1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Meest gestelde vragen over de overname...

Meest gestelde vragen over de overname van KAS BANK door CACEIS

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot de overname van KAS BANK door CACEIS.

27 sep 2019

Deel op  

1. Wat verandert er na de overname van KAS BANK door CACEIS?

Per 30 september 2019 is KAS BANK onderdeel van CACEIS. Behalve de verandering van eigenaar verandert er bijna niets. De rechtspersoon KAS BANK N.V. zal blijven bestaan, de service agreements blijven hetzelfde en de huidige contracten en overeenkomsten blijven geldig. Ook de strategie van KAS BANK zal grotendeels ongewijzigd blijven, wij zullen onze klanten blijven bedienen zoals zij van ons gewend zijn. Wat wel verandert, is dat wij nu deel uitmaken van CACEIS en dat klanten kunnen profiteren van het bredere aanbod, de solide balans en de credit rating van CACEIS en haar moedermaatschappij Crédit Agricole.

Om direct duidelijk te maken dat KAS BANK nu deel uitmaakt van CACEIS, zullen wij ons vanaf 28 oktober 2019 presenteren als CACEIS (handelsnaam).

2. Heeft de overname invloed op de activiteiten die KAS BANK N.V. namens klanten verricht?

Alle werkzaamheden die KAS BANK N.V. namens klanten verricht blijven na de overname ongewijzigd. Juridisch gezien blijft KAS BANK N.V. namens haar klanten optreden op basis van de bestaande contractuele afspraken. De volmacht die KAS BANK N.V. heeft om namens de klant te kunnen optreden blijft ook ongewijzigd.

Na afronding van de transactie zijn KAS BANK en CACEIS voornemens tot een juridische fusie over te gaan. De verwachting is dat als gevolg van de juridische fusie KAS BANK in de loop van 2020 een branche van CACEIS wordt. Tot de afronding van de juridische fusie zal KAS BANK N.V. actief blijven onder de huidige juridische naam.

3. Blijven het huidige contract en de huidige commerciële voorwaarden met KAS BANK van kracht?

Bestaande contracten en overeenkomsten blijven van kracht. De contracten zullen zowel door CACEIS als door KAS BANK worden nageleefd. De voorwaarden van de bestaande contracten en overeenkomsten blijven van kracht.

4. Wat is de impact op de veiligheid van de activa/ onder de Wge?

De Wet op het giraal effectenverkeer (Wge) blijft van kracht en KAS BANK valt nog steeds onder het onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

5. Welke gevolgen heeft de overname voor de dagelijkse activiteiten?

De overname zal geen direct effect hebben op de dagelijkse operationele activiteiten van KAS BANK. De huidige operationele organisatie en dus ook uw gebruikelijke commerciële, juridische en operationele aanspreekpunt blijft ongewijzigd. Wat wel verandert, is dat wij nu deel uitmaken van CACEIS en dat klanten profiteren van het bredere dienstenaanbod van CACEIS en de solide balans en credit rating van CACEIS BANK SA en moederbedrijf Crédit Agricole.

6. Heeft de overname effect op de samenstelling van het management van de onderneming?

De Raad van Bestuur blijft aan en zal blijven bestaan uit Sikko van Katwijk (CEO) en Mark Stoffels (CFO). Zoals aangekondigd op 23 september 2019 zal de Raad van Bestuur worden versterkt door de benoeming van Christophe Pierron als COO. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Peter Borgdorff, Pauline Bieringa, Hans Snijders, Jean-François Abadie, Catherine Duvaud en Joe Saliba. De laatste drie leden zijn toegevoegd door CACEIS.

7. Wat zijn de gevolgen voor de juridische structuur van KAS BANK N.V.?

Sinds vorige week is KAS BANK een dochteronderneming van de CACEIS-groep, de huidige wettelijke naam, KAS BANK N.V., blijft behouden. Dit geldt ook voor de KAS BANK UK en de Duitse vestiging.

Wij verwachten dat KAS BANK N.V. volgend jaar juridisch zal worden omgevormd tot de Nederlandse branche van CACEIS Bank. De wettelijke naam van KAS BANK N.V. zal dan veranderen in CACEIS Bank, Netherlands Branch.

8. Welke gevolgen zijn er voor de lokale activiteiten?

Onze werkzaamheden in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk blijven ongewijzigd. Bovendien blijven de huidige operationele organisatie en de gebruikelijke commerciële, juridische en operationele aanspreekpunten ongewijzigd.

9. Wat is de impact op klanten en bestaande contacten?

De contractuele relaties tussen KAS BANK N.V. en haar klanten in de drie thuismarkten (NL, VK en DU) blijven onveranderd en de gemaakte afspraken blijven van kracht zonder dat dit formaliteiten voor de klant met zich mee brengt.

10. Wat betekent het voor het toezicht?

KAS BANK N.V. blijft onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank totdat KAS BANK N.V. juridisch gezien de Nederlandse branche van CACEIS is.

11. Zijn er gevolgen voor de officiële codificaties?

a. BIC code?
De BIC-codes blijven na 30 september 2019 ongewijzigd.

b. IBAN nummers?
De IBAN-rekeningnummers blijven ongewijzigd na 30 september 2019.

c. KvK nummer?
Ons registratienummer bij de Kamer van Koophandel blijft na 30 september 2019 ongewijzigd.

d. BTW nummer?
Het btw-nummer blijft na 30 september 2019 ook ongewijzigd.

Remko Dieker

Vragen?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80