1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Kennissessies faciliteren dialoog...

Kennissessies faciliteren dialoog over uitdagingen financiële sector

Als vanouds begon onze Nieuwjaarsreceptie met een aantal kennissessies over interessante onderwerpen, waar levendige gesprekken onder de deelnemers en met de moderators de boventoon voerde. En waar konden deze kennissessies beter worden begonnen dan in ons innovatiehub, het KAS Lab. In het Lab opende Mark van Weezenbeek de middag met de uitnodiging om een constructieve discussie met elkaar op te zoeken. Vervolgens voegden de deelnemers zich tot de kennissessie naar keuze: Kunstmatige Intelligentie, Verantwoord Beleggen, Data en PRIIPs. De Nieuwjaarsreceptie was weer drukbezocht en de kennissessies leidden tot veel dialoog onder de deelnemers!

22 jan 2019

Deel op  

Kunstmatige Intelligentie: de volgende heilige graal?

Kunstmatige Intelligentie: de volgende heilige graal?

De sessie van kunstmatige intelligentie werd geleid door Joris Heijting (MatchingLink) en Matthijs Verweij (KAS BANK). In samenwerking met MatchingLink ontwikkelden wij afgelopen jaar een overlay platform. In deze sessie werd aan de hand van twee voorbeelden in gegaan op de mogelijkheden die Kunstmatige Intelligentie zou kunnen bieden bij het optimaliseren van de beleggingsportefeuille en het monitoren en mitigeren van risico’s.

De discussie tijdens deze sessie ging onder meer rond het onderwerp in hoeverre je bereid bent om op data en algoritmes te vertrouwen. Terecht werd daarbij gesteld dat data uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst en dat data en kunstmatige algoritmen de neiging hebben om bevooroordeeld te zijn, doordat de input bevooroordeeld is. Expert judgement (de mens naast de machine) van de portefeuillemanager blijft daarom ook belangrijk naast het stellen van kaders waarbinnen kunstmatige intelligentie kan worden toegepast binnen een beleggingsportefeuille, zo was de strekking.

Verantwoord Beleggen: hoe beheers je de ESG-risico’s?

Verantwoord Beleggen: hoe beheers je de ESG-risico’s?

Een andere mogelijkheid was de sessie over het beheersen van de ESG-risico’s die verantwoord beleggen met zich meebrengt. Hans van Erp en Maurits Daarnhouwer (beiden KAS BANK) legden in deze sessie, aan de hand van een case (te openen in Internet Explorer), de risico’s toe. Zo werd met een concreet voorbeeld duidelijk hoe ESG-risico’s kunnen worden beheersd.

De sessie ging specifiek in op het scenario van de energietransitie. Naar aanleiding van het Akkoord van Parijs is een aantal doelstellingen opgesteld om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Om die doelstellingen te halen, heeft de EU energietransitiedoelstellingen opgesteld en deze vertaald naar wet- en regelgeving. Deze energietransitie brengt bepaalde risico’s voor de beleggingsportefeuille met zich mee. In deze kennissessie werden die risico's nader toegelicht.

Meerdere aanwezigen gaven aan dat zij bij ESG-beleggen tegen de uitdaging aanlopen om tot consistente data te komen. Met name bij de bepaling van de CO2-footprint door bedrijven blijkt dat de achterliggende data van de CO2-footprint niet consistent is. Tevens bleek uit de kennissessie dat veel institutionele beleggers nog niet scenario-gebaseerd denken bij het bepalen van hun ESG-gerelateerde risico’s.

PRIIPs/Data-combinatie: toekomstgaranties en game changers voor de financiële sector?

PRIIPs/Data-combinatie: toekomstgaranties en game changers voor de financiële sector?

De sessies ‘Biedt PRIIPs garanties voor de toekomst?’ en ‘De gedeelde datahub: dé game changer voor de financiële sector?’ werden gecombineerd gehouden in het KAS Lab. Beide onderwerpen hebben veel raakvlakken, vandaar dat besloten werd om deze sessies samen te voegen. In ons pand is het Lab de ruimte waar ‘out of the box’ gedacht wordt. Om op die wijze te kunnen denken, werd naar de zogenaamde ‘Walt Disney’-methode gegrepen. De deelnemers aan deze kennissessies konden zich verdelen over een aantal verschillende tafels waar prikkelende vragen (bijvoorbeeld “biedt data uit het verleden garanties voor de toekomst?”, “draagt samenwerking op het terrein van data bij tot een adequaat dagelijks inzicht?” of “hoe draagt kostentransparantie bij aan een weloverwogen beleggingsbeleid”) besproken werden.

Vervolgens werd op de vragen de Walt Disney-methode toegepast. Dat hield in dat de deelnemers tijdens de eerste helft van de sessie vrij konden dromen over de beste oplossing voor het vraagstuk. De kunst bij het durven dromen is om zonder belemmeringen te denken. In de tweede helft van de sessie raakten de deelnemers in de tweede fase van de Walt Disney-methode. En daarbij draaide het om de realistische fase. In dit deel werden de aanwezigen gemotiveerd om die droomsituatie te vertalen naar stappen hoe daar te komen, of wat er nodig is om de wensen te realiseren.

Vele interessante droomsituaties passeerden de revue, waaronder het afdwingen van één standaard voor de aanlevering van gelijksoortige data, het onderling kunnen uitwisselen van gelijke data bij het opzetten van nieuwe fondsen, data zo krijgen dat zij ook gelijke achterliggende waarden behelzen (waardoor het mogelijk wordt om verschillende producten goed met elkaar te kunnen vergelijken), tot het exact kunnen kwantificeren van alle kosten gelieerd aan beleggingskosten. De bredere rol die technologie kan vervullen om vormen van ‘ongestructureerde’ data nuttiger te gebruiken was bovendien één van de dromen die voorbij kwam.

Deze droomscenario’s leverden interessante discussies op en leidden tot inspirerende ideeën voor andere aanwezigen, ook als zij niet uit dezelfde branche kwamen. Want de behoefte aan gelijke data en een duidelijk template werd door bijna iedere partij weleens genoemd. Meerdere aanwezigen opperden rollen voor de politiek, veelal op Europees niveau. Maar waar de ene aangaf meer behoefte te hebben aan één standaard, daar waren anderen die juist aangaven dat er juist al te veel gerapporteerd wordt en dat de (Europese) politiek juist op minder rapportages zou moeten sturen. Het lijkt nu soms weleens dat als het niet gerapporteerd staat, dat het dan ook niet is gebeurd, zo viel te horen. Er was daarom onder de aanwezigen ook een behoefte aan minder regels. Leidt de toegenomen regelgeving namelijk tot meer transparantie, of juist tot nog meer onduidelijkheid?

Vooruitblik op 2019

Vooruitblik op 2019

Uit de vele positieve reacties na afloop bleek dat de gekozen opzet met moderators, stellingen en veel onderlinge interactie wederom zeer gewaardeerd werd. Met name de uitwisseling van praktijkervaringen buiten de eigen sector werd als zeer nuttig ervaren. Aan het einde van de kennissessies werd door Sikko van Katwijk het glas geheven op het nieuwe jaar samen met alle aanwezigen. In het komende jaar wordt het nieuwe KAS Web gelanceerd, gaan we voor een verdere verhoging van de klanttevredenheid en worden o.a. twee nieuwe KAS Lab-innovaties gelanceerd: TOKAS (tokenized assets) en KASPER (een innovatie op index beleggen).

Rinke Visser

Meer weten?

Rinke Visser

Managing Director
+31 (0)20 557 5911