de EU-structuren mogen opzetten, maar zonder dat de andere leden erbij betrokken zijn. Vorig jaar stopte Estland met de onderhandelingen en gingen de resterende tien lidstaten door met de besprekingen. Nederland hoort daar niet bij, omdat wij vinden dat pensioenfondsen moeten worden vrijgesteld van de financiële transactiebelasting en deze vrijstelling maakt (nu) geen deel uit van het huidige voorstel.
Informatie van eind 2018 geeft aan dat een invoering van de EUFTT vergelijkbaar zou zijn met die van de in Frankrijk geïntroduceerde financiële transactiebelasting in 2012. De Franse belasting op transacties heeft een minimumtarief van 0,2% op aandelen van bedrijven met een marktkapitalisatie van tenminste € 1 miljard.


Toepassing EUFTT

Er wordt gesuggereerd dat de beperkte vorm van de EUFTT van toepassing zou zijn op:

  • Overdracht van effecten alleen in grotere beursgenoteerde bedrijven;
  • Het opleggen van de belasting kan gekoppeld zijn aan de eigendomsoverdracht op het lokale handelsplatform
  • Derivaten en effecten zonder aandelenkarakter zouden van het toepassingsgebied van dit nieuwe EUFTT-voorstel worden uitgesloten; en
  • Er kunnen verschillende andere uitzonderingen zijn, zoals intra-day transacties.

Vooruitblik

Volgens de ontvangen informatie zijn de tien lidstaten die deelnemen aan de enhanced cooperation(ECP), nu akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van de EUFTT. Het wordt verwacht dat Frankrijk en Duitsland een implementatiedatum van 2021 voorstellen. Naar verwachting zullen de tien lidstaten die de huidige voorstellen steunen, in oktober aandringen op een formeel akkoord.
Een van de resterende problemen dat nog roet in het eten kan gooien is de methode waarmee de inkomsten van de EUFTT worden verdeeld over de deelnemende lidstaten. Hierover bestaat nog interne verdeeldheid.

Voor nu is het dus afwachten. Wij houden u op de hoogte.

Henk Brink

Meer weten over EUFTT?

Henk Brink

Senior Market Intelligence Specialist
+31 (0)20 557 5327