1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. AFM publiceert jaarverslag 2019...

AFM publiceert jaarverslag 2019

Op 16 april 2020 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar jaarverslag 2019 gepubliceerd, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en de resultaten daarvan. De toezichthouder houdt ook rekening met de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële markten en de consumenten.

22 mei 2020

Deel op  

Focus op de gevolgen van de coronacrisis voor de consument Grote groepen consumenten hebben te maken met aanzienlijke financiële tegenvallers. Financiële instellingen hebben de verantwoordelijkheid om met adequate oplossingen te komen. De zorgplicht blijft onverminderd van belang, de belangen van de klant moeten in het oog worden gehouden en eventuele nieuwe en onbetrouwbare kredietverstrekkers moeten uit de markt worden gehouden. De AFM houdt in de gaten of kredietverstrekkers in staat zijn om de stroom van vragen en verzoeken om uitstel goed te managen.


Robuuste marktinfrastructuur De kapitaalmarkten functioneren tot nu toe goed, ondanks de impact van de crisis. De AFM houdt de ontwikkelingen en het gedrag in de markten nauwlettend in de gaten. De AFM begrijpt dat beursgenoteerde ondernemingen mogelijk niet voor 30 april hun jaarverslag kunnen publiceren, zolang maar aan alle eisen voor tijdige openbaarmaking van koersgevoelige informatie wordt voldaan.


Vertraging en aanhoudende onzekerheid over Brexit Het bereiken van een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor het einde van dit jaar is nu vooral een uitdaging vanwege de corona-crisis. Er bestaat nog steeds een reëel risico op een no-deal Brexit. Maar zelfs als de overgangsperiode wordt verlengd, zal de onzekerheid over de effecten van Brexit blijven hangen. Dit betekent dat het nog steeds onduidelijk is hoeveel partijen hun activiteiten daadwerkelijk naar Nederland zullen verplaatsen en wanneer dit zal gebeuren. De AFM heeft vorig jaar meer dan 50 vergunningen afgegeven.


Bewaking van de complexiteit van het nieuwe pensioenstelsel Werkzaamheden vorderen op dit moment op de details van de pensioenovereenkomst die afgelopen juni tussen de overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties is gesloten. Dit biedt een kans om het pensioenstelsel te vereenvoudigen. Als het onderliggende stelsel te ingewikkeld is, is het moeilijk om duidelijk te communiceren. De complexiteit verzwakt ook het publieke draagvlak voor het Nederlandse pensioenstelsel en levert problemen op voor de administratie. Uit een recent onderzoek van de AFM blijkt dat de complexiteit van het huidige stelsel ervoor zorgt dat er fouten worden gemaakt in de communicatie naar de deelnemers toe.


Uitbreiding toezicht AFM op accountantsorganisaties In zijn reactie op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft de minister gekozen voor een breed pakket aan maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controles te verbeteren. Alle schakels in de rapportage- en controleketen zullen worden ingeschakeld om hun rol en verantwoordelijkheden te vervullen. Omdat effectief toezicht staat of valt met voldoende handhavingsbevoegdheden en financiële middelen, verwelkomt de AFM de inzet van de minister om het handhavingsinstrumentarium te versterken. Het is van belang dat accountantsorganisaties direct verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de kwaliteit van de controles. Het besluit om de AFM ook verantwoordelijk te maken voor het toezicht op alle niet-OOB-accountantsorganisaties betekent een aanzienlijke uitbreiding van haar taken.

Meer
AFM publiceert jaarverslag 2019


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de april-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

 • Europese Unie
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hong Kong
 • Ierland
 • Italië
 • Luxemburg
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk